Espoon yhteiset kurssit

Espoon lukioiden yhteinen kurssitarjotin.

Yhteinen kurssitarjonta mahdollistaa opiskelun yli oppilaitosrajojen ja antaa mahdollisuuden yhdistää opintoihin niin ammatillisia opintoja kuin korkeakouluopintoja tai muiden lukioiden kursseja. Kursseille ilmoittaudutaan oman koulun opinto-ohjaajien kautta. Kurssien yhteistarjonta mahdollistaa monia hyötyjä:

  • uusien oppimiskokemusten hankkiminen
  • opintojen monipuolistaminen
  • yksilöllisen opintopolun rakentamiseksi
  • jatko-opintomahdollisuuksien parantaminen
  • käytännön taitojen opiskeleminen teorian lisäksi tai päinvastoin
  • oman ammattialasi tai jatko-opintopaikkasi löytäminen
  • korkeakouluopiskeluun tutustuminen