Maantieto

Pakolliset kurssit

GE1 Maailma muutoksessa

Syventävät kurssit

GE02 SININEN PLANEETTA

Kurssilla tarkastellaan luonnonmaantieteen ilmiöitä ja syvennetään ilma-, vesi- ja kivikehän rakenteen ja toiminnan tuntemusta. Keskeisenä näkökulmana ovat luonnossa tapahtuvat prosessit ja niihin liittyvät syy-seuraussuhteet. Kurssilla tutustutaan luonnonmaantieteen tutkimusmenetelmiin ja harjoitellaan geomediaa hyväksi käyttäen tulkitsemaan luonnonmaisemia ja niiden syntyä. Kurssi perehdyttää luonnonmaantieteellisen tiedon käyttöön yhteiskunnassa ja arkielämässä.

GE03 YHTEINEN MAAILMA

Kurssilla tarkastellaan ihmismaantieteen ilmiöitä ja syvennetään ihmistoiminnan alueellisten piirteiden tuntemusta. Keskeisenä näkökulmana on luonnonvarojen ja ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien arviointi ihmistoiminnan kannalta. Kurssilla tutustutaan ihmismaantieteen tutkimusmenetelmiin ja harjoitellaan geomediaa hyväksi käyttäen tulkitsemaan ihmistoiminnan jäsentymistä maapallolla. Kurssi perehdyttää ihmismaantieteellisen tiedon käyttöön yhteiskunnassa ja arkielämässä

GE04 GEOMEDIA – TUTKI, OSALLISTU JA VAIKUTA

Kurssi perehdyttää aiemmilla kursseilla hankittujen maantieteellisten tietojen ja taitojen soveltamiseen tutkielman laatimisessa tai osallistumis- ja vaikuttamisprojektin toteuttamisessa. Keskeisiä näkökulmia kurssilla ovat osallistuva suunnittelu, maailmanlaajuiset kehitystrendit ja geomedian käyttö tutkimuksessa ja vaikuttamisessa.

Soveltavat kurssit

GE05 MAANTIETEEN KERTAUS- JA TYÖKURSSI

Kurssilla kerrataan maantieteen pakollisten ja syventävien kurssien sisältöjä, tehdään tehtäviä sekä harjoitellaan esseevastausten tekemistä. Lisäksi kurssilla opitaan tekemään ja tulkitsemaan erilaisia karttoja, diagrammeja ja tilastoja. Kurssille voivat osallistua maantieteen kirjoittajien lisäksi muut aiheesta kiinnostuneet. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.