Elämänkatsomus-tieto

Elämänkatsomustiedon kursseista Leppävaaran lukiossa opetetaan pakollisia kursseja siten, että joka toinen vuosi järjestetään ET1, joka toinen vuosi taas ET2. Kurssit ovat tarjolla yleensä lukuvuoden 3. jaksossa.

Syventäviä kursseja on mahdollista opiskella itsenäisesti, mikäli pakollisia kursseja on suoritettu hyvin (arvosana vähintään 8).


Pakolliset kurssit

ET1 Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu

ET2 Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä


Syventävät kurssit

ET3 Yksilö ja yhteisö

ET4 Kulttuurit katsomuksen muovaajina

ET5 Katsomusten maailma

ET6 Teknologia, maailmankatsomukset ja ihmiskunnan tulevaisuus