Evankelis-luterilainen uskonnonopetus

Pakolliset kurssit

UE1 Uskonto ilmiönä - kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä

UE2 Maailmanlaajuinen kristinusko

Syventävät kurssit

UE3 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä

Kurssilla tutustutaan luonnonuskontoihin ja Intiassa, Kiinassa ja Japanissa syntyneisiin uskontoihin. Perehdymme muun muassa hindulaisuuden, buddhalaisuuden, kungfutselaisuuden ja shintolaisuuden vaikutukseen yksilön elämään, kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Kurssi antaa valmiuksia kohdata ihmisiä erilaisista kulttuureista.

UE4 Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa

Kurssi vie matkalle muinaissuomalaisesta uskonnosta nykyajan uskonnolliseen moninaisuuteen. Kristilliset perinteet ovat pääosassa, mutta muihinkin Suomessa vaikuttaneisiin uskontoihin tutustutaan vierailujenkin merkeissä. Kurssi kehittää kykyä ymmärtää omaa perinnettä ja valmiuksia katsomusten väliseen dialogiin.

UE5 Uskonto tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa

Miten uskontoja tutkitaan tieteissä? Miten uskonnot ilmenevät taiteessa ja populaarikulttuurissa? Aihepiiriin tutustutaan ensin yhdessä, opettajan johdolla. Syventymisessä opiskelijoiden on mahdollista perehtyä niihin taiteenlajeihin ja taideteoksiin, jotka häntä eniten puhuttelevat. Kurssi tukee taideaineiden ja kirjallisuuden opiskelua.

UE6 Uskonto ja media

Miten uskonnot ilmenevät tiedotusvälineissä? Mitä uskonnoista voi oppia median välityksellä? Esimerkiksi internet tarjoaa tässä rikkaan lähdeaineiston, jonka tulkitseminen edellyttää kuitenkin ymmärtävää ja kriittistä lukutaitoa. Kurssin tarkoitus on harjaannuttaa näitä taitoja ja samalla avata uskonnon opiskelu nykypäivään.