Matematiikka

Pitkän matematiikan vaihtaminen lyhyeen matematiikkaan

Pitkän matematiikan oppimäärän voi vaihtaa lyhyeen matematiikkaan missä tahansa opintojen vaiheessa. Vaihdosta on neuvoteltava opettajan sekä opinto-ohjaajan kanssa. Huoltaja tekee anomuksen Wilmaan ja opiskelija täyttää paperilomakkeen kansliaa varten.

Mikäli opiskelija vaihtaa pitkästä matematiikasta lyhyeen, hän voi korottaa siirtyvät pitkän matematiikan arvosanat tenttimällä. Kaavakkeita saa lyhyen matematiikan opettajilta.

Vaihdettaessa matematiikan oppimäärä pitkästä lyhyeen pitkän matematiikan kurssit korvaavat lyhyen matematiikan kursseja, pääsääntöisesti valtakunnallisen opetussuunnitelman 2016 perusteiden suosituksen mukaisesti seuraavasti:

Pitkän matematiikan kurssi Lyhyen matematiikan kurssi

MAA02 MAB02

MAA03 MAB03

MAA06 MAB07

MAA08 MAB04

MAA10 MAB05