OPS 2016 kurssit

Kurssit

Alla on lueteltu kurssit. Lukuvuodesta 2021-2022 alkaen uudet opiskelijat noudattavat uutta opetussuunnitelmaa. Kurssit muuttuvat opintojaksoiksi ja koodit sekä nimet muuttuvat.

Äidinkieli ja kirjallisuus (ÄI)

ÄI1 pak Tekstit ja vuorovaikutus

ÄI2 pak Kieli, kulttuuri ja identiteetti

ÄI3 pak Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa

ÄI4 pak Tekstit ja vaikuttaminen

ÄI5 pak Teksti ja konteksti

ÄI6 pak Nykykulttuuri ja kertomukset

ÄI7 syv Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen

ÄI8 syv Kirjoittamistaitojen syventäminen

ÄI9 syv Lukutaitojen syventäminen

ÄI10 sov l. Ilmaisutaidon peruskurssi

ÄI11 sov l. Oppimistaitojen kurssi

ÄI12 sov l. Luovan kirjoittamisen kurssi

ÄI13 sov l. Kielenhuollon kurssi

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä (S2)

S21 pak Tekstit ja vuorovaikutus

S22 pak Kieli, kulttuuri ja identiteetti

S23 pak Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa

S24 pak Tekstit ja vaikuttaminen

S25 pak Teksti ja konteksti

S26 pak Nykykulttuuri ja kertomukset

S27 syv Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen

S28 syv Kirjoittamistaitojen syventäminen

S29 syv Lukutaitojen syventäminen

Ruotsi, A1-kieli (RUA)

RUA1 pak Ruotsinkielinen maailmani

RUA2 pak Ihminen verkostoissa

RUA3 pak Pohjoismaisia kulttuuri-ilmiöitä

RUA4 pak Yhteiskunta ja ympäröivä maailma

RUA5 pak Tiede ja tulevaisuus

RUA6 pak Opiskelu, työ ja toimeentulo

Ruotsi, B1-kieli (RUB1)

RUB11 pak Minun ruotsini

RUB12 pak Hyvinvointi ja ihmissuhteet

RUB13 pak Kulttuuri ja mediat

RUB14 pak Monenlaiset elinympäristömme

RUB15 pak Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi

RUB16 syv Viesti ja vaikuta puhuen

RUB17 syv Kestävä elämätapa

RUB19 sov l. Ruotsin abi-kurssi

RUB110 sov l. Ruotsin niveltävä kurssi

Englanti, A-kieli (ENA)

ENA1 pak Englannin kieli ja maailmani

ENA2 pak Ihminen verkostoissa

ENA3 pak Kulttuuri-ilmiöitä

ENA4 pak Yhteiskunta ja ympäröivä maailma

ENA5 pak Tiede ja tulevaisuus

ENA6 pak Opiskelu, työ ja toimeentulo

ENA7 syv Kestävä elämäntapa

ENA8 syv Viesti ja vaikuta puhuen

ENA10 sov l. Abikurssi

ENA11 sov l. Luova kirjoittaminen

Ranska, B3-kieli (RAB3)

RAB31 syv Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen

RAB32 syv Matkalla maailmassa

RAB33 syv Elämän tärkeitä asioita

RAB34 syv Monenlaista elämää

RAB35 syv Hyvinvointi ja huolenpito

RAB36 syv Kulttuuri ja mediat

RAB37 syv Opiskelu, työ ja tulevaisuus

RAB38 syv Yhteinen maapallomme

Saksa, B3-kieli (SAB)

SAB31 syv Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen

SAB32 syv Matkalla maailmassa

SAB33 syv Elämän tärkeitä asioita

SAB34 syv Monenlaista elämää

SAB35 syv Hyvinvointi ja huolenpito

SAB36 syv Kulttuuri ja mediat

SAB37 syv Opiskelu, työ ja tulevaisuus

SAB38 syv Yhteinen maapalomme

Matematiikka, yhteinen oppimäärä

MAY1 pak Luvut ja lukujonot

Matematiikka, pitkä oppimäärä (MAA)

MAA2 pak Polynomifunktiot ja -yhtälöt

MAA3 pak Geometria

MAA4 pak Vektorit

MAA5 pak Analyyttinen geometria

MAA6 pak Derivaatta

MAA7 pak Trigonometriset funktiot

MAA8 pak Juuri- ja logaritmifunktiot

MAA9 pak Integraalilaskenta

MAA10 pak Todennäköisyys ja tilastot

MAA11 syv Lukuteoria ja todistaminen

MAA12 syv Algoritmit matematiikassa

MAA13 syv Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi

MAA15 sov l. Matematiikka teknisin apuvälinein I

MAA16 sov l. Matematiikka teknisin apuvälinein II

MAA19 sov l. Matematiikan kertauskurssi ilman teknisiä apuvälineitä

MAA20 sov l. Matematiikan kertauskurssi teknisin apuvälinein

Matematiikka, lyhyt oppimäärä (MAB)

MAB2 pak Lausekkeet ja yhtälöt

MAB3 pak Geometria

MAB4 pak Matemaattisia malleja

MAB5 pak Tilastot ja todennäköisyys

MAB6 pak Talousmatematiikka

MAB7 syv Matemaattinen analyysi

MAB8 syv Tilastot ja todennäköisyys

MAB9 sov l. Kertauskurssi

Biologia (BI)

BI1 pak Elämä ja evoluutio

BI2 pak Ekologia ja ympäristö

BI3 syv Solu ja perinnöllisyys

BI4 syv Ihmisen biologia

BI5 syv Biologian sovellukset

BI6 sov l. Biologian kertauskurssi abiturienteille

Maantiede (GE)

GE1 pak Maailma muutoksessa

GE2 syv Sininen planeetta

GE3 syv Yhteinen maailma

GE4 syv Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta

Fysiikka (FY)

FY1 pak Fysiikka luonnontieteenä

FY2 syv Lämpö

FY3 syv Sähkö

FY4 syv Voima ja liike

FY5 syv Jaksollinen liike ja aallot

FY6 syv Sähkömagnetismi

FY7 syv Aine ja säteily

FY8 sov l. Matemaattinen fysiikka

FY9 sov l. Hiukkasfysiikka

Kemia (KE)

KE1 pak Kemiaa kaikkialla

KE2 syv Ihmisen ja elinympäristön kemiaa

KE3 syv Reaktiot ja energia

KE4 syv Materiaalit ja teknologia

KE5 syv Reaktiot ja tasapaino

KE6 sov l. Kemian työkurssi I (½-kurssia)

KE7 sov l. Kemian työkurssi II (½-kurssia)

KE8 sov l. Kemian kokonaiskuva

Filosofia (FI)

FI1 pak Johdatus filosofiseen ajatteluun

FI2 pak Etiikka

FI3 syv Yhteiskuntafilosofia

FI4 syv Tieto, tiede ja todellisuus

FI5 sov l. Johdatus filosofian historiaan

Psykologia (PS)

PS1 pak Psyykkinen toiminta ja oppiminen

PS2 syv Kehittyvä ihminen

PS3 syv Tietoa käsittelevä ihminen

PS4 syv Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys

PS5 syv Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen

PS6 sov l. Minä, sinä ja muut – sosiaalipsykologian perusteita

PS7 sov l. Psykologian kertauskurssi abiturienteille

PS8 sov l. Jännittäjä-kurssi


Historia (HI)

HI1 pak Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa

HI2 pak Kansainväliset suhteet

HI3 pak Itsenäisen Suomen historia

HI4 syv Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys

HI5 syv Ruotsin itämaasta Suomeksi

HI6 syv Maailman kulttuurit kohtaavat

HI7 sov l. Historian opintomatka

HI8 sov l. Historian kertauskurssi abiturienteille

Yhteiskuntaoppi (YH)

YH1 pak Suomalainen yhteiskunta

YH2 pak Taloustieto

YH3 pak Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma

YH4 syv Kansalaisen lakitieto

YH7 sov l. Yhteiskuntaopin kertauskurssi

Evankelis-luterilainen uskonto (UE)

UE1 pak Uskonto ilmiönä - kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä

UE2 pak Maailmanlaajuinen kristinusko

UE3 syv Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä

UE4 syv Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa

UE5 syv Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa

UE6 syv Uskonnot ja media

Ortodoksinen uskonto (UO)

UO1 pak Uskonto ilmiönä - ortodoksisuus, juutalaisuus ja islam

UO2 pak Ortodoksisuus maailmassa

UO3 syv Maailman uskontoja uskonnollisia liikkeitä

UO4 syv Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa

UO5 syv Taide ortodoksisuudessa ja muissa uskonnoissa

UO6 syv Ortodoksisuus ja uskonnot mediassa

Katolinen uskonto (UK)

UK1 pak Uskonto ilmiönä - kristinusko, juutalaisuuden ja islamin jäljillä

UK2 pak Maailmanlaajuinen katolisuus

UK3 syv Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä

UK4 syv Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa

UK5 syv Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa

UK6 syv Uskonnot ja media

Islam (UI)

UI1 pak Uskonto ilmiönä - islamin, juutalaisuuden ja kristinuskon jäljillä

UI2 pak Maailmanlaajuinen islam

UI3 syv Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä

UI4 syv Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa

UI5 syv Uskonto tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa

UI6 syv Uskonnot ja media

Elämänkatsomustieto (ET)

ET1 pak Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu

ET2 pak Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä

ET3 syv Yksilö ja yhteisö

ET4 syv Kulttuurit katsomuksen muovaajina

ET5 syv Katsomusten maailma

ET6 syv Teknologia, maailmankatsomukset ja ihmiskunnan tulevaisuus

Terveystieto (TE)

TE1 pak Terveyden perusteet

TE2 syv Ihminen, ympäristö ja terveys

TE3 syv Terveyttä tutkimassa

TE4 sov l. Terveystiedon kertauskurssi abeille

Liikunta (LI)

LI1 pak Energiaa liikunnasta

LI2 pak Aktiivinen elämäntapa

LI3 syv Terveyttä liikkuen

LI4 syv Yhdessä liikkuen

LI5 syv Hyvinvointia liikkuen

LI6 sov l. Mailapelikurssi

LI7 sov l. Palloilukurssi

LI8 sov l. Uudet liikuntalajit

LI9 sov l. Vanhat tanssit

LI10 sov l. Kuntosalikurssi

LI11 sov l. Rentoutuskurssi

LI12 sov l. Retkeilykurssi

LI13 sov l. Liikunnan harrastekurssi

LI14 sov l. Liikuntakerho

LI15 sov l. Laskettelukurssi (Talviurheilukurssi)

LI16 sov l. Tanssin esittämisen kurssi (joka toinen lukuvuosi,opetus on lv 2018-19)

LI17 sov l. Tanssikoreografian kurssi (joka toinen lukuvuosi, on lv 2018-19)

LI18 sov l. Liikkuva opiskelu -kurssi

Musiikki (MU)

MU1 pak Musiikki ja minä

**MU2 pak/syv Moniääninen Suomi

MU3 syv Ovet auki musiikille

MU4 syv Musiikki viestii ja vaikuttaa

MU5 sov l. Säestetään kitaralla

MU6 sov l. Bändikurssi

MU7 sov l. Musiikkiteknologia

Kuvataide (KU)

KU1 pak Kuvat ja kulttuurit

** KU2 pak/syv Muotoillut ja rakennetut ympäristöt

KU3 syv Osallisena mediassa

KU4 syv Taiteen monet maailmat

KU5 sov l. Nykytaiteen työpaja

Opinto-ohjaus (OP)

OP1 pak Minä opiskelijana

OP2 pak Jatko-opinnot ja työelämä

OP3 sov l. Tutorkurssi (1 tai ½)

Teemaopinnot (TO)

TO1.1 syv Kemian ja biologian työkurssi

TO1.2 syv Väittely- ja keskustelukurssi

TO1.3 syv Minä globaalina kansalaisena -kurssi

TO2.1 syv Kasvava Kiina

TO3.1 syv Työelämään tutustumiskurssi

TO3.2 syv Osaaminen arjessa (liikennekasvatuskurssi)

Lukiodiplomit

KULD2 sov Kuvataiteen lukiodiplomi

LILD4 sov Liikunnan lukiodiplomi

TALD7 sov Tanssin lukiodiplomi

Espoo opinnot (EO)

EO1 sov l. Digikansalaisen perustaidot

Muut opinnot (MUO)

GLO1 sov l. Globaalit haasteet -yliopistokurssi lukiolaisille

sov l. Digitutori -kurssi

TAT1 sov l. Myynti, markkinointi ja kaupallistaminen

TAT2 sov l. Vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot

TAT3 sov l. Globaalit markkinat

TAT4 sov l. Talous, raha ja yrittäjyys

MOOC1 sov l. Ohjelmointi 1

MOOC2 sov l. Ohjelmointi 2

**Musiikissa ja kuvataiteessa on suoritettava kummastakin yksi pakollinen kurssi sekä toisesta toinen pakollinen kurssi.

pak = pakollinen kurssi

syv = syventävä kurssi

sov l. = lukiokohtainen soveltava kurssi