OPS 2021 opintojaksot

BIOLOGIA

Pakolliset opintojaksot

Elämä ja evoluutio (2 op) BI01

Ekologian perusteet (1 op) BI02

Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin (1 op) BI03

Valtakunnalliset valinnaiset

Solu ja perinnöllisyys (2 op) BI04

Ihmisen biologia (2 op) BI05

Biotekniikka ja sen sovellukset (2 op) BI06

Koulukohtaiset valinnaiset

Biologian kertausta abiturienteille (2 op) BI07

Kemian ja biologian työt (2 op) BI08

ENGLANTI (A)

Pakolliset opintojaksot

Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen (1 op) ENA01

Englanti globaalina kielenä (3 op) ENA02

Englannin kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä (2 op) ENA03

Englannin kieli vaikuttamisen välineenä (2 op) ENA04

Kestävä tulevaisuus ja tiede (2 op) ENA05

Englannin kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä (2 op) ENA06

Valtakunnalliset valinnaiset

Ympäristö ja kestävä elämäntapa (2 op) ENA07

Viesti ja vaikuta puhuen (2 op) ENA08

Koulukohtaiset valinnaiset

Luova kirjoittaminen (2 op) ENA09

Abi-opintojakso (2 op) ENA10

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO

Pakolliset opintojaksot

Minä ja hyvä elämä (2 op) ET01

Minä ja yhteiskunta (2 op) ET02

E-URHEILU

e-urheiluvalmennus (2 op) EVA

FILOSOFIA

Pakolliset opintojaksot

Johdatus filosofiseen ajatteluun (2 op) FI01

Etiikka (2 op) FI02

Valtakunnalliset valinnaiset

Yhteiskuntafilosofia (2 op) FI03

Totuus (2 op) FI04

Koulukohtaiset valinnaiset

Johdatus filosofian historiaan (2 op) FI05

Väittely- ja keskusteluopintojakso (2 op) FI07

FYSIIKKA

Pakolliset opintojaksot

Fysiikka luonnontieteenä (1 op) FY01

Fysiikka, ympäristö ja yhteiskunta (1 op) FY02

Valtakunnalliset valinnaiset

Energia ja lämpö (2 op) FY03

Voima ja liike (2 op) FY04

Jaksollinen liike ja aallot (2 op) FY05

Sähkö (2 op) FY06

Sähkömagnetismi ja valo (2 op) FY07

Aine, säteily ja kvantittuminen (2 op) FY08

Koulukohtaiset valinnaiset

Fysiikan kertaus (2 op) FY09

Hiukkasfysiikka (2 op) FY10

MAANTIEDE

Pakolliset opintojaksot

Maailma muutoksessa (2 op) GE01

Valtakunnalliset valinnaiset

Sininen planeetta (2 op) GE02

Yhteinen maailma (2 op) GE03

Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta (2 op) GE04

Koulukohtaiset valinnaiset

Maantieteen kertausopintojakso (1 op) GE05

Kiina -opintojakso (2 op) GE06

HISTORIA

Pakolliset opintojaksot

Ihminen, ympäristö ja historia (2 op) HI01

Kansainväliset suhteet (2 op) HI02

Itsenäisen Suomen historia (2 op) HI03

Valtakunnalliset valinnaiset

Eurooppalainen ihminen (2 op) HI04

Ruotsin itämaasta Suomeksi (2 op) HI05

Maailman kulttuurit kohtaavat (2 op) HI06

Koulukohtaiset valinnaiset

Historian opintomatka (2 op) HI07

Historian kertaus (1 op) HI08

KEMIA

Pakolliset opintojaksot

Kemia ja minä (1 op) KE01

Kemia ja kestävä tulevaisuus (1 op) KE02

Valtakunnalliset valinnaiset

Molekyylit ja mallit (2 op) KE03

Kemiallinen reaktio (2 op) KE04

Kemiallinen energia ja kiertotalous (2 op) KE05

Kemiallinen tasapaino (2 op) KE06

Koulukohtaiset valinnaiset

Kemian työt I (1 op) KE07

Kemian työt II (1 op) KE08

Kemian kertaus (2 op) KE09

KUVATAIDE

Pakolliset opintojaksot

Omat kuvat, jaetut kulttuurit (2 op) KU01

Ympäristön tilat, paikat ja ilmiöt (2 op) KU02

Valtakunnalliset valinnaiset

Kuva viestii ja vaikuttaa (2 op) KU03

Taiteen monet maailmat (2 op) KU04

Koulukohtaiset valinnaiset

Nykytaiteen työpaja (2 op) KU05

LIIKUNTA

Pakolliset opintojaksot

Osaava liikkuja (2 op)

LI01

Aktiivinen elämä (2 op) LI02

Valtakunnalliset valinnaiset

Uudet mahdollisuudet (2 op) LI03

Yhdessä liikkuen (2 op) LI04

Virkistystä liikunnasta (2 op) LI05

Koulukohtaiset valinnaiset

Mailapelit (2 op) LI06

Joukkue- ja pallopelit (2 op) LI07

Liikuntaa eri ympäristöissä (2 op) LI08

Vanhojen tassit (2 op) LI09

Kuntosaliopintojakso (2 op) LI10

Rentoutusopintojakso (2 op) LI11

Luontoliikunta ja retkeily (2 op) LI12

Liikunnan harrasteopintojakso (2 op) LI13

Liikuntakerho (2 op) LI14

Laskettelu- ja talviliikunta (2 op) LI15

Tanssin esittäminen (2 op) LI16

Tanssikoreografia (2 op) LI17

Liikkuva opiskelu (2 op) LI18

MATEMATIIKKA (kaikille yhteinen opintojakso)

Pakolliset opintojaksot

Luvut ja yhtälöt (2 op) MAY01

MATEMATIIKKA (pitkä)

Pakolliset opintojaksot

Luvut ja yhtälöt (MAY1) (2 op) MAA01

Funktiot ja yhtälöt 1 (3 op) MAA02

Geometria (2 op) MAA03

Analyyttinen geometria ja vektorit (3 op) MAA04

Funktiot ja yhtälöt 2 (2 op) MAA05

Derivaatta (3 op) MAA06

Integraalilaskenta (2 op)MAA07

Tilastot ja todennäköisyys (2 op) MAA08

Talousmatematiikka (1 op) MAA09

Valtakunnalliset valinnaiset

3D-geometria (2 op) MAA10

Algoritmit (2 op) MAA11

Analyysi ja jatkuva jakauma (2 op) MAA12

Koulukohtaiset valinnaiset

Matematiikan kertaus ilman teknisiä apuvälineitä (2 op) MAA13

Matematiikan kertaus teknisin apuvälinein (2 op) MAA14

MATEMATIIKKA (lyhyt)

Pakolliset opintojaksot

Luvut ja yhtälöt (MAY1) (2 op) MAB01

Lausekkeet ja yhtälöt (2 op) MAB02

Geometria(2 op) MAB03

Matemaattisia malleja (2 op) MAB04

Tilastot ja todennäköisyys (2 op) MAB05

Talousmatematiikan alkeet (1 op) MAB06

Talousmatematiikka (1 op) MAB07

Valtakunnalliset valinnaiset

Matemaattinen analyysi (2 op) MAB08

Tilastolliset ja todennäköisyysjakaumat (2 op) MAB09

Koulukohtaiset valinnaiset

Lyhyen matematiikan kertaus (2 op) MAB10

MUSIIKKI

Pakolliset opintojaksot

Intro – kaikki soimaan (2 op) MU01

Syke – soiva ilmaisu (2 op) MU02

Valtakunnalliset valinnaiset

Genre - globaali uteliaisuus (2 op) MU03

Demo - luovasti yhdessä (2 op) MU04

Koulukohtaiset valinnaiset

Säestetään kitaralla (2 op) MU05

Bänditreenit -bändisoiton perusteet (2 op) MU06

Musiikkiteknologia (2 op) MU07

Abishow – tapahtumatuotanto (2 op) MU08

OPINTO-OHJAUS

Pakolliset opintojaksot

Minä opiskelijana (2 op) OP01

Jatko-opinnot, työelämä ja tulevaisuus (2 op) OP02

Koulukohtaiset valinnaiset

Tutor -opintojakso (2 op) OP03

Työelämään tutustuminen (2 op) OP04

Ryhmänohjaus (2 op) OP05

PSYKOLOGIA

Pakolliset opintojaksot

Toimiva ja oppiva ihminen (2 op) PS01

Valtakunnalliset valinnaiset

Kehittyvä ihminen (2 op) PS02

Tietoa käsittelevä ihminen (2 op) PS03

Tunteet ja mielenterveys (2 op) PS04

Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (2 op) PS05

Koulukohtaiset valinnaiset

Minä, sinä ja muut - sosiaalipsykologian perusteita (2 op) PS06

Jännittäjä-opintojakso (2 op) PS07

Psykologian kertausopintojakso abiturienteille (2 op) PS08

RANSKA (B3)

Valtakunnalliset valinnaiset

Perustason alkeet 1 (2 op) RAB301

Perustason alkeet 2 (2 op) RAB302

Perustason alkeet 3 (2 op) RAB303

Perustaso 1 (2 op) RAB304

Perustaso 2 (2 op) RAB305

Perustaso 3 (2 op) RAB306

Perustaso 4 (2 op) RAB307

Perustaso 5 (2 op) RAB308

TOINEN KOTIMAINEN KIELI (A) RUOTSI

Pakolliset opintojaksot

Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen (1 op) RUA01

Ruotsin kieli ja vuorovaikutusosaaminen (3 op) RUA02

Kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä (2 op) RUA03

Ruotsin kieli vaikuttamisen välineenä (2 op) RUA04

Kestävä tulevaisuus ja tiede (2 op) RUA05

Ruotsin kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä (2 op) RUA06

TOINEN KOTIMAINEN KIELI (B1) RUOTSI

Pakolliset opintojaksot

Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen (1 op) RUB11

Ruotsin kieli arjessani (3 op) RUB12

Kulttuuri ja mediat (2 op) RUB13

Ympäristömme (2 op) RUB14

Opiskelu- ja työelämä (2 op) RUB15

Valtakunnalliset valinnaiset

Viesti ja vaikuta puhuen (2 op) RUB16

Kestävä elämäntapa (2 op) RUB17

Koulukohtaiset valinnaiset

Ruotsin abi-opintojakso (2 op) RUB18

Ruotsin niveltävä opintojakso (2 op) RUB19

SUOMI TOISENA KIELENÄ

Pakolliset opintojaksot

Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen (2 op) S201

Kieli- ja tekstitietoisuus (1 op) S202

Vuorovaikutus 1 (1 op) S203

Kirjallisuus 1 (2 op) S204

Tekstien tulkinta 1 (2 op) S205

Kirjoittaminen 1 (1 op) S206

Vuorovaikutus (1 op) S207

Kirjallisuus 2 (2 op) S208

Valtakunnalliset valinnaiset

Vuorovaikutus 3 (2 op) S209

Kirjoittaminen 2 (2 op) S210

Tekstien tulkinta 2 (2 op) S211

SAKSA (B3)

Valtakunnalliset valinnaiset

Perustason alkeet 1 (2 op) SAB301

Perustason alkeet 2 (2 op) SAB302

Perustason alkeet 3 (2 op) SAB303

Perustaso 1 (2 op) SAB304

Perustaso 2 (2 op) SAB305

Perustaso 3 (2 op) SAB306

Perustaso 4 (2 op) SAB307

Perustaso 5 (2 op) SAB308

TERVEYSTIETO

Pakolliset opintojaksot

Terveys voimavarana (2 op) TE01

Valtakunnalliset valinnaiset

Ympäristö ja terveys (2 op) TE02

Yhteiskunta ja terveys (2 op) TE03

Koulukohtaiset valinnaiset

Terveystiedon kertausopintojakso abiturienteille (2 op) TE04

USKONTO

Pakolliset opintojaksot

Uskonto ilmiönä – juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä (2 op) UE01

Maailmanlaajuinen kristinusko (2 op) UE02

Valtakunnalliset valinnaiset

Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä (2 op) UE03

Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta Suomessa (2 op) UE04

Uskonto taiteissa ja populaarikulttuurissa (2 op) UE05

Uskonto, tiede ja media (2 op) UE06

URHEILUVALMENNUS

Urheiluvalmennus (2 op) UVA

YHTEISKUNTAOPPI

Pakolliset opintojaksot

Suomalainen yhteiskunta (2 op) YH01

Taloustieto (2 op) YH02

Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma (2 op) YH03

Valtakunnalliset valinnaiset

Lakitieto (2 op) YH04

Koulukohtaiset valinnaiset

Yhteiskuntaopin kertaus (1 op) YH05

ÄIDINKIELI

Pakolliset opintojaksot

Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen (2 op) ÄI01

Kieli- ja tekstitietoisuus (1 op) ÄI02

Vuorovaikutus 1 (1 op) ÄI03

Kirjallisuus 1 (2 op) ÄI04

Tekstien tulkinta 1 (2 op) ÄI05

Kirjoittaminen 1 (1 op) ÄI06

Vuorovaikutus 2 (1 op) ÄI07

Kirjallisuus 2 (2 op) ÄI08

Valtakunnalliset valinnaiset

Vuorovaikutus 3 (2 op) ÄI09

Kirjoittaminen 2 (2 op) ÄI10

Tekstien tulkinta 2 (2 op) ÄI11

Koulukohtaiset valinnaiset

Ilmaisutaito (2 op) ÄI12

Oppimistaidot (2 op) ÄI13

Luova kirjoittaminen (2 op) ÄI14

Kielenhuolto (2 op) ÄI15

TEMAATTISET OPINNOT

Kohti lukio-opintoja (2 op) TO01

Kestävä tulevaisuus (2 op) TO02

Lukiokohtainen temaattinen opintojakso (Erasmus) (2 op) TO03

LUKIODIPLOMIT

Kuvataiteen lukiodiplomi (KULD2) (2 op)

Käsityön lukiodiplomi (KÄLD3) (2 op)

Liikunnan lukiodiplomi (LILD4) (2 op)

Musiikin lukiodiplomi (MULD6) (2 op)

Tanssin lukiodiplomi (TALD7) (2op)