Yhteiskuntaoppi

Pakolliset kurssit

YH1 Suomalainen yhteiskunta

YH2 Taloustieto

YH3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma

Syventävät kurssit

YH04 KANSALAISEN LAKITIETO

Kurssilla perehdytään Suomen oikeusjärjestyksen ja oikeuden käytön perusasioihin. Tutustutaan tärkeimpiin oikeudellisiin sopimuksiin ja tiedon lähteisiin sekä paneudutaan tavanomaisten oikeusasioiden hoitamiseen.

Soveltavat kurssit

YH07 YHTEISKUNTAOPIN KERTAUSKURSSI

Kurssi on tarkoitettu yhteiskuntaopin ainereaalikokeeseen valmistautuville abiturienteille. Kurssilla opiskelija pääsee harjoittelemaan koevastaamista kirjoittamalla esseitä ja tekemällä harjoitustehtäviä, sekä kurssin lopuksi preliminäärikokeen. Kurssin materiaalina käytetään yhteiskuntaopin pakollisten ja syventävien kurssien oppimateriaaleja. Kurssi suoritetaan luokkaopetuksena sekä pienryhmissä tapahtuvana työskentelynä. Tavoitteena on vierailla yhteiskuntaopin opiskelun kannalta hyödyllisessä paikassa. Kurssi pyritään järjestämään sekä syksyllä että keväällä. Kurssin laajuus on 0,5 kurssia ja se on lukiokohtainen soveltava kurssi. Kurssi arvioidaan sanallisesti.

Yhteiskuntaopin oppiainetta sivuavia kursseja

Taloudellisen tiedotustoimiston business-kurssit:

TAT01 Myynti, markkinointi ja kaupallistaminen

TAT02 Vuorovaikutus ja neuvottelutaidot

TAT03 Globaalit markkinat

TAT04 Talous, raha ja yrittäjyys.


Lelun vuoden 2017-18 YH06 Yrittäminen ja yrittäjyys sekä TAT02 Vuorovaikutus ja neuvottelutaidot -kurssien oppilaat opiskelivat yrittämistä kauppakeskus Sellossa. Yrittämiseen pureuduttiin pelillistäminen ja koulun ulkopuolinen opiskelu avaimina monipuolisempaan oppimiseen.