YO-kirjoitukset

Ylioppilaskirjoitukset

Syksyn 2021 YO-kirjoituspäivät

ma 13.9.

äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe

ke 15.9.

psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia

pe 17.9.

vieras kieli, pitkä oppimäärä

englanti, saksa, venäjä ym.

ma 20.9.

toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä

ti 21.9.

matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä

to 23.9.

uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia,

maantiede, terveystieto

pe 24.9.

äidinkieli ja kirjallisuus(suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon koe

suomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe

ma 27.9.

vieras kieli, lyhyt oppimäärä, saksa, ranska, ym.


YLIOPPILASKOKEIDEN MUISTILISTA

- Saliin siirrytään klo 8:00 alkaen

- Päiväkohtaisten ohjeiden anto klo 8.30

- Ylioppilaskoe alkaa klo 9.00

- Ota mukaan:

o kone

o virtajohto

o mahdollinen USB -Ethernet -sovitin

o kuulokkeet (vain langalliset)

o hiiri (vain langallinen)

o lyijykynä

o kumi

o kuvallinen henkilökortti

- HUOM!

o ei omia nenäliinoja

o ei tekstejä eväissä tai vaatteissa

o ei teipattuja tekstejä

o eväät läpinäkyvissä pakkauksissa hygieenisuuden ja aamun sujuvuuden vuoksi

o sairaana ei tulla yo-kokeeseen


Linkkejä:

Abi-infon diat

Ylioppilastutkintolautakunnan kirje abeille

Ylioppilaslautakunnan kotisivut

Koulun yleisohje

______________________________________________________________________________________________________________

Yleistä ylioppilaskirjoituksista

Ylioppilastutkinnossa suoritetaan neljä pakollista ylioppilaskoetta, joista äidinkieli tai suomi toisena kielenä on kaikille pakollinen, muut kolme pakollista koetta voi valita seuraavista aineista: matematiikka, toinen kotimainen kieli, reaali, vieras kieli. Pakollisiin kokeisiin pitää kuulua yhdessä kokeessa ns. pitkä oppimäärä. Lisäksi opiskelijan tulee huomioida, ettei pakollisiin kokeisiin voi kuulua kahta reaaliaineen koetta. Ylimääräisiä kokeita voi olla yksi tai useampia.

Ylioppilastutkinnon pakolliset kokeet tulee suorittaa kolmen peräkkäisen kirjoituskerran kuluessa. Ylioppilaskokeeseen on osallistumisoikeus opiskelijalla, joka on suorittanut asianomaisen aineen kaikki pakolliset kurssit ennen kirjallisten kokeiden alkamista. Ilmoittaudu ylioppilaskokeisiin opojen ohjeiden mukaan. Ilmoittautuminen on sitova, eikä sitä voi muuttaa myöhemmin.

Hyväksytyn kokeen saa uusia ilman rajoitusta. Tämä koskee kaikkia kokelaita riippumatta siitä, milloin koe on suoritettu. Hylätyn kokeen voi uusia kolme kertaa tutkinnon suorittamisen aikana. Tämä koskee kaikkia kokelaita riippumatta siitä, milloin koe on suoritettu.

Hylätyn kokeen tasoa voi tietyin edellytyksin vaihtaa koetta uusittaessa.

Jos kokelaan koesuoritusta on heikentänyt jokin erityisen painava peruste, ylioppilastutkintolautakunta voi ottaa tämän huomioon arvostelussa. Jos opiskelijalla on vamma taikka luku- ja kirjoitushäiriö, niin hänen kokeensa voidaan järjestää poikkeavasti. Tarkempia tietoja erityisjärjestelyistä saa kansliasta.

Keväästä 2022 tutkinnon rakenne muuttuu siten, että kokelaan on suoritettava viisi koetta, joihin sisältyy äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä koe sekä kokelaan valinnan mukaan vähintään kolme koetta ryhmästä, johon kuuluvat matematiikan, toisen kotimaisen kielen, vieraan kielen ja reaaliaineen koe. Kokelas päättää itse, minkä viidennen kokeen suorittaa, esimerkiksi toisen reaaliaineen kokeen tai vieraan kielen.Kokelaiden asema paranee, kun kokelaat eivät enää sitovasti valitse kokeita pakollisiksi tai ylimääräisiksi. Lisäksi osaamisen tunnistamista ja tunnustamista vahvistetaan. Jos tutkinto tulee hylätyksi, hylättyyn tutkintoon sisältyneet hyväksytyt kokeet voidaan sisällyttää aloitettavaan uuteen tutkintoon kolmen vuoden ajan aiemmin suoritetun kokeen hyväksymisen ajankohdasta. Uudistuksessa on turvattu kansalliskielten asema tutkinnon pakollisena osana niin, että myös englanninkieliseen tutkintoon sisältyy suomen tai ruotsin koe. Uuden lain mukaiset muutokset koskevat kokelaita, jotka aloittavat tutkinnon suorittamisen kevään 2022 tutkintokerralla tai sen jälkeen. Käytännössä tämä tarkoittaa opiskelunsa syksyllä 2020 aloittavia lukiolaisia. Tutkinnon suorittamisen jo aloittaneet tai viimeistään syksyllä 2021 aloittavat kokelaat suorittavat tutkinnon nyt voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Sähköisissä ylioppilaskokeissa jokaisella opiskelijalla tulee olla oma kannettava tietokone. Ohjeet kannettavan tietokoneen hankintaan.

Tarkemmat tiedot ylioppilastutkinnosta ja kokeiden aikataulut Ylioppilastutkintolautakunnan sivulta.