Opiskelusta

Oppilaslokerot

Opiskelija voi varata itselleen lokeron asettamalla lokeron salausnumeron. Arvotavarat tulee säilyttää lokerossa. Tavaroita ei saa säilyttää muiden opiskelijoiden kaapeissa. Lukio ei vastaa kaapeista hävinneistä tavaroista.

Oppituntien käytänteitä

Läsnäolo ensimmäisellä oppitunnilla on pakollinen. Tällöin jokainen osallistuva opiskelija lunastaa paikkansa. Ensimmäisellä tunnilla käydään läpi opintojen tavoitteet ja sisältö sekä poissaolo- ja arviointikäytänteet, joten opiskelijan läsnäolo on välttämätön. Jos opiskelija ei pääse ensimmäiselle oppitunnille, tulee hänen ilmoittaa tästä opettajalle jo hyvissä ajoin ennen oppitunnin alkua.

Ensimmäisestä tunnista lähtien opiskelija on velvollinen pitämään mukanaan tarvittavat opiskeluvälineet.

Tietokoneita, kännyköitä ja muita laitteita käytetään oppitunneilla opettajan ohjeen mukaan.

Vessassa käydään välitunneilla ja oppitunneilta ei poistuta vessaan muusta kuin terveydellisistä syistä. Jätä päällysvaatteet luokan naulakkoon.

Syöminen ja juominen eivät kuulu oppitunnille.

Kunnioita muiden oikeutta häiriöttömään opiskeluun!

Koulusta eroaminen tai erottaminen

Jos paikkakunnalta muuton tai jonkin muun syyn takia joudut eroamaan Leppävaaran lukiosta, sinun tulee ennakkoon keskustella asiasta ryhmänohjaajasi ja opinto-ohjaajan kanssa sekä aina ehdottomasti rehtorin kanssa. Eroamisesta tulee lisäksi jättää vapaamuotoinen kirjallinen ilmoitus, jonka allekirjoittaa huoltaja tai täysi-ikäinen opiskelija itse. Rehtori voi erottaa opiskelijan lukiolain perusteella esimerkiksi luvattomien ja/tai selvittämättömien poissaolojen perusteella. Koulusta erotessa opiskelijan tulee huolehtia, että kirjaston kirjat palautuvat kansliaan.

Lukiolaisen ammattitaito

Lukion käyminen vaatii suurta työpanosta. Työmäärän keventämiseksi tulisi jatkuvasti kehittää omaa ammattitaitoaan eli opiskelutekniikkaansa tehokkaammaksi. Voit auttaa itse itseäsi mm. seuraavilla tavoilla:

1. Käy koulussa säännöllisesti.

2. Kuuntele tunneilla, arvosta työrauhaa. Väittele, osallistu, kysele ja harjoittele. Etsi yhtymäkohtia elävään elämään koulun ulkopuolella.

3. Kehitä muistiasi, lukunopeuttasi ja ongelmanratkaisutaitojasi.

4. Tee kotitehtävät ja lue läksyt joka tunniksi (jatkuva näyttö). Näin valmistaudut parhaiten arviointiviikkoon.

5. Tee kotitöillesi (koulutehtävät, harrastukset jne.) aikataulu. Noudata sitä.

6. Kuntoile.

7. Pyri ymmärtämään lukemasi.

8. Muista, että lukiossa voit laatia itsellesi oman aikataulun. Olet itse vastuussa opiskelusi sujumisesta.

9. Ota tavaksesi kehittää omaa ammattitaitoasi. Se säästää aikaa ja voimia ja johtaa parempiin tuloksiin.

10. Jos tulee ongelmia, ota yhteys opinto-ohjaajaan, ryhmänohjaajaan tai kansliaan. Myös terveyden­hoitaja ja psykologi ovat käytettävissä.