OPS 2021 opintojaksot

LOPS2021 Opintojaksojen koodit Punaisella poikkeavat op:t ja modulit

Pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset opinnot

Tarkemmat tiedot: Leppävaaran lukion opetussuunnitelma 2021


6.3 Äidinkieli ja kirjallisuus

6.3.1 Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärä

Pakolliset opinnot

Opintojakso: Kieli ja tekstit (ÄI01ÄI02) (3 op)

ÄI1 Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen (2 op)

ÄI2 Kieli- ja tekstitietoisuus (1 op)

Opintojakso: Kirjallisuus ja vuorovaikutus (ÄI03ÄI04) (3 op)

ÄI3 Vuorovaikutus 1 (1 op)

ÄI4 Kirjallisuus 1 (2 op)

Opintojakso: Vuorovaikutus ja tekstien tulkinta (ÄI05ÄI07) (3 op)

ÄI5 Tekstien tulkinta 1 (2 op)

ÄI7 Vuorovaikutus 2 (1 op)

Opintojakso: Kirjallisuus ja kirjoittaminen (ÄI06ÄI08) (3 op)

ÄI6 Kirjoittaminen 1 (1 op)

ÄI8 Kirjallisuus 2 (2 op)

Valinnaiset valtakunnalliset opinnot

Opintojakso: Vuorovaikutustaidon syventäminen (ÄI09) (2 op)

Opintojakso: Kirjoitustaidon syventäminen (ÄI10) (2 op)

Opintojakso: Lukutaidon syventäminen (ÄI11) (2 op)

6.3.6 Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärä

Pakolliset opinnot

Opintojakso: Kieli ja tekstit (S201S202) (3 op)

S21 Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen (2 op)

S22 Kieli- ja tekstitietoisuus (1 op)

Opintojakso: Kirjallisuus ja vuorovaikutus (S203S204) (3 op)

S23 Vuorovaikutus 1 (1 op)

S24 Kirjallisuus 1 (2 op)

Opintojakso: Vuorovaikutus ja tekstien tulkinta (S205S207) (3 op)

S25 Tekstien tulkinta 1 (2 op)

S27 Vuorovaikutus 2 (1 op)

Opintojakso: Kirjallisuus ja kirjoittaminen (S206S208) (3 op)

S26 Kirjoittaminen 1 (1 op)

S28 Kirjallisuus 2 (2 op)

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

Opintojakso: Vuorovaikutustaidon syventäminen (S209) (2 op)

Opintojakso: Kirjoitustaidon syventäminen (S210) (2 op)

Opintojakso: Lukutaidon syventäminen (S211) (2 op)

6.4 Toinen kotimainen kieli

6.4.1 Ruotsi

6.4.1.1 Ruotsi, A-oppimäärä

Pakolliset opinnot

Opintojakso: Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen

(RUA01) (1 op)

Opintojakso: Ruotsin kieli ja vuorovaikutusosaaminen (RUA02) (3 op)

Opintojakso: Kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä (RUA03) (2 op)

Opintojakso: Ruotsin kieli vaikuttamisen välineenä (RUA04) (2 op)

Opintojakso: Kestävä tulevaisuus ja tiede (RUA05) (2 op)

Opintojakso: Ruotsin kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä (RUA06) (2 op)

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

Opintojakso: Ympäristö ja kestävä elämäntapa (RUA07) (2 op)

Opintojakso: Viesti ja vaikuta puhuen (RUA08) (2 op)

6.4.1.2 Ruotsi, B1-oppimäärä

Pakolliset opinnot

Opintojakso: Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen (RUB101) (1 op)

Opintojakso: Ruotsin kieli arjessani (RUB102) (3 op)

Opintojakso: Kulttuuri ja mediat (RUB103) (2 op)

Opintojakso: Ympäristömme (RUB104) (2 op)

Opintojakso: Opiskelu- ja työelämä (RUB105) (2 op)

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

Opintojakso: Viesti ja vaikuta puhuen (RUB106) (2 op)

Opintojakso: Kestävä elämäntapa (RUB107) (2 op)

6.5 Vieraat kielet

6.5.1 Vieraat kielet, englanti, A-oppimäärä

Opintojakso: Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen (ENA01) (1 op)

Opintojakso: Englanti globaalina kielenä (ENA02) (3 op)

Opintojakso: Englannin kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä (ENA03) (2 op)

Opintojakso: Englannin kieli vaikuttamisen välineenä (ENA04) (2 op)

Opintojakso: Kestävä tulevaisuus ja tiede (ENA05) (2 op)

Opintojakso: Englannin kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä (ENA06) (2 op)

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

Opintojakso: Ympäristö ja kestävä elämäntapa (ENA07) (2 op)

Opintojakso: Viesti ja vaikuta puhuen (ENA08) (2 op)

6.5.5 Vieraat kielet, B3-oppimäärä

Opintojakso:

SAB301 Perustason alkeet 1 (2 op)

RAB301 Perustason alkeet 1 (2 op)

SAB302 Perustason alkeet 2 (2 op)

RAB302 Perustason alkeet 2 (2 op)

SAB303 Perustason alkeet 3 (2 op)

RAB303 Perustason alkeet 3 (2 op)

SAB304 Perustaso 1 (2 op)

RAB304 Perustaso 1 (2 op)

SAB305 Perustaso 2 (2 op)

RAB305 Perustaso 2 (2 op)

SAB306 Perustaso 3 (2 op)

RAB306 Perustaso 3 (2 op)

SAB307 Perustaso 4 (2 op)

RAB307 Perustaso 4 (2 op)

SAB308 Perustaso 5 (2 op)

RAB308 Perustaso 5 (2 op)

6.6 Matematiikka

Oppimäärän vaihtaminen

Kun matematiikan oppimäärää vaihdetaan pitkästä lyhyeen, suoritettuja opintoja luetaan hyväksi seuraavalla tavalla:

Pitkän oppimäärän moduuli

Lyhyen oppimäärän moduuli

MAA2

MAB2

MAA3

MAB3

MAA6

MAB8

MAA8

MAB5

MAA9

MAB7

Muut pitkän oppimäärän mukaiset hyväksytysti suoritetut opinnot tai vaihdon yhteydessä moduuleista yli jääviä opintopisteitä vastaavat hyväksytysti suoritetut osaopinnot voivat olla lyhyen oppimäärän muita valinnaisia tai temaattisia opintoja paikallisessa opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla.

Opiskelijan siirtyessä pitkästä oppimäärästä lyhyeen oppimäärään tulee opiskelijalle hänen niin halutessa järjestää mahdollisuus lisänäyttöihin osaamistason toteamiseksi.

Kun opiskelija siirtyy lyhyestä oppimäärästä pitkään oppimäärään, häneltä voidaan edellyttää täydentäviä opintoja, ja tässä yhteydessä myös arvosana harkitaan uudelleen. Vaihdon yhteydessä moduuleista puuttumaan jäävät opintopisteet tulee suorittaa paikallisessa opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla.

Opiskelija voi opiskella myös toisen oppimäärän moduuleja oppimäärää vaihtamatta. Tällöin kyseiset moduulit voidaan lukea hyväksi opiskelijan varsinaisen oppimäärän muiksi valinnaisiksi tai temaattisiksi opinnoiksi paikallisessa opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla.

6.6.1 Matematiikan yhteinen opintokokonaisuus

Pakolliset opinnot

Opintojakso: Luvut ja yhtälöt (MAY01) (2 op)

6.6.2 Matematiikan pitkä oppimäärä

Pakolliset opinnot

Opintojakso: Funktiot ja yhtälöt 1 (MAA02) (3 op)

Opintojakso: Geometria (MAA03) (2 op)

Opintojakso: Analyyttinen geometria ja vektorit (MAA04) (3 op)

Opintojakso: Funktiot ja yhtälöt 2 (MAA05) (2 op)

Opintojakso: Derivaatta (MAA06) (3 op)

Opintojakso: Integraalilaskenta (MAA07) (2 op)

Opintojakso: Tilastot ja todennäköisyys (MAA08) (2 op)

Opintojakso: Talous tutuksi MAA09YH02 (3 op)

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

Opintojakso: 3D-geometria (MAA10) (2 op)

Opintojakso: Algoritmit ja lukuteoria (MAA11) (2 op)

Opintojakso: Analyysi ja jatkuva jakauma (MAA12) (2 op).

6.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä

Pakolliset opinnot

Opintojakso: Lausekkeet ja yhtälöt (MAB02) (2 op)

Opintojakso: Geometria (MAB03) (2 op)

Opintojakso: Matemaattisia malleja (MAB04) (2 op)

Opintojakso: Tilastot ja todennäköisyys (MAB05) (2 op)

Opintojakso: Talousmatematiikan alkeet (MAB06) (1 op)

Opintojakso: Talous tutuksi MAB07YH02 (3 op)

YH2 Taloustieto (2 op)

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

Opintojakso: Matemaattinen analyysi (MAB08) (2 op)

Opintojakso: Tilastolliset ja todennäköisyysjakaumat (MAB09) (2 op)

6.7 Biologia

Pakolliset opinnot

Opintojakso: Elämä ja evoluutio (BI01) (2 op)

Opintojakso: Ekologian perusteet ja ympäristöekologia (BI02BI03) (2 op)

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

Opintojakso: Solu ja perinnöllisyys (BI04) (2 op)

Opintojakso: Ihmisen biologia (BI05) (2 op)

Opintojakso: Biotekniikka ja sen sovellukset (BI06) (2 op)

6.8 Maantiede

Pakolliset opinnot

Opintojakso: Maailma muutoksessa (GE01) (2 op)

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

Opintojakso: Sininen planeetta (GE02) (2 op)

Opintojakso: Yhteinen maailma (GE03) (2 op)

Opintojakso: Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta (GE04) (2 op)

6.9 Fysiikka

Pakolliset opinnot

Opintojakso: Fysiikka luonnontieteenä (FY01) (1 op)

Opintojakso: Fysiikka, ympäristö ja yhteiskunta (FY02) (1 op)

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

Opintojakso: Energia ja lämpö (FY03) (2 op)

Opintojakso: Voima ja liike (FY04) (2 op)

Opintojakso: Jaksollinen liike ja aallot (FY05) (2 op)

Opintojakso: Sähkö (FY06) (2 op)

Opintojakso: Sähkömagnetismi ja valo (FY07) (2 op)

Opintojakso: Aine, säteily ja kvantittuminen (FY08) (2 op)

6.10 Kemia

Pakolliset opinnot

Opintojakso: Kemia ja minä (KE01) (1 op)

Opintojakso: Kemia ja kestävä tulevaisuus (KE02) (1 op)

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

Opintojakso: Molekyylit ja mallit (KE03) (2 op)

Opintojakso: Kemiallinen reaktio (KE04) (2 op)

Opintojakso: Kemiallinen energia ja kiertotalous (KE05) (2 op)

Opintojakso: Kemiallinen tasapaino (KE06) (2 op)

6.11 Filosofia

Pakolliset opinnot

Opintojakso: Johdatus filosofiseen ajatteluun (FI01) (2 op)

Opintojakso: Etiikka (FI02) (2 op)

Valinnaiset valtakunnalliset opinnot

Opintojakso: Yhteiskuntafilosofia (FI03) (2 op)

Opintojakso: Totuus (FI04) (2 op)

6.12 Psykologia

Pakolliset opinnot

Opintojakso: Toimiva ja oppiva ihminen (PS01) (2 op)

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

Opintojakso: Kehittyvä ihminen (PS02) (2 op)

Opintojakso: Tietoa käsittelevä ihminen (PS03) (2 op)

Opintojakso: Tunteet ja mielenterveys (PS04) (2 op)

Opintojakso: Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (PS05) (2 op)

6.13 Historia

Pakolliset opinnot

Opintojakso: Ihminen, ympäristö ja historia (HI01) (2 op)

Opintojakso: Kansainväliset suhteet (HI02) (2 op)

Opintojakso: Itsenäisen Suomen historia (HI03) (2 op)

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

Opintojakso: Eurooppalainen ihminen (HI04) (2 op)

Opintojakso: Ruotsin itämaasta Suomeksi (HI05) (2 op)

Opintojakso: Maailman kulttuurit kohtaavat (HI06) (2 op)

6.14 Yhteiskuntaoppi

Pakolliset opinnot

Opintojakso: Suomalainen yhteiskunta (YH01) (2 op)

Opintojakso: Talous tutuksi (MAA09YH02) (3 op)

opintojakson kuvaus on MAA09 kohdalla

Opintojakso: Talous tutuksi (MAB07YH02) (3 op)

opintojakson kuvaus on MAA07 kohdalla

Opintojakso: Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma (YH03) (2 op)

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

Opintojakso: Lakitieto (YH04) (2 op)

6.15 Uskonto

6.15.1 Evankelisluterilainen uskonto

Pakolliset opinnot

Opintojakso: Uskonto ilmiönä – juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä (UE01) (2 op)

Opintojakso: Maailmanlaajuinen kristinusko (UE02) (2 op)

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

Opintojakso: Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä (UE03) (2 op)

Opintojakso: Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta Suomessa (UE04) (2 op)

Opintojakso: Uskonto taiteissa ja populaarikulttuurissa (UE05) (2 op)

Opintojakso: Uskonto, tiede ja media (UE06) (2 op)

6.16 Elämänkatsomustieto

Pakolliset opinnot

Opintojakso: Minä ja hyvä elämä (ET01) (2 op)

Opintojakso: Minä ja yhteiskunta (ET02) (2 op)

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

Opintojakso: Kulttuurit (ET03) (2 op)

Opintojakso: Katsomukset (ET04) (2 op)

Opintojakso: Uskonnot ja uskonnottomuus (ET05) (2 op)

Opintojakso: Tulevaisuus (ET06) (2 op)

6.17 Terveystieto

Pakolliset opinnot

Opintojakso: Terveys voimavarana (TE01) (2 op)

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

Opintojakso: Terveys ja ympäristö (TE02) (2 op)

Opintojakso: Terveys ja yhteiskunta (TE03) (2 op)

6.18 Liikunta

Pakolliset opinnot

Opintojakso: Oppiva liikkuja (LI01) (2 op)

Opintojakso: Aktiivinen elämä (LI02) (2 op)

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

Opintojakso: Uudet mahdollisuudet (LI03) (2 op)

Opintojakso: Yhdessä liikkuen (LI04) (2 op)

Opintojakso: Virkistystä liikunnasta (LI05) (2 op)

6.19 Musiikki

Pakolliset opinnot

Opintojakso: Intro – kaikki soimaan (MU01) (2 op)

Opintojakso: Syke – soiva ilmaisu (MU02) (2 op)

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

Opintojakso: Genre – globaali uteliaisuus (MU03) (2 op)

Opintojakso: Demo – luovasti yhdessä (MU04) (2 op)

6.20 Kuvataide

Pakolliset opinnot

Opintojakso: Omat kuvat, jaetut kulttuurit (KU01) (2 op)

Opintojakso: Ympäristön tilat, paikat ja ilmiöt (KU02) (2 op)

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

Opintojakso: Kuva viestii ja vaikuttaa (KU03) (2 op)

Opintojakso: Taiteen monet maailmat (KU04) (2 op)

6.21 Opinto-ohjaus

Pakolliset opinnot

Opintojakso: Minä opiskelijana (OP01) (2 op)

Opintojakso: Jatko-opinnot, työelämä ja tulevaisuus (OP02) (2 op)

6.22 Temaattiset opinnot

Lukiokoulutuksen oppimäärä voi sisältää laaja-alaista osaamista kehittäviä temaattisia

opintoja. Espoon lukioissa tarjotaan temaattisina opintoina Johdatus lukio-opiskeluun -opintojaksoa sekä kestävän kehityksen opintoja. Lukio kuvaa lukiokohtaisten temaattisten opintojen tavoitteet, sisällön ja arvioinnin.

6.23 Lukiodiplomit

KOLD1 Kotitalouden lukiodiplomi (2 op)

KULD2 Kuvataiteen lukiodiplomi (2 op)

KÄLD3 Käsityön lukiodiplomi (2 op)

LILD4 Liikunnan lukiodiplomi (2 op)

MELD5 Median lukiodiplomi (2 op)

MULD6 Musiikin lukiodiplomi (2 op)

TALD7 Tanssin lukiodiplomi (2 op)

TELD8 Teatterin lukiodiplomi (2 op)