Terveystieto

Pakollinen kurssi

TE1 Terveyden perusteet

Syventävät kurssit

TE02 IHMINEN, YMPÄRISTÖ JA TERVEYS

Kurssi suuntaa katseet koko elämän mittaiseen terveyspolkuun. Ihmisen hyvinvointia tarkastellaan laajasti aina mielenterveydestä seksuaaliterveyteen ja työhyvinvointiin. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat aikuistuminen, perhe-elämä ja vanhemmuus. Lisäksi käsitellään ympäristön terveydellisiä vaikutuksia sekä pohditaan terveysviestinnän ulottuvuuksia. Työskentelyssä korostuvat arvopohdinta ja keskustelut sekä toiminnalliset yksilö- ja ryhmäharjoitukset.

TE03 TERVEYTTÄ TUTKIMASSA

Kurssilla perehdytään terveyteen vaikuttaviin tekijöihin ja näkökulmiin, terveystieteelliseen tutkimukseen, sosiaali- ja terveyspalveluihin ja terveysteknologiaan sekä terveyseroihin Suomessa ja globaalisti. Kurssi kannustaa itsenäisen kriittisen ajattelun ja pohdinnan kehittämiseen ja tiedon soveltamiseen. Työskentelyssä korostuvat tekemällä oppiminen ja tutkiva oppiminen.

Soveltavat kurssit

TE04 TERVEYSTIEDON KERTAUSKURSSI ABEILLE

Kerrataan terveystiedon pakollisen ja syventävien kurssien sisältöjä ja harjoitellaan yo-kirjoituksissa vastaamista. Kurssilla tehdään terveystiedon miellekarttoja ja kerätään terveystiedon portfolioon ajankohtaisia tietoja ja sisältöjä. Käydään läpi toimintaa onnettomuustilanteessa ja käytännön harjoittelua eri tapaturmien ensiavusta. Kurssi kannustaa itsenäisen ajattelun, kriittisen pohdinnan ja tiedon soveltamiseen.