Saksa

Syventävät kurssit

SAB31 TUTUSTUTAAN TOISIIMME JA UUTEEN KIELEEN

Saksan alkeiskurssille ovat tervetulleita kaikki opiskelijat - myös yläkoulussa saksaa lukeneet! Kurssilla opiskellaan perusasioita kuten tervehdyksiä ja toivotuksia sekä opitaan esittäytymään ja kertomaan itsestä ja perheestä. Harjoitellaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän kommunikaatiotilanteista.

SAB32 MATKALLA MAAILMASSA

Kurssilla 2 harjoitellaan erilaisia matkustamiseen liittyviä tilanteita. Lisäksi opitaan toimimaan tavanomaisissa asiointitilanteissa kuten kahvilassa tilaaminen. Yläkoulussa saksaa lukeneet ovat tervetulleita kertaamaan saksan opintojaan tälle kurssille.

SAB33 ELÄMÄN TÄRKEITÄ ASIOITA

Kurssilla 3 harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja vapaa-ajan viettoon. Yläkoulussa alkaneet saksan opinnot jatkuvat lukiossa kurssilla 3.

SAB34 MONENLAISTA ELÄMÄÄ

Kurssilla 4 kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa ja harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Aihepiirit liittyvät saksalaisen ja suomalaisen kulttuurin ominaispiirteisiin.

SAB35 HYVINVOINTI JA HUOLENPITO

Kurssin 5 aihepiirit käsittelevät hyvinvointia, ihmissuhteita ja elämänvaiheita erilaisten tekstien avulla. Lisäksi opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa

SAB36 KULTTUURI JA MEDIAT

Kurssilla 6 vahvistetaan monilukutaitoa sekä tutustutaan saksankielisen kielialueen kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

SAB37 OPISKELU, TYÖ JA TULEVAISUUS

Kurssilla 7 kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

SAB38 YHTEINEN MAAPALLOMME

Kurssin 8 aihepiirit liittyvät luontoon, erilaisiin asumisympäristöihin sekä kestävään elämäntapaan. Valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin.