Lyhyt matematiikka

Pakolliset kurssit

Matematiikka, yhteinen oppimäärä

MAY1 Luvut ja lukujonot

Matematiikka, lyhyt oppimäärä (MAB)

MAB2 Lausekkeet ja yhtälöt

MAB3 Geometria

MAB4 Matemaattisia malleja

MAB5 Tilastot ja todennäköisyys

MAB6 Talousmatematiikka

Syventävät kurssit

MAB7 MATEMAATTINEN ANALYYSI

Perehdytään polynomien funktion kulkuun derivaatan avulla sekä graafisin menetelmin. Samalla syvennetään opittuja taitoja koordinaatiston käytössä. Suositellaan vahvasti lyhyen matematiikan kirjoittajille.

MAB08 TILASTO JA TODENNÄKÖISYYS II

Kurssilla syvennetään kurssin MAB5 (Tilastot ja todennäköisyydet) sisältöjä myös teknisillä apuvälineillä. Suositellaan vahvasti lyhyen matematiikan kirjoittajille.

Soveltavat kurssit

MAB09 KERTAUSKURSSI

Kerrataan lyhyen matematiikan oppimäärä. Kurssia suositellaan niille opiskelijoille, jotka aikovat kirjoittaa lyhyen matematiikan ylioppilaskirjoituksissa.

MAB10 LYHYEN MATEMATIIKAN TIETOKONEKURSSI

Kurssilla harjoitellaan Abitista löytyvien ohjelmien käyttöä ja sähköisen kokeen vastauskäytänteitä. Kurssin aikana tehdään paljon harjoituksia liittyen sähköiseen ylioppilaskokeeseen. Kurssi on ½-laajuinen ja se arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Kurssia suositellaan kaikille lyhyen matematiikan sähköiseen ylioppilaskokeeseen osallistuville!