Poissaolot ja myöhästymiset

Myöhästymiset

Myöhästymiset haittaavat opiskelua. Leppävaaran lukiossa oppitunnit alkavat täsmällisesti, joten opiskelijan velvollisuus on olla paikalla ajoissa. Mikäli opiskelija myöhästyy oppitunnilta, opettaja voi päästää myöhästyneet oppitunnille 15 minuuttia oppitunnin alkamisen jälkeen. Sen jälkeen ei opetustilan ovea tarvitse avata. Tämän tarkoitus on taata oppimis- ja työskentelyrauha niille opiskelijoille, jotka ovat paikalla oppitunnin alkaessa.

Poissaolot

Lukiolaki (25§) määrää, että opiskelijan poissaoloon lukiosta tulee pyytää lupa. Etukäteen voit pätevästä syystä anoa lupaa poissaolemiseen

- yksittäiseksi oppitunniksi asianomaiselta opettajalta

- enintään viideksi koulupäiväksi ryhmänohjaajalta

- tätä pidemmäksi ajaksi rehtorilta

Leppävaaran lukiossa oppitunneilla läsnäolo on pakollista. Luvattomat poissaolot oppitunneilta vaikuttavat arviointiin alentavasti tai estävät opintojen arvioinnin, jolloin opinnot keskeytyvät. Myös myönnetyt lomat lasketaan poissaoloiksi. Sinun tulee selvittää poissaolosi aina heti kouluun tultuasi jokaiselle opettajalle, jonka tunnilta olet ollut poissa. Olet myös velvollinen suorittamaan poissaolon aikana tehdyt tehtävät. Opiskelijan tulee selvittää lomamatkan aikaiset tehtävät jo hyvissä ajoin ennen matkaa. Opiskelija on velvollinen keskustelemaan opettajan kanssa opintojen etenemisestä kolmen selvitetynkin poissaolon jälkeen.

Myös koulun yhteiset tilaisuudet ovat pakollisia ja kouluaikaa.

Leppävaaran lukiossa käytetään poissaolojen selvittämiseen Wilma-järjestelmää. 18 vuotta täyttänyt opiskelija voi niin halutessaan antaa huoltajalle luvan Wilma-tiedostoihinsa. Lupa annetaan Wilmassa.

Pitkistä poissaoloista tulee aina tehdä etukäteen anomus rehtorille. Mikäli poissaoloa ei ole anottu, se katsotaan luvattomaksi. Luvaton poissaolo on erottamisperuste.