YO-kirjoitukset

Ylioppilastutkinnossa suoritetaan neljä pakollista ylioppilaskoetta, joista äidinkieli tai suomi toisena kielenä on kaikille pakollinen, muut kolme pakollista koetta voi valita seuraavista aineista: matematiikka, toinen kotimainen kieli, reaali, vieras kieli. Pakollisiin kokeisiin pitää kuulua yhdessä kokeessa ns. pitkä oppimäärä. Lisäksi opiskelijan tulee huomioida, ettei pakollisiin kokeisiin voi kuulua kahta reaaliaineen koetta. Ylimääräisiä kokeita voi olla yksi tai useampia.

Ylioppilastutkinnon pakolliset kokeet tulee suorittaa kolmen peräkkäisen kirjoituskerran kuluessa. Ylioppilaskokeeseen on osallistumisoikeus opiskelijalla, joka on suorittanut asianomaisen aineen kaikki pakolliset kurssit ennen kirjallisten kokeiden alkamista. Ilmoittaudu ylioppilaskokeisiin opojen ohjeiden mukaan. Ilmoittautuminen on sitova, eikä sitä voi muuttaa myöhemmin.

Syksyn 2019 tutkinnosta lähtien hyväksytyn kokeen saa uusia ilman rajoitusta (L 715/2018, 6 a §). Tämä koskee kaikkia kokelaita riippumatta siitä, milloin koe on suoritettu. Syksyn 2019 tutkinnosta lähtien hylätyn kokeen voi uusia kolme kertaa tutkinnon suorittamisen aikana (L 715/2018, 6 a §). Tämä koskee kaikkia kokelaita riippumatta siitä, milloin koe on suoritettu.

Hylätyn kokeen tasoa voi tietyin edellytyksin vaihtaa koetta uusittaessa.

Jos kokelaan koesuoritusta on heikentänyt jokin erityisen painava peruste, ylioppilastutkintolautakunta voi ottaa tämän huomioon arvostelussa. Jos opiskelijalla on vamma taikka luku- ja kirjoitushäiriö, niin hänen kokeensa voidaan järjestää poikkeavasti. Tarkempia tietoja erityisjärjestelyistä saa kansliasta.

Sähköisissä ylioppilaskokeissa jokaisella opiskelijalla tulee olla oma kannettava tietokone. Ohjeet kannettavan tietokoneen hankintaan.

Tarkemmat tiedot ylioppilastutkinnosta ja kokeiden aikataulut Ylioppilastutkintolautakunnan sivulta.

Linkkejä:

Abi-infon diat

Ylioppilastutkintolautakunnan kirje abeille

Ylioppilaslautakunnan kotisivut

Koulun yleisohje