Kuvaamataito

Kuvataiteen tarvikemaksu

Kuvataiteen kursseilla KU01 ja KU02 peritään 5 euron hintainen materiaalimaksu, joka maksetaan tilille: Leppävaaran osuuspankki, FI57 5720 2350 0355 92. Käytä viitteenä omaa nimeäsi, luokkaa ja kuvataiteen kurssin nimeä ja numeroa.

Pakolliset kurssit

Musiikissa ja kuvataiteessa on suoritettava kummastakin yksi pakollinen kurssi sekä toisesta toinen pakollinen kurssi.

KU1 Kuvat ja kulttuurit

KU2 Muotoillut ja rakennetut ympäristöt

Syventävät kurssit

KU03 OSALLISENA MEDIASSA

Tutkitaan median yhteyksiä kuvataiteeseen. Käytetään median sisältöjä ja ilmiöitä kuvallisen tuottamisen lähtökohtana. Tehdään kuvataidetta mm. sarjakuvan ja populaarikulttuurin pohjalta. Käytetään erilaisia kuvia ja tekniikoita oman tulkinnan välineenä.

KU04 TAITEEN MONET MAAILMAT

Tarkastellaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotettua kuvataidetta. Tutkitaan taiteen sisältöjen ja ilmiöiden yhteyksiä oppilaan omiin kuviin. Tarkastellaan erilaisia kuvatulkinnan menetelmiä.

Soveltavat kurssit

KU05 NYKYTAITEEN TYÖPAJA

Opetellaan tekemään ja arvioimaan nykytaidetta sekä havaitsemaan ja oivaltamaan visuaalisia merkityksiä ympäristössä. Tutkitaan joitakin taiteen alakulttuureita. Halutessaan saa toteuttaa jonkin laajemman kuvataideprojektin.

KULD2 KUVATAITEEN DIPLOMI

Suoritettuaan vähintään neljä kuvataidekurssia opiskelija voi suorittaa lukiodiplomikurssin. Opiskelija suunnittelee itse oman aikataulunsa. Lukiodiplomin vuosittain vaihtuvia valtakunnallisia tehtävävaihtoehtoja on useita, joista opiskelija valitsee yhden. Tehtävät ovat nähtävillä heti lukuvuoden alussa osoitteessa www.edu.fi. Kurssin arvosana näkyy lukion päättötodistuksen liitteessä erillisessä diplomissa.