Englanti

Pakolliset kurssit

ENA 1 ENGLANNIN KIELI JA MAAILMANI

ENA 2 IHMINEN VERKOSTOISSA

ENA 3 KULTTUURI-ILMIÖITÄ

ENA 4 YHTEISKUNTA JA YMPÄRÖIVÄ MAAILMA

ENA 5 TIEDE JA TULEVAISUUS

ENA 6 OPISKELU, TYÖ JA TOIMEENTULO

Syventävät kurssit

ENA7 KESTÄVÄ ELÄMÄNTAPA

Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa englantia erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta. Lisäksi aloitetaan ylioppilaskirjoitusten kaikkien osioiden harjoitteleminen.

ENA8 VIESTI JA VAIKUTA PUHUEN

Keskustelukurssi. Puhumisen ja kommunikoimisen harjoittelua aiheina ajankohtaiset tapahtumat sekä aikaisempien kurssien aihepiirit. Työtapamme vaihtelevat puheista ja parikeskusteluista esitelmiin ja ryhmäkeskusteluihin. Kurssilla käytämme vain englantia! Kurssin lopussa on keskustelukoe, joka arvioidaan tuttuun tapaan 4–10. Kurssin arvosanaan vaikuttavat tuntityöskentely sekä erityyppiset puheharjoitukset. ”I love speaking English, don´t you?”

Soveltavat kurssit

ENA10 ABIKURSSI

Abikurssi on ylioppilaskirjoituksiin valmistautuville opiskelijoille.

ENA11 LUOVA KIRJOITTAMINEN

Luovan kirjoittamisen kurssilla harjoitellaan kirjoittamista englannin kielellä keskittyen lähinnä kuvailevien ja kertovien tekstien laatimiseen. Kurssi toteutetaan eräänlaisena työpajana, jossa hyödynnetään opiskelijan omaa luovuutta ja samalla harjoitellaan englannin kielen käyttöä kirjallisesti. Kurssi on tarkoitettu kaikille kirjoittamisesta pitäville opiskelijoille, varsinkin yo-kirjoituksiin valmistautuville opiskelijoille siitä on hyötyä.