Espoo opinnot

Soveltavat kurssit

EO01 DIGIESPOO

Kurssilla vahvistetaan opiskelijan tietoteknisiä valmiuksia sekä perehdytään opiskelussa tarvittavien sähköisten välineiden ja oppimisalustojen käyttöön. Kurssi arvioidaan jatkuvan osallistumisen ja annettujen tehtävien tekemisen perusteella arvosteluasteikolla suoritettu/hylätty.