YO-kirjoitukset

Ylioppilaskirjoitukset

Sähköisen kokeen harjoitusta ei pidetä koronan takia, katso tästä ohjeet koneen käynnistämisestä Abittiin.

Kevään 2022 koepäivät

ti 15.3.

äidinkieli ja kirjallisuus, lukutaidon koe

suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe

to 17.3.

vieras kieli, lyhyt oppimäärä

saksa

ranska ja muut

pe 18.3.

äidinkieli ja kirjallisuus, kirjoitustaidon koe

ma 21.3.

vieras kieli, pitkä oppimäärä

englanti ja muut

ke 23.3.

matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä

pe 25.3.

reaali (uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto)

ma 28.3.

toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä

ke 30.3.

reaali (psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia)


YLIOPPILASKOKEIDEN MUISTILISTA

- Saliin siirrytään klo 8:00 alkaen

- Päiväkohtaisten ohjeiden anto klo 8.30

- Ylioppilaskoe alkaa klo 9.00

- Ota mukaan:

o kone

o virtajohto

o mahdollinen USB -Ethernet -sovitin

o kuulokkeet (vain langalliset)

o hiiri (vain langallinen)

o lyijykynä

o kumi

o kuvallinen henkilökortti

- HUOM!

o ei omia nenäliinoja

o ei tekstejä eväissä tai vaatteissa

o ei teipattuja tekstejä

o eväät läpinäkyvissä pakkauksissa hygieenisuuden ja aamun sujuvuuden vuoksi

o sairaana ei tulla yo-kokeeseen


Linkkejä:

Abi-infon diat

Ylioppilastutkintolautakunnan kirje abeille

Ylioppilaslautakunnan kotisivut

Koulun yleisohje

______________________________________________________________________________________________________________

Yleistä ylioppilaskirjoituksista

Keväästä 2022 tutkinnon rakenne muuttuu siten, että kokelaan on suoritettava viisi pakollista koetta, Kaikkien kokelaiden on sisällytettävä tutkintoonsa äidinkielen ja kirjallisuuden koe. Lisäksi tutkintoon on sisällytettävä vähintään neljä eri tutkintoaineen koetta vähintään kolmesta seuraavasta ryhmästä: matematiikka, toinen kotimainen kieli, vieras kieli ja reaaliaine. Kokelas päättää itse, minkä viidennen kokeen suorittaa, esimerkiksi toisen reaaliaineen kokeen tai vieraan kielen. Kokelaiden asema paranee, kun kokelaat eivät enää sitovasti valitse kokeita pakollisiksi tai ylimääräisiksi. Lisäksi osaamisen tunnistamista ja tunnustamista vahvistetaan. Jos tutkinto tulee hylätyksi, hylättyyn tutkintoon sisältyneet hyväksytyt kokeet voidaan sisällyttää aloitettavaan uuteen tutkintoon kolmen vuoden ajan aiemmin suoritetun kokeen hyväksymisen ajankohdasta. Uuden lain mukaiset muutokset koskevat kokelaita, jotka aloittavat tutkinnon suorittamisen kevään 2022 tutkintokerralla tai sen jälkeen. Käytännössä tämä tarkoittaa opiskelunsa syksyllä 2020 aloittavia lukiolaisia. Tutkinnon suorittamisen jo aloittaneet tai viimeistään syksyllä 2021 aloittavat kokelaat suorittavat tutkinnon nyt voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Pakollisiin kokeisiin pitää kuulua yhdessä kokeessa ns. pitkä oppimäärä. Ylimääräisiä kokeita voi olla yksi tai useampia.

Ylioppilastutkinnon pakolliset kokeet tulee suorittaa kolmen peräkkäisen kirjoituskerran kuluessa. Ylioppilaskokeeseen on osallistumisoikeus opiskelijalla, joka on suorittanut asianomaisen aineen kaikki pakolliset kurssit ennen kirjallisten kokeiden alkamista. Ilmoittaudu ylioppilaskokeisiin opojen ohjeiden mukaan. Ilmoittautuminen on sitova, eikä sitä voi muuttaa myöhemmin.

Hyväksytyn kokeen saa uusia ilman rajoitusta. Tämä koskee kaikkia kokelaita riippumatta siitä, milloin koe on suoritettu. Hylätyn kokeen voi uusia kolme kertaa tutkinnon suorittamisen aikana. Tämä koskee kaikkia kokelaita riippumatta siitä, milloin koe on suoritettu.

Hylätyn kokeen tasoa voi tietyin edellytyksin vaihtaa koetta uusittaessa.

Jos kokelaan koesuoritusta on heikentänyt jokin erityisen painava peruste, ylioppilastutkintolautakunta voi ottaa tämän huomioon arvostelussa. Jos opiskelijalla on vamma taikka luku- ja kirjoitushäiriö, niin hänen kokeensa voidaan järjestää poikkeavasti. Tarkempia tietoja erityisjärjestelyistä saa kansliasta.

Sähköisissä ylioppilaskokeissa jokaisella opiskelijalla tulee olla oma kannettava tietokone. Ohjeet kannettavan tietokoneen hankintaan.

Tarkemmat tiedot ylioppilastutkinnosta ja kokeiden aikataulut Ylioppilastutkintolautakunnan sivulta.