Liikunnan lukiodiplomi

Liikunnan lukiodiplomin suorittaminen on osoitus opiskelijan liikunnallisista kyvyistä, erityisosaamisesta sekä harrastuneisuudesta ja yhteistyötaidoista. Arvioinnin kohteina ovat myös opiskelijan liikuntatiedot ja hänen kykynsä arvioida omien liikunnan oppimisprosessien lisäksi liikunnan merkitystä.

Diplomin saamisen ehtona on, että opiskelija on suorittanut vähintään viisi liikunnan kurssia, joista yksi voi olla liikunnan lukiodiplomikurssi. Lukiodiplomista saa useaan liikunta-alan jatko-opiskelupaikkaan lisäpisteitä.

Liikunnan lukiodiplomin osa-alueet:

1. Liikuntakykyisyys testit

2. Liikuntatiedot - tutkielma

3. Oman lajin erityisosaaminen

4. Harrastuneisuus ja yhteistyötaidot

5. Portfolio

Liikunnan lukiodiplomin yleisarvosana muodostuu em. osa-alueiden aritmeettisesta keskiarvosta. Kunkin osion painoarvo yleisarvosanan muodostamisessa on 25 prosenttia, diplomin arvosana annetaan kokonaislukuna. Liikunnan lukiodiplomi on lukion päättötodistuksen liite. Katso lisätietoja:http://www.edu.fi/lukiodiplomit/liikunnan_lukiodiplomi