YO-kirjoitukset

Ylioppilastutkinnossa suoritetaan neljä pakollista ylioppilaskoetta, joista äidinkieli tai suomi toisena kielenä on kaikille pakollinen, muut kolme pakollista koetta voi valita seuraavista aineista: matematiikka, toinen kotimainen kieli, reaali, vieras kieli. Pakollisiin kokeisiin pitää kuulua yhdessä kokeessa ns. pitkä oppimäärä. Lisäksi opiskelijan tulee huomioida, ettei pakollisiin kokeisiin voi kuulua kahta reaaliaineen koetta. Ylimääräisiä kokeita voi olla yksi tai useampia.

Ylioppilastutkinnon pakolliset kokeet tulee suorittaa kolmen peräkkäisen kirjoituskerran kuluessa. Ylioppilaskokeeseen on osallistumisoikeus opiskelijalla, joka on suorittanut asianomaisen aineen kaikki pakolliset kurssit ennen kirjallisten kokeiden alkamista. Ilmoittaudu ylioppilaskokeisiin opojen ohjeiden mukaan. Ilmoittautuminen on sitova, eikä sitä voi muuttaa myöhemmin.

Syksyn 2019 tutkinnosta lähtien hyväksytyn kokeen saa uusia ilman rajoitusta (L 715/2018, 6 a §). Tämä koskee kaikkia kokelaita riippumatta siitä, milloin koe on suoritettu. Syksyn 2019 tutkinnosta lähtien hylätyn kokeen voi uusia kolme kertaa tutkinnon suorittamisen aikana (L 715/2018, 6 a §). Tämä koskee kaikkia kokelaita riippumatta siitä, milloin koe on suoritettu.

Hylätyn kokeen tasoa voi tietyin edellytyksin vaihtaa koetta uusittaessa.

Jos kokelaan koesuoritusta on heikentänyt jokin erityisen painava peruste, ylioppilastutkintolautakunta voi ottaa tämän huomioon arvostelussa. Jos opiskelijalla on vamma taikka luku- ja kirjoitushäiriö, niin hänen kokeensa voidaan järjestää poikkeavasti. Tarkempia tietoja erityisjärjestelyistä saa kansliasta.

Keväästä 2022 tutkinnon rakenne muuttuu siten, että kokelaan on suoritettava viisi koetta, joihin sisältyy äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä koe sekä kokelaan valinnan mukaan vähintään kolme koetta ryhmästä, johon kuuluvat matematiikan, toisen kotimaisen kielen, vieraan kielen ja reaaliaineen koe. Kokelas päättää itse, minkä viidennen kokeen suorittaa, esimerkiksi toisen reaaliaineen kokeen tai vieraan kielen.Kokelaiden asema paranee, kun kokelaat eivät enää sitovasti valitse kokeita pakollisiksi tai ylimääräisiksi. Lisäksi osaamisen tunnistamista ja tunnustamista vahvistetaan. Jos tutkinto tulee hylätyksi, hylättyyn tutkintoon sisältyneet hyväksytyt kokeet voidaan sisällyttää aloitettavaan uuteen tutkintoon kolmen vuoden ajan aiemmin suoritetun kokeen hyväksymisen ajankohdasta.Ylioppilastutkinnon suorittaminen tulee lakimuutoksen myötä mahdolliseksi englanninkielellä. Englanninkielisen ylioppilastutkinnon voi suorittaa opiskelija, joka suorittaa lukiokoulutuksen oppimäärän tai ammatillisen tutkinnon pääosin englannin kielellä. Englanninkielisessä tutkinnossa suoritetaan samat kokeet kuin suomen- tai ruotsinkielisessä tutkinnossa. Uudistuksessa on turvattu kansalliskielten asema tutkinnon pakollisena osana niin, että myös englanninkieliseen tutkintoon sisältyy suomen tai ruotsin koe. Uuden lain mukaiset muutokset koskevat kokelaita, jotka aloittavat tutkinnon suorittamisen kevään 2022 tutkintokerralla tai sen jälkeen. Käytännössä tämä tarkoittaa opiskelunsa syksyllä 2020 aloittavia lukiolaisia. Tutkinnon suorittamisen jo aloittaneet tai viimeistään syksyllä 2021 aloittavat kokelaat suorittavat tutkinnon nyt voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Sähköisissä ylioppilaskokeissa jokaisella opiskelijalla tulee olla oma kannettava tietokone. Ohjeet kannettavan tietokoneen hankintaan.

Tarkemmat tiedot ylioppilastutkinnosta ja kokeiden aikataulut Ylioppilastutkintolautakunnan sivulta.

Ylioppilaskirjoitukset keväällä 2021

Abeilla mahdollisuus saada tukiopetusta 1.2. - 19.2.

Abit karanteenissa 1.3. -15.3. YO-kirjoitusten takia

Erillistä harjoitusta sähköisestä kokeesta ei järjestetä, tulkaa ensimmäisenä kirjoituspäivänä ajoissa paikalle, harjoitellaan silloin sähköisiä järjestelmiä.

Kirjoitussaliin otetaan opiskelijat sisään klo 8, OLKAA AJOISSA PAIKALLA!


16.3. tiistai YO äidinkieli (lukutaito) ja suomi toisena kielenä

18.3. torstai YO vieras kieli, lyhyt

19.3. perjantai YO äidinkieli (kirjoitustaito)

22.3. maanantai YO vieras kieli, pitkä (englanti)

23.3. tiistai YO matematiikka, lyhyt

24.3. keskiviikko YO matematiikka, pitkä

25.3. torstai YO reaali (biologia, filosofia, psykologia)

26.3. perjantai YO reaali (fysiikka, historia)

29.3. maanantai YO ruotsi

30.3. tiistai reaali (maantiede, uskonto, ET, yhteiskuntaoppi)

31.3. keskiviikko YO reaali (kemia, terveystieto)

Linkkejä:

Abi-infon diat

Ylioppilastutkintolautakunnan kirje abeille

Ylioppilaslautakunnan kotisivut

Koulun yleisohje