Lyhenteet

Oppiainelyhenteet

AT Tietotekniikka

BI Biologia

RUA Ruotsi

RUB1 Ruotsi

ENA Englanti

EO Espoo-opinnot

ET Elämänkatsomustieto

RAB3 Ranska

FI Filosofia

FY Fysiikka

GE Maantiede

GLO Globaalithaasteet

HI Historia

KE Kemia

KU Kuvataide

LI Liikunta

MAA Matematiikka, pitkä oppimäärä

MAY Matematiikka, kaikille yhteinen

MO Ohjelmointi

MU Musiikki

MAB Matematiikka, lyhyt oppimäärä

OP Opinto-ohjaus

PS Psykologia

SAA Saksa

SAB3 Saksa

S2 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä

TAT Liiketalous

TE Terveystieto

TO Teemaopinnot

UE Evankelisluterilainen uskonto

UI Islam-uskonto

UK Katolinen uskonto

UO Ortodoksinen uskonto

UV Urheiluvalmennus

YH Yhteiskuntaoppi

ÄI Äidinkieli ja kirjallisuus