Liikunta

Pakolliset kurssit

LI1 Energiaa liikunnasta

LI2 Aktiivinen elämäntapa

Syventävät kurssit

LI03 TERVEYTTÄ LIIKKUEN

Kurssilla syvennetään erityisesti fyysiseen toimintakykyyn liittyviä taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on oman säännöllisen liikunnan edistäminen sekä fyysisten ominaisuuksien seuraaminen ja kehittäminen sekä itsenäisesti että ryhmän kanssa yhdessä liikkuen. Opettaja tarkentaa kurssin sisällön yhdessä opiskelijaryhmän kanssa.

LI04 YHDESSÄ LIIKKUEN

Kurssilla syvennetään erityisesti sosiaalisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on edistää opiskelijoiden yhteisiä liikuntaharrastuksia. Työtavoissa painottuu opiskelijaryhmän yhteistoiminta. Kurssin sisältöihin kuuluvat erilaiset palloilun joukkuelajit sekä muut yhteistoiminnalliset liikuntamuodot. Liikuntamuotojen valintaan vaikuttavat eri vuodenaikojen tarjoamat mahdollisuudet.

LI05 HYVINVOINTIA LIIKKUEN

Kurssilla syvennetään erityisesti psyykkisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta. Opettaja suunnittelee ja tarkentaa yhdessä kunkin opiskelijaryhmän kanssa kurssin sisällön.


Soveltavat kurssit

LI06 MAILAPELIKURSSI

Kurssin tavoitteena on tutustua monipuolisesti eri mailapeleihin ja syventää niiden sääntötuntemusta ja tekniikkaa. Keskeisinä mailapeleinä ovat mm. sulkapallo, tennis, pöytätennis, pesäpallo ja salibandy sekä muut vuodenajan ja mahdollisuuksien mukaiset mailapelit, esim. jääkiekko, ringette, lacrosse.


LI07 PALLOILUKURSSI

Kurssin tavoitteena on harjoitella ja pelata tuttuja pallopelejä sekä niiden sovelluksia. Kurssilla syvennytään eri lajien pelitaktiikoihin ja tutustutaan uusiin palloilulajeihin opiskelijoiden toiveiden ja mahdollisuuksien mukaan. Kurssin pallopelejä ovat mm. jalkapallo, futsal, koripallo, lentopallo, käsipallo, pesäpallo ja salibandy.

LI08 UUDET LIIKUNTALAJIT

Tavoitteena on tutustua opiskelijoille uusiin tai vähemmän harrastettuihin liikuntamuotoihin ja -paikkoihin (esim. seinäkiipeily, Megazone, trampoliinipuisto, miekkailu, taekwondo, jooga). Opiskelijoiden toiveet, vuodenajan tarjoamat mahdollisuudet ja kulkuyhteydet vaikuttavat siihen, mihin lajeihin tutustutaan. Osa lajeista on maksullisia.

LI09 VANHAT TANSSIT

Kurssin tavoitteena on kehittää laaja-alaisesti opiskelijoiden tanssitaitoa. Siihen kuuluvat rytmikyvyn, askelten, ryhdin, tanssikuvioiden ja tilankäytön harjoittaminen sekä tanssimiseen liittyvät etikettisäännöt, kuten tanssipartnerin huomioiminen. Kurssin aikana valmistellaan vanhojen päivän tanssiesitykset, jotka koostuvat 10-12 eri tyylisestä tanssista, jotka esitetään Vanhojen Päivänä.

LI10 KUNTOSALIKURSSI

Kurssilla tutustutaan kuntosaliharjoitteluun ja laaditaan henkilökohtainen harjoitusohjelma. Kurssilla käydään läpi monipuolisesti erilaisia harjoitusmuotoja ja oikeita suoritustekniikoita sekä kuntosaliohjelman suunnittelua Sportyplanner ohjelmaa hyödyntäen.

LI11 RENTOUTUSKURSSI

Rentoutuskurssin tavoitteena on se, että jokainen opiskelija löytää itselleen parhaiten sopivan rentoutumistavan. Kurssilla harjoitellaan useita erilaisia kehonhuolto- ja rentoutumismenetelmiä sekä tutustutaan rentoutumisen teoriaan. Tavoitteena on oppia mielen ja tunteiden hallintaa sekä vahvistaa lukiolaisen itsetuntoa. Niitä kehitetään mielikuvien ja myönteisen ajattelun avulla.

LI12 RETKEILYKURSSI

Kurssilla opetetaan retkeily- ja erätaitoja sekä luonnontuntemusta. Retkeilykurssi toteutetaan yhden viikonlopun vaelluksena Nuuksion kansallispuistossa. Kurssiin kuuluu tutustuminen luontokeskus Haltiaan ja teoriaopetusta retkeilyyn valmistautumisesta.

LI13 LIIKUNNAN HARRASTEKURSSI

Harrastekurssi on omatoimisen tai ohjatun harjoittelun perusteella suoritettava liikuntakurssi. Opiskelija laatii ohjeiden mukaan suunnitelman ja tavoitteet harjoittelusta. Liikuntaharrastuksen on oltava ohjattua ja/tai valvottua, ja se toteutetaan yhden lukuvuoden aikana. Liikunnan harrastekurssin voi suorittaa pakollisten LI1 ja LI2 kurssisuoritusten jälkeen.

LI14 LIIKUNTAKERHO

Kurssi toteutetaan ohjatusti tai itsenäisesti lukujärjestyksen ulkopuolella harrastamalla opiskelijoiden valitsemia liikuntalajeja.

LI15 LASKETTELUKURSSI

Laskettelukurssi toteutetaan 2-5 vuorokauden matkana Pohjois-Suomen laskettelukeskukseen. Kurssilla lasketaan yksin ja yhdessä sekä harrastetaan monipuolista liikuntaa. Laskettelukurssi toteutetaan mahdollisuuksien mukaan joka toinen vuosi ja se on maksullinen. Kurssi järjestetään 4. jaksossa lukuvuonna 2020-2021 todennäköisesti Pyhälle yhteistyökurssina Haukilahden lukion ja Mattlidens Gymnasiumin kanssa.


LI16 TANSSIN ESITTÄMISEN KURSSI

Kurssin tavoitteena on tanssillisen kokonaisilmaisun ja viestintäkykyjen kehittäminen eri tanssityylejä harjoittamalla. Tanssikurssi on osa lukion tanssidiplomin (TALD7) suorittamista mutta opiskelija voi opiskella (tanssia) LI16 kurssin myös ilman diplomin tekemistä. LI16 järjestetään joka toinen lukuvuosi ja on tarjolla Espoon lukioiden yhteisessä kurssitarjottimessa.

LI17 TANSSIN KOREOGRAFIAKURSSI

Kurssin tavoitteena on oppia tekemään tanssiesityksen koreografia. Oman koreografisen idean pohjalta kehitetään liikemateriaali, johon yhdistetään ääni ja visuaalinen ympäristö. Tanssikurssi on osa lukion tanssidiplomin (TALD7) suorittamista mutta opiskelija voi opiskella (tanssia) LI17 kurssin myös ilman diplomin tekemistä. LI17 järjestetään joka toinen lukuvuosi ja on tarjolla Espoon lukioiden yhteisessä kurssitarjottimessa.


LI18 LIIKKUVA OPISKELIJA -KURSSI

Kurssi liittyy Liikkuva opiskelu -hankkeeseen ja suoritetaan useamman jakson aikana ja tarvittaessa useamman lukuvuoden aikana. Lisätietoja saa kurssin ohjaavalta liikunnanopettajalta Sanna Pernulta.


TALD7 TANSSIN DIPLOMI

Lukion tanssidiplomiin opiskelija opiskelee vähintään kolme tanssikurssia (yleensä LI9 Vanhat tanssit, LI16 Tanssin esittäminen ja LI17 Tanssin koreografia). Tanssidiplomi koostuu lisäksi tanssityyli-/koreografin tutkielmasta, tanssijan portfoliosta, tanssijan kehityskäyrästä (minä tanssijana), sekä arvioitavasta koreografista tai tanssijana esiintymisestä. Tanssidiplomista saa erillisen todistuksen lukion päättötodistuksen liitteeksi.

LILD4 LIIKUNNAN DIPLOMIKURSSI

Kurssilla suoritetaan liikunnan lukiodiplomi. Diplomin suorittamisen edellytyksenä on vähintään neljän liikuntakurssin hyväksytty suoritus. Lukiodiplomi koostuu oman lajin erityisosaamisesta, liikuntakykyisyystesteistä, liikuntatiedoista (tutkielma) ja lukioaikaisen liikunnan portfoliosta. Liikunnan lukiodiplomi on lukion toimintaa ja siitä saatava todistus on lukion päättötodistuksen liite.