Musiikki

Pakolliset kurssit

Musiikissa ja kuvataiteessa on suoritettava kummastakin yksi pakollinen kurssi sekä toisesta toinen pakollinen kurssi.

MU1 Musiikki ja minä

MU2 Moniääninen Suomi

Syventävät kurssit

MU03 OVET AUKI MUSIIKILLE

Kurssilla syvennetään muiden kulttuurien tuntemusta ja tutustutaan monipuolisesti tämän päivän musiikkiin kuuntelemalla ja itse musisoimalla. Kurssin aikana pyritään mahdollisuuksien mukaan tekemään konsertti- tai vierailukäyntejä.

MU04 MUSIIKKI VIESTII JA VAIKUTTAA

Kurssilla tutustutaan musiikin eri käyttömuotoihin ja vaikutusmahdollisuuksiin eri taidemuodoissa ja mediassa. Sisältöalueina voivat olla esim. elokuvamusiikki, näyttämömusiikki tai mainosmusiikki. Kurssilla soitetaan ja lauletaan tai sävelletään itse aiheeseen liittyvää musiikkia.

Soveltavat kurssit

MU05 SÄESTETÄÄN KITARALLA

Kurssin tavoitteena on oppia säestämään kitaralla helppoja lauluja, virittämään oma instrumentti korvakuulolta tai viritysmittaria käyttäen sekä oppia joitain hyödyllisiä, kitaran huoltoon liittyviä asioita, kuten kielen vaihtaminen. Kurssilla soitetaan erityylisiä kappaleita avosointuja käyttäen. Kurssi jatkaa siitä, mihin ykköskurssin kitaransoitossa päästiin.

MU06 BÄNDIKURSSI

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija bändissä soittamiseen. Kurssilla tutustutaan pop- ja rockmusiikin tyyleihin sekä keskeisiin soittimiin ja soittotapoihin. Jokainen opiskelija perehtyy lähemmin yhteen instrumenttiin (laulu tai bändisoitin). Opiskelijoista muodostetaan yksi bändi ja kurssille mahtuu mukaan noin 10 opiskelijaa. Lisäksi opetellaan bändilaitteiden & pa-laitteiden käyttöä, soittimien virittämistä ja huoltamista. Kurssin päätteeksi äänitetään yksi harjoiteltu kappale.


MU07 MUSIIKKITEKNOLOGIA

Kurssin tavoitteena on perehtyä musiikin ohjelmointiin, äänittämiseen ja miksaamiseen. Kurssilla opetellaan midiohjelmointia ja midieditointia Garageband ohjelmistoa käyttäen, tutustutaan erilaisiin mikrofonityyppeihin ja -tekniikoihin sekä harjoitellaan live-äänipöydän ja pa-laitteiden käyttöä. Kurssilla tehdään harjoitustehtäviä ja omia sävellyksiä pienryhmissä. Kurssin päätteeksi tehdään äänitys Sellon kirjaston studiossa.