Äidinkieli

Äidinkielen ja kirjallisuuden pakollinen oppimäärä on kuusi kurssia. Kuuden pakollisen kurssin lisäksi on tarjolla kolme valtakunnallista syventävää ja kolme koulukohtaista soveltavaa kurssia. Tämän lisäksi on tarjolla Oppimistaitojen kurssi (ÄI11).

Pakolliset kurssit

ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus

ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti

ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa

ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen

ÄI5 Teksti ja konteksti

ÄI6 Nykykulttuuri ja kertomukset

Syventävät kurssit

ÄI7 PUHE- JA VUOROVAIKUTUSTAITOJEN SYVENTÄMINEN

Puheviestinnän kurssin tehtävät harjaannuttavat ja monipuolistavat puhumisen taitoja. Vuorovaikutustaitoja kehitetään erilaisissa puhetilanteissa, esim. paneeleissa, neuvotteluissa, kokouksissa ja keskusteluissa. Vahvistetaan mm. taitoa puhua yleisön edessä, esittää oma mielipide ja kommentoida toisen sanomaa. Arvioidaan puheviestinnän merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä.

ÄI8 KIRJOITTAMISTAITOJEN SYVENTÄMINEN

Kurssi harjaannuttaa kirjoittamistaidon ylioppilaskokeeseen. Kurssilla harjoitellaan laajan aineistopohjaisen tekstin suunnittelua, kirjoittamista ja viimeistelyä. Opiskelija syventää taitojaan oman tekstinsä näkökulman valinnassa, aiheen käsittelyssä, lähteiden valinnassa, ajattelun itsenäisyydessä ja ilmaisun omaäänisyydessä.

ÄI9 LUKUTAITOJEN SYVENTÄMINEN

Kurssi harjaannuttaa lukutaidon ylioppilaskokeeseen. Kurssilla harjoitellaan tekstien analysoimista sekä monipuolista havainnointia ja tulkintaa. Opiskelija vahvistaa taitoaan lukea kriittisesti ja tarkasti monenlaisia tekstejä.

Soveltavat kurssit

ÄI10 ILMAISUTAIDON PERUSKURSSI

Vahvistetaan ilmaisurohkeutta ja kehitetään yhteistyötaitoja monenlaisten ryhmätehtävien ja erilaisten keskittymis- ja improvisaatioharjoitusten avulla.

ÄI11 OPPIMISTAITOJEN KURSSI

Kurssin tavoitteena on syventää opiskelijan omaa tietämystä oppimistavoistaan sekä antaa käytännön vinkkejä lukio-opiskeluun (laajuus ½ kurssia).

ÄI12 LUOVAN KIRJOITTAMISEN KURSSI

Kurssilla syvennetään luovan kirjoittamisen taitoja, kokeillaan ja havainnoidaan monenlaisia kirjoitustapoja ja tekstilajeja. Kurssi sopii kaikille kirjoittamisesta kiinnostuneille.

ÄI13 KIELENHUOLLON KURSSI

Kurssilla keskitytään oikeinkirjoituksen, lause- ja taivutusopin sekä tekstinhuollon perusasioihin. Tarkastellaan omia tekstejä kielenhuollon näkökulmasta ja harjaannutaan käyttämään hyvää asiatyyliä.