Liikuntakurssit

Pakolliset valtakunnalliset kurssit (2)

LI 1 energiaa liikunnasta

LI 2 aktiivinen elämäntapa


Syventävät valtakunnalliset kurssit (3)

LI 3 terveyttä liikkuen

LI 4 yhdessä liikkuen

LI 5 hyvinvointia liikkuen


Soveltavat koulukohtaiset kurssit (11)

LI 6 mailapelikurssi

LI 7 palloilukurssi

LI 8 uudet liikuntalajit

LI 9 vanhat tanssit

LI 10 kuntosalikurssi

LI 11 rentoutuskurssi

LI 12 retkeilykurssi

LI 13 liikunnan harrastekurssi

LI 14 liikuntakerho

LI 15 laskettelukurssi

LI 16 tanssin esittämisen kurssi (joka toinen vuosi)

LI 17 tanssin koreografiakurssi (joka toinen vuosi)

LI 18 liikkuva opiskelija -kurssi

Lukiodiplomit

LILD4 Liikunnan lukiodiplomi

TALD7 Tanssin lukiodiplomi


Liikunnan kurssikuvaukset:

Pakolliset kurssit

Energiaa liikunnasta (LI1)

Keskeiset sisällöt:

 • fyysisen kunnon harjoittelu, oman fyysisen kunnon mittaaminen ja arviointi

 • lihashuolto ja rentoutus sisä- ja ulkopalloilu, mailapelit

 • voimistelu eri muodoissaan

 • tanssi eri muodoissaan

 • uinti ja vesipelastus

 • yleisurheilu

 • suunnistus ja luontoliikunta

Aktiivinen elämäntapa (LI2)

Keskeiset sisällöt:

 • fyysisen kunnon harjoittelu, lihashuolto ja rentoutus

 • sisä- ja ulkopalloilu, mailapelit

 • voimistelu eri muodoissaan

 • tanssi eri muodoissaan

 • kuntouinti ja vesiliikunta

 • luontoliikunta

 • jokin uusi liikuntalaji

Syventävät kurssit

3. Terveyttä liikkuen (LI3)

Kurssilla syvennetään erityisesti fyysiseen toimintakykyyn liittyviä taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on oman säännöllisen liikunnan edistäminen sekä fyysisten ominaisuuksien seuraaminen ja kehittäminen sekä itsenäisesti, että ryhmän kanssa yhdessä liikkuen. Opettaja tarkentaa kurssin sisällön yhdessä opiskelijaryhmän kanssa.

4. Yhdessä liikkuen (LI4)

Kurssilla syvennetään erityisesti sosiaalisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on edistää opiskelijoiden yhteisiä liikuntaharrastuksia. Työtavoissa painottuu opiskelijaryhmän yhteistoiminta. Kurssin sisältöihin kuuluu erilaiset palloilun joukkuelajit sekä muut yhteistoiminnalliset liikuntamuodot. Liikuntamuotojen valintaan vaikuttaa eri vuodenaikojen tarjoamat mahdollisuudet.

5. Hyvinvointia liikkuen (LI5)

Kurssilla syvennetään erityisesti psyykkisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta. Opettaja suunnittelee ja tarkentaa yhdessä kunkin opiskelijaryhmän kanssa kurssin sisällön.

Lukion omat kurssit

Mailapelikurssi (LI 6)

Kurssin tavoitteena on tutustua ja/tai syventää eri mailapelien sääntötuntemusta ja tekniikkaa. Keskeisinä mailapeleinä ovat sulkapallo, tennis, pöytätennis, squash ja salibandy.

Palloilukurssi (LI 7)

Kurssin tavoitteena on syventää jo tuttuja pallopelejä ja niiden sovellutuksia, viitepelejä ja pelitaktiikoita sekä tutustua uusiin palloilulajeihin. Kurssin pallopelejä ovat jalkapallo/futsal, koripallo, lentopallo, käsipallo, pesäpallo ja salibandy.

Uudet liikuntalajit (LI 8)

Tavoitteena on tutustua opiskelijoille uusiin tai vähemmän harrastamiin liikuntamuotoihin ja/tai paikkoihin. Opiskelijoiden toiveet, vuodenajan tarjoamat mahdollisuudet ja kulkuyhteydet vaikuttavat siihen, mihin lajeihin tutustutaan. Osa lajeista on maksullisia.

Vanhat tanssit (LI 9)

Kurssin tavoitteena on harjoittaa laaja-alaisesti opiskelijoiden tanssitaitoa. Siihen kuuluu: rytmikyvyn, askelten, ryhdin, tanssikuvioiden ja tilankäytön harjoittaminen sekä tanssimiseen liittyvät etiketti-säännöt, kuten tanssipartnerin huomioiminen. Kurssin aikana valmistellaan vanhojen päivän tanssiesitys, joka koostuu 12-15 eri tyylisestä tanssista.

Kuntosalikurssi (LI10)

Kurssin keskeiset sisällöt ovat kuntosaliharjoittelu ja monipuolinen lihaskuntoharjoittelu. Kurssin aikana käydään läpi henkilökohtaisen kuntosaliohjelman suunnittelu ja toteutus. Opiskelijoille tehdään lihaskunnon alku- ja lopputestit ja annetaan ohjeet omatoimiseen lihaskuntoharjoitteluun.

Rentoutuskurssi (LI11)

Rentoutuskurssin tavoitteena on se, että jokainen opiskelija löytää itselleen parhaiten sopivan rentoutumistavan. Kurssilla harjoitellaan useita erilaisia rentoutumismenetelmiä sekä tutustutaan rentoutumisen teoriaan. Tavoitteena on oppia mielen ja tunteiden hallintaa sekä vahvistaa nuoren itsetuntoa. Niitä kehitetään mielikuvien ja myönteisen ajattelun avulla.

Retkeilykurssi (LI12)

Retkeilykurssilla käydään läpi etukäteen vaellukseen valmistautuminen ja tehdään yhden viikonlopun vaellusretki Nuuksion kansallispuistossa. Kurssilla opetetaan käytännön retkeily- ja erätaitoja sekä luonnontuntemusta.

Liikunnan harrastekurssi (LI13)

Harrastekurssi on liikuntaa aktiivisesti ja tavoitteellisesti harrastavan omatoimisen harjoittelun perusteella suoritettava liikuntakurssi. Opiskelija laatii kirjallisen liikuntasuunnitelman oman lajin harjoittelusta ja tavoitteista lajissaan. Liikuntaharrastuksen on oltava ohjattua ja/tai valvottua ja se toteutetaan yhden lukuvuoden aikana. Harrastekurssista laaditaan portfolio, johon liitetään todistus harjoittelusta.

Liikuntakerho (LI 14)

Lukion liikuntakerho kokoontuu keskiviikkoisin oppituntien jälkeen lukion salissa. Kerhossa voi pelata opiskelijoiden valitsemia liikuntalajeja tai harjoitella lukion kuntosalilla. Kurssisuorituksen saa 15 x 120 min osallistumisen jälkeen.

Laskettelukurssi (LI 15)

Laskettelukurssi toteutetaan matkana Pohjois-Suomen laskettelukeskukseen. Kurssin kesto on 3-5 vuorokautta ja sen aikana toteutetaan yksi kaikille yhteinen maastohiihtoretki. Muita kurssin sisältöön kuuluvia lajeja ovat lautailu, laskettelu ja telemark, joita toteutetaan sekä itsenäisesti että yhdessä liikkuen. Kurssi on maksullinen ja se toteutetaan opiskelijoiden valintojen mukaan joka vuosi. Kurssi järjestetään 4. jaksossa lukuvuonna 2020-2021 todennäköisesti Pyhälle yhteistyökurssina Haukilahden lukion ja Mattlidens Gymnasiumin kanssa.

Tanssin esittämisen kurssi (LI 16)

Kurssin tavoitteena on tanssillisen kokonaisilmaisun ja viestintäkykyjen kehittäminen eri tanssityylejä harjoittamalla. Tanssikurssi on osa lukion tanssidiplomin suorittamista, mutta kurssin voi suorittaa myös ilman diplomin tekemistä. Kurssi toteutetaan joka toinen lukuvuosi. Opetus on lukuvuonna 2020-21.

Tanssin koreografian kurssi (LI 17)

Kurssin tavoitteena on oppia tekemään tanssiesityksen koreografia. Oman koreografisen idean pohjalta kehitetään liikemateriaali, johon yhdistetään ääni ja visuaalinen ympäristö. Tanssikurssi on osa lukion tanssidiplomin suorittamista, mutta kurssin voi suorittaa myös ilman diplomin tekemistä. Kurssi toteutetaan joka toinen lukuvuosi. Opetus on lukuvuonna 2020-21.

Liikkuva opiskelija -kurssi (LI 18)

Kurssi liittyy Liikkuva opiskelu -hankkeeseen ja suoritetaan useamman jakson aikana ja tarvittaessa useamman lukuvuoden aikana. Lisätietoja saa kurssin ohjaavalta liikunnanopettajalta Sanna Pernulta.

Liikunnan diplomikurssi (LILD4)

Kurssilla suoritetaan liikunnan lukiodiplomi. Diplomin suorittamisen edellytyksenä on viiden liikuntakurssin hyväksytty suoritus. Lukiodiplomi koostuu: oman lajin erityisosaamisesta, liikuntakykyisyystesteistä, oman lajin tutkielmasta ja lukioaikaisen liikunnan portfoliosta. Diplomikurssi on liikunnan erityisosaamisen kurssi.

Tanssin diplomikurssi (TALD7)

Lukion tanssidiplomiin opiskelija opiskelee vähintään kolme tanssikurssia (yleensä LI9 Vanhat tanssit,

LI16 Tanssin esittäminen ja LI17 Tanssin koreografia). Tanssidiplomi koostuu lisäksi tanssityyli-

/koreografin tutkielmasta, tanssijan portfoliosta, tanssijan kehityskäyrästä (minä tanssijana), sekä

arvioitavasta koreografista tai tanssijana esiintymisestä. Tanssidiplomista saa erillisen todistuksen lukion

päättötodistuksen liitteeksi.