Muut opinnot

Soveltavat kurssit

DIGIOHJAUKSEN KURSSI

Kurssilla kehitetään opiskelijan henkilökohtaisia digi- ja tvt-taitoja. Kurssille osallistuja opastaa ja tukee toisia oppilaita erilaisten sähköisten oppimisympäristöjen käyttämisessä. Lisäksi kurssilla harjoitellaan erilaisten digikokeiden järjestämistä. Kurssi kestää koko lukuvuoden ja siitä saa yhden kurssin. Kurssi arvioidaan jatkuvan osallistumisen ja annettujen tehtävien tekemisen perusteella arvosteluasteikolla suoritettu/hylätty.

GL01 GLOBAALIT HAASTEET -YLIOPISTOKURSSI LUKIOLAISILLE

Haluatko tutkia tuntematonta seikkailijan otteella? Tai analysoida kriittisesti mainoksen ja propagandan eroa? Mietitkö koskaan, miten teknologia muuttaa kanssakäymistämme? Tai onko kasvissyönti ratkaisu maapallon ongelmiin? Helsingin yliopiston ja Espoon kaupungin yhteinen pilottikurssi haastaa tarkastelemaan ajankohtaisia ja globaaleja ilmiöitä kriittisesti ja luovasti.

Kurssi toteutetaan ilmiöpohjaisena projektityöskentelynä yliopisto-opiskelijoiden johdolla, mikä tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden päästä kurkistamaan sekä yliopistomaailmaan että vierailla mitä mielenkiintoisemmissa kohteissa. Kurssi on jaettu kahdeksaan eri globaalin haasteen teemaan, jotka toimivat omina pienryhminään. Opiskelijat saavat toteuttaa lopputuotoksensa vapaalla tavalla vaikkapa videona, performanssina, blogina, jne.

TAT01 MYYNTI, MARKKINOINTI JA KAUPALLISTAMINEN

Opiskelija perehtyy myynnin, markkinoinnin ja kaupallistamisen perusteisiin verkkotehtävien avulla. Kurssi antaa hyvää pohjaa kaupallisen alan opintoihin.

TAT02 VUOROVAIKUTUS JA NEUVOTTELUTAIDOT

Opiskelija perehtyy vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoihin myynnin ja markkinoin näkökulmasta verkkotehtävien avulla. Kurssi antaa hyvää pohjaa kaupallisen alan opintoihin.

TAT03 GLOBAALIT MARKKINAT

Opiskelija perehtyy globaaleihin markkinoihin ja niiden ilmiöihin verkkokurssin avulla. Kurssi antaa hyvää pohjaa kaupallisen alan opintoihin.

TAT04 TALOUS, RAHA JA YRITTÄJYYS

Opiskelija perehtyy talouden ja yrittäjyyden peruselementteihin verkkokurssin avulla. Kurssi antaa hyvää pohjaa kaupallisen alan opintoihin.

MO01 OHJELMOINTI I

Kurssi sopii aloittelijoille ja kokeneemmillekin ohjelmoinnista kiinnostuneille opiskelijoille. Kurssin aikana opiskellaan Helsingin yliopiston ”Ohjelmoinnin Perusteet”-kurssin tahtiin ohjatusti ja itsenäisesti ohjelmoinnin alkeita. Suorittamalla tarpeeksi hyvin kurssit Ohjelmointi I ja II voit päästä Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen näyttökokeeseen, jonka kautta voit saada opiskeluoikeuden.

Kurssit Ohjelmointi I ja II suositellaan suoritettavaksi peräkkäin. Kurssi sopii parhaiten toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille.

HUOM. Kurssi alkaa jo joululoman jälkeen!

MO02 OHJELMOINTI II

Kurssi sopii aloittelijoille ja kokeneemmillekin ohjelmoinnista kiinnostuneille opiskelijoille. Kurssin aikana opiskellaan Helsingin yliopiston ”Ohjelmoinnin Jatkokurssin”-kurssin tahtiin ohjatusti ja itsenäisesti ohjelmoinnin alkeita. Suorittamalla tarpeeksi hyvin kurssit Ohjelmointi I ja II voit päästä Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen näyttökokeeseen, jonka kautta voit saada opiskeluoikeuden.

Kurssit Ohjelmointi I ja II suositellaan suoritettavaksi peräkkäin. Kurssi sopii parhaiten toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille.

HUOM. Kurssi alkaa jo maaliskuun alussa!