Teema-opinnot

Syventävät kurssit

TO1.1 KEMIAN JA BIOLOGIAN TYÖKURSSI

Kurssi on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita biologian ja kemian opiskelusta. Kyseisten aineiden pakollisten kurssien arvosana on oltava vähintään seitsemän. Toivottavaa on myös, että opiskelija on joko suorittanut tai suorittamassa näiden aineiden syventäviä kursseja. Kurssilla käytetään verkko-oppimisen työkaluja ja tehdään laboratoriotöitä (DNA:n eristäminen ja elektroforeesi, titraus, pH-mittauksia jne.). Myös vierailukäynti on mahdollinen. Kurssi arvostellaan periaatteella suoritettu/hylätty. Tule mukaan iloiseen joukkoomme!

TO1.2 VÄITTELY- JA KESKUSTELUKURSSI

Kurssilla syvennytään filosofian, psykologian ja politiikan ongelmiin väittelyiden avulla. Ensin perehdytään opettajien antamiin aineistoihin, sitten joko väitellään joukkueina tai keskustellaan vapaammin. Tavoitteena on keskustelutaitojen sekä kriittisen ja monipuolisen ajattelukyvyn kehittyminen, filosofian ja ihmistieteiden perusongelmiin syventyminen sekä oppiainerajojen ylittäminen.

TO1.3 MINÄ MAAILMANKANSALAISENA

Kurssilla tutustutaan globaaleihin kysymyksiin toiminnallisin menetelmin. Tavoitteena on ymmärtää globaaleja ilmiöitä, harjoittaa kriittistä ajattelua ja edistää viestintä- ja vuorovaikutustaitoja. Kurssi koostuu yhteisistä tapaamisista sekä projektitöistä. Kurssilla hyödynnetään suomen lisäksi englannin kieltä ja useampia reaaliaineita. Kurssi arvioidaan asteikolla suoritettu/hylätty.

TO2.1 KASVAVA KIINA

Kurssilla tehdään opintomatka Shanghaihin, Kiinaan. Ennen matkaa ja matkan aikana tutustutaan projektityönä johonkin Kiinaan liittyvään ilmiöön, kuten esimerkiksi kaupungistumiseen tai ympäristöön. Kurssilla hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa. Kurssin opintomatka on omakustanteinen. Kurssi arvioidaan asteikolla Suoritettu/hylätty.

TO3.1 TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMISKURSSI

Tiedätkö, millaista on kotiasi lähinnä olevan vanhain- ja päiväkodin arki? Miten kotisi lähellä oleva yritys toimii? Nyt voit selvittää näitä asioita koulukurssilla! Kurssi suoritetaan yhteisillä tapaamisilla koulussa sekä pääosin työharjoitteluna itse hankitulla harjoittelupaikalla. Harjoittelu voidaan suorittaa pääosin kesällä. Kurssin kuluessa työstetään portfolio, joka arvostellaan. Tämän lisäksi työstetään työnhakuasiakirjat, joista on hyötyä myös tulevaisuudessa. Kurssi arvostellaan suoritettu/hylätty-periaatteella. Maksimiosallistujamäärä 15.

TO3.2 OSAAMINEN ARJESSA (LIIKENNEKASVATUSKURSSI)