Katsomusaineet

USKONTO JA ELÄMÄNKATSOMUSTIETO

Opetushallituksen 30.3.2006 antama tiedote:

Evankelisluterilaiseen tai ortodoksiseen kirkkokuntaan kuuluville opiskelijoille järjestetään oman uskonnon opetusta, joka on heille pakollista. Muut opiskelijat voivat halutessaan osallistua evankelisluterilaisen uskonnon opetukseen. Muihin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluville (vähintään kolmelle opiskelijalle), jotka eivät osallistu evankelisluterilaisen tai ortodoksisen uskonnon opetukseen, järjestetään heidän oman uskontonsa opetusta, jos opiskelijat sitä pyytävät. Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomalle opiskelijalle, joka ei osallistu ev.lut. uskonnon opetukseen, opetetaan elämänkatsomustietoa. Elämänkatsomustietoa voi omasta pyynnöstään opiskella myös, mikäli oman uskonnon opetusta ei järjestetä tai opiskelija ei ole sitä pyytänyt.

Uskonnonvapauslain mukaan opiskelija voi kieltäytyä uskonnollisista tilaisuuksista ilmoitettuaan siitä kirjallisesti rehtorille.