Tanssin lukiodiplomi

Leppävaaran lukiossa on mahdollisuus suorittaa tanssin lukiodiplomi. Diplomin suorittamisen tavoitteena on tukea ja kuvailla opiskelijan taiteellista kehitysprosessia tanssissa. Perustana tälle on pitkäaikainen aikainen tanssinopiskelu lukioaikana. Tanssin lukiodiplomia suorittaessa syvennytään itsensä kehittämiseen tanssissa.

Diplomin työstäminen kestää koko lukion ajan ja todistus sen suorittamisesta liitetään ylioppilastodistukseen. Tanssin lukiodiplomi on todistus erityisosaamisesta ja harrastuneisuudesta tanssin alalla.

Tanssin lukiodiplomi edellyttää vähintään kolmen lukion tanssikurssin suorittamista. Seuraavat kurssit ovat pakollisia:


1. Tanssin esittämisen kurssi

tutustutaan eri tanssilajeihin ja tyyleihin

tanssijan suhde liikemateriaaliin: liikkeiden sisäistäminen, omakohtaisuus

tanssijan viestintäkyvyt: vuorovaikutus yleisöön ja toisiin tanssijoihin

kokonaisilmaisu: kehon käyttö, tulkinta ja eläytyminen


2. Koreografian kurssi

ideointi, liikemateriaalin valinta ja kehittely

teoksen rakennetekijät: liikemateriaalin fraseeraus, laajemmat rakenteet ja kokonaismuoto

teoksen äänimaailma: musiikki, äänet, hiljaisuus

visualisointi: valaistus, puvustus, lavastus, esiintymisympäristö


3. Vanhat tanssit

harjoittaa tanssitaitoa

valmistellaan vanhojen päivän tanssiesitys


Tämän lisäksi tanssin lukiodiplomiin opiskelija tekee seuraavat työt:

Tanssillinen tehtävä:

Opiskelija valitsee arvioitavaksi tanssilliseksi tehtäväkseen joko tanssijana esiintymisen tai koreografian tekemisen. Valitusta suorituksesta kirjoitetaan tiivistelmä.

Tutkielma:

Tutkielma on tanssin alueelta tehty 8–15 sivuinen arvosteltava kirjallinen työ.

Keräilyportfolio:

Portfolio on "saavutusten salkku". Portfolioon kerätään kaikista kursseista ja tehtävistä oppimispäiväkirjaa, joka kuvastaa opiskelijan ajatuksia, ymmärrystä sekä kehittymistä tanssin alalla. Portfolioa ei arvostella.

Tanssin esittämisen kurssi pidetään syyslukukaudella ja koreografiakurssi keväällä. Kurssit ovat Espoon yhteistä kurssitarjontaa, ks. Espoo-tarjotin. Kurssille ovat tervetulleita kaikki espoolaiset tanssivat lukio-opiskelijat.

Katso lisätietoja: http://www.edu.fi/lukiodiplomit/tanssin_lukiodiplomi