Historia

Pakolliset kurssit

HI1 Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa

HI2 Kansainväliset suhteet

HI3 Itsenäisen Suomen historia

Syventävät kurssit

HI04 EUROOPPALAISEN MAAILMANKUVAN KEHITYS

Kurssi tarkastelee yhteiskunnallisen ajattelun, aatteiden ja ihmisoikeuksien kehittymistä sekä myyttisiä, uskonnollisia ja tieteellisiä maailmanselityksiä antiikista nykypäivään. Kurssilla perehdytään kulttuuriperintöön, taiteeseen ja tieteeseen oman aikansa ilmentäjinä Euroopassa. Tarkastelun kohteena on eurooppalainen ihminen, yksilön ja yhteiskunnan suhde, sukupuoli ja arkielämä.

HI05 RUOTSIN ITÄMAASTA SUOMEKSI

Kurssi tarkastelee Suomen kehitystä osana Itämeren alueen historiaa autonomian ajalle asti. Kurssilla perehdytään yhteiskunnan, talouden ja ympäristön lisäksi yhteisöjen ja yksilöiden väliseen vuorovaikutukseen, arjen historiaan ja ihmisten elämäntapaan sekä elinkeinoihin historian eri vaiheissa. Kurssilla syvennytään erityisesti lähiympäristön historian lähteisiin ja erilaisiin tutkimusmenetelmiin. Kurssi on mahdollista suorittaa myös kansainvälisyyskurssina (Uppsala-kurssi).

HI06 MAAILMAN KULTTUURIT KOHTAAVAT

Kurssilla perehdytään kulttuurin käsitteeseen ja kulttuurieroja koskevan ajattelun muutoksiin sekä tarkastellaan, miten suhtautuminen eri kulttuureihin on vaihdellut ajattelun ja yhteiskuntien rakenteen muuttuessa. Kulttuuri ymmärretään kokonaisvaltaisena käsitteenä. Kurssilla tarkastellaan eurooppalaisten ja Euroopan ulkopuolisten kulttuurien kohtaamista ja vuorovaikutusta historian eri aikoina ja tehdään yhteen aiheeseen liittyvä pienimuotoinen tutkielma.

Soveltavat kurssit

HI07 HISTORIAN OPINTOMATKA

Kurssiin kuuluu lähiopetusta ja itse opintomatka. Kurssilla perehdytään matkakohteen historiaan ja kulttuuriin. Opiskelijat tutkivat ennen matkaa erilaisia matkakohteen historiaan ja kulttuuriin liittyviä aiheita ja valmistelevat tutkimuksensa pohjalta esityksiä. Opettaja voi vaatia opiskelijoilta tiettyjen pakollisten tai syventävien kurssien suorittamista ennen opintomatkalle osallistumista.

HI08 HISTORIAN KERTAUSKURSSI

Kurssi on tarkoitettu historian ainereaalikokeeseen valmistautuville abiturienteille. Kurssilla kerrataan historian peruskurssien sisältöjä, tarkastellaan edellisten vuosien ylioppilaskirjoituksia ja harjoitellaan vastaustekniikkaa. Kurssin materiaalina käytetään historian pakollisten ja syventävien kurssien oppimateriaaleja. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.