Suomi toisena kielenä

Pakolliset kurssit

S21 Tekstit ja vuorovaikutus

S22 Kieli, kulttuuri ja identiteetti

S23 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa

S24 Tekstit ja vaikuttaminen

S25 Teksti ja konteksti

S26 Nykykulttuuri ja kertomukset

Syventävät kurssit

S27 PUHE- JA VUOROVAIKUTUSTAITOJEN SYVENTÄMINEN

Kurssilla keskitytään puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventämiseen ja harjoitellaan erilaisia viestintätilanteita. Opiskelija oppii arvioimaan puhe- ja vuorovaikutustaitojen merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä. Suullinen viestintä painottuu kurssilla.

S28 KIRJOITTAMISTAITOJEN SYVENTÄMINEN

Opiskelija syventää taitojaan tuottaa erilaisia tekstejä. Opiskelija perehtyy ajankohtaiseen kulttuuriin, median aiheisiin sekä kulttuuri- ja yhteiskunnalliseen keskusteluun eri tavoin. Kurssiin sisältyy kirjallisia ja suullisia tehtäviä.

S29 LUKUTAITOJEN SYVENTÄMINEN

Opiskelija syventää ja monipuolistaa taitojaan eritellä, tulkita, tuottaa ja arvioida erilaisia tekstejä. Tarkoitus on syventää kriittistä ja kulttuurista lukutaitoa. Kurssiin sisältyy vapaavalintaisen kaunokirjallisen teoksen lukeminen ja teosesittely.