Filosofia

Pakolliset kurssit

FI 1 Johdatus filosofiseen ajatteluun

FI 2 Etiikka

Syventävät kurssit

FI 3 Yhteiskuntafilosofia

Onko yhteiskunta olemassa? Miten siitä saadaan tietoa? Millainen on hyvä yhteiskunta? Mitä on valta ja mitä oikeudenmukaisuus? Millaisia aatteita on liberalismin, konservatismin, populismin, sosialismin ja anarkismin taustalla? Yhteiskuntafilosofian kurssilla käsittelemme näitä aiheita.

FI 4 Tieto, tiede ja todellisuus

Mikä on todellista ja miten todellisuus rakentuu? Miten todellisuudesta voidaan saada tietoa? Mitä on tiede ja millaiseen tutkimukseen lukion oppiaineet perustuvat? Kurssilla ihmetellään maailmaa ja ihmisenä olemista, totuutta ja tiedon mahdollisuutta, elämismaailman ja sitä mikä on sen taustalla.

Soveltavat kurssit

FI 5 Johdatus filosofian historiaan

Filosofiaa lähestytään kurssilla sen historian kautta: filosofien aatteen käyvät ymmärrettävämmiksi, kun tuntee heidän henkilöhistoriaansa sekä ajan henkeä. Digitaalisia oppimisalustoja hyödyntävä kurssi tukee historian opiskelua. Kurssi opiskellaan opettajan ohjauksessa, mutta pääosin itsenäisesti.