Biologia

Biologia on elämän tiede, jossa perehdytään eliömaailman monimuotoisuuteen aina mikro-organismeista biosfääriin asti.

PAKOLLISET KURSSIT:

  • BI1 Elämä ja evoluutio
  • BI2 Ekologia ja ympäristö

SYVENTÄVÄT KURSSIT:

  • BI3 Solu ja perinnöllisyys -kurssilla perehdytään solun rakenteeseen ja toimintoihin Bi1 -kurssia tarkemmin. Myös perinöllisyyden käsitteistö ja peruslait tulevat tutuiksi.
  • BI4 Ihmisen biologia -kurssilla perehdytään ihmisen anatomiaan ja fysiologiaan. Keskeisiä tarkastelukohteita ovat ihmisen elintoiminnot , lisääntyminen sekä perimän ja ympäristön merkitys ihmisen terveyteen. Kurssilla tarkastellaan ihmiselimistön kykyä sopeutua muutoksiin ja puolustautua ulkoisia uhkia vastaan.
  • BI5 Biologian sovellukset -kurssin tarkoituksena on, että opiskelija ymmärtää biologisen tutkimuksen merkityksen tulevaisuuden ongelmien ratkaisemisessa. Kurssilla perehdytään biologian erilaisiin sovelluksiin lääketieteessä, teollisuudessa, elintarviketuotannossa ja luonnonvarojen kestävän kehityksen mukaisessa käytössä. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat geeniteknologian ja mikrobiologian erilaiset sovellukset.

SOVELTAVAT KURSSIT:

  • BI6 Biologian kertauskurssi abiturienteille -kurssilla kerrataan kaikki biologian pakolliset ja syventävät kurssit, tehdään runsaasti tehtäviä ja harjoitellaan esseevastausten tekemistä.