Fysiikka

Pakolliset kurssi

FY1 Fysiikka luonnontieteenä

Syventävät kurssit

FY02 LÄMPÖ

Lämpö-kurssilla käsitellään lämpöoppiin liittyviä peruskäsitteitä, lämpölaajenemista, kaasujen tilanyhtälöitä, olomuodon muutoksia sekä termodynamiikan pääsääntöjä. Kurssilla opitaan mm. miksi järvi ei talvella jäädy pohjaan asti ja miksi perunat kypsyvät nopeasti painekattilassa.

FY03 SÄHKÖ

Kurssilla tutustutaan sähköisten ilmiöiden fysikaalisiin perusteisiin ja niitä kuvaaviin suureisiin. Opitaan sähkövarausten vuorovaikutuksien kuvailutapoja ja niiden käyttöä varausten liikeratojen laskemisessa. Perehdytään tasavirtapiirien laskennalliseen käsittelyyn. Tehdään havainnollistavia demonstraatioita ja oppilastöitä.

FY04 VOIMA JA LIIKE

Kurssilla tutkitaan etenemisliikkeen ilmiöitä ja käsitellään niitä selittäviä malleja. Tarkastellaan energian ja liikemäärän säilymistä erilaisissa tilanteissa.

FY05 JAKSOLLINEN LIIKE JA AALLOT

Kurssilla perehdytään ympyräliikkeeseen sekä värähdysliikkeeseen. Tutustutaan aaltoliikkeeseen liittyviin ilmiöihin, kuten aaltoliikkeen heijastumiseen, taittumiseen ja diffraktioon.

FY06 SÄHKÖMAGNETISMI

Tutkitaan magneettiseen vuorovaikutukseen liittyviä ilmiöitä. Tutustutaan sähkömagneettiseen induktioon ja sen soveltamiseen sähkötekniikassa. Perehdytään sähkömagneettisen säteilyn spektriin ja valon aaltoilmiöihin.

FY07 AINE JA SÄTEILY

Kurssilla tutustutaan modernin fysiikan käsitteisiin, sähkömagneettiseen säteilyyn ja aineen rakenteeseen. Kurssilla käsitellään myös ydinreaktioita, radioaktiivisuutta sekä säteilyturvallisuutta.

Soveltavat kurssit

FY08 MATEMAATTINEN FYSIIKKA

Kurssille osallistuminen edellyttää laajan oppimäärän hyväksyttyä suoritusta. Kurssilla kerrataan syventävien kurssien aiheita ja vahvistetaan fysiikan tehtävien ratkaisutaitoa ylioppilaskirjoituksia ja pääsykokeita silmällä pitäen.

FY09 HIUKKASFYSIIKKA

Kurssilla laajennetaan tietämystä aineesta ja säteilystä. Tutustutaan modernin fysiikan tuoreimpiin uutisiin ja aiheisiin. Kurssilla tutustutaan hiukkasfysiikan tutkimiseen ja harjoitellaan tekemään omaa tutkimusta. Kurssilla valmistaudutaan tiedeleiriin, joka järjestetään syksyllä CERNissä. Kurssin voi kuitenkin suorittaa osallistumatta matkalle. Tällöin leirin voi korvata opintokäynneillä Suomessa tai omalla tutkimuksella. Kurssin osallistujilla pitää olla fysiikka 7 suoritettuna ja fysiikka 8 meneillään tai suoritettuna. Kurssi järjestetään osittain yhdessä yhden tai useamman espoolaisen lukion kanssa.