Ruotsi

A-RUOTSI

Pakolliset kurssit

RUA1 RUOTSINKIELINEN MAAILMANI

RUA 2 IHMINEN VERKOSTOISSA

RUA 3 POHJOISMAISIA KULTTUURI-ILMIÖITÄ

RUA 4 YHTEISKUNTA JA YMPÄRÖIVÄ MAAILMA

RUA 5 TIEDE JA TULEVAISUUS

RUA 6 OPISKELU, TYÖ JA TOIMEENTULO

B-RUOTSI

Pakolliset kurssit

RUB 11 MINUN RUOTSINI

RUB 12 HYVINVOINTI JA IHMISSUHTEET

RUB 13 KULTTUURI JA MEDIAT

RUB 14 MONENLAISET ELINYMPÄRISTÖMME

RUB 15 OPISKELU- JA TYÖELÄMÄÄ RUOTSIKSI

Syventävät kurssit

RUB16 VIESTI JA VAIKUTA PUHUEN

Kurssilla painotetaan suullista viestintää, esiintymistä ja vuorovaikutusta. Kurssilla vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua vaativaa suullista tuottamista.

Arviointi perustuu kurssilla työskentelyn jatkuvaan havainnointiin ja suullisiin esityksiin sekä kurssin lopussa pidettävään valtakunnalliseen keskustelukokeeseen. Keskustelukokeesta saa erillisen todistuksen, jonka arvosana perustuu eurooppalaisen viitekehyksen suullisen kielitaidon kuvausasteikkoon. Opiskelijoita ohjataan hyödyntämään itse- ja vertaisarviointia. Kurssi arvioidaan asteikolla 4-10.

RUB17 KESTÄVÄ ELÄMÄNTAPA

Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa ruotsin kieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta. Kurssi arvioidaan asteikolla 4-10.

Soveltavat kurssit

RUB19 RUOTSIN ABIKURSSI

Kurssin tavoitteena on kerrata ja syventää aikaisemmilla kursseilla opittua sanastoa sekä vahvistaa ruotsin kielen rakenteiden hallintaa. Kurssilla harjoitellaan myös kuullun ymmärtämistä sekä kirjoitelmien laatimista. Suoritusmerkintä.

RUB110 RUOTSIN NIVELTÄVÄ KURSSI

Kurssi on tarkoitettu peruskoulusta lukioon siirtyville opiskelijoille jotka tarvitsevat kertausta peruskoulun oppimäärän perusasioissa. Suoritusmerkintä.