Opiskelusta

Oppilaslokerot

Opiskelija voi varata itselleen lokeron asettamalla lokeron salausnumeron. Arvotavarat tulee säilyttää lokerossa. Tavaroita ei saa säilyttää muiden opiskelijoiden kaapeissa. Lukio ei vastaa kaapeista hävinneistä tavaroista.

Oppituntien käytänteitä

Läsnäolo kurssin ensimmäisellä tunnilla on pakollinen. Tällöin jokainen kurssille osallistuva opiskelija lunastaa paikkansa kurssilla. Ensimmäisellä tunnilla käydään läpi kurssin tavoitteet ja sisältö sekä poissaolo- ja arviointikäytänteet, joten opiskelijan läsnäolo on välttämätön. Jos opiskelija ei pääse ensimmäiselle oppitunnille, tulee hänen ilmoittaa kurssille osallistumisestaan kurssin opettajalle jo hyvissä ajoin ennen kurssin alkua.

Ensimmäisestä tunnista lähtien opiskelija on velvollinen pitämään mukanaan kurssilla tarvittavat opiskeluvälineet.

Tietokoneita, kännyköitä ja muita laitteita käytetään oppitunneilla opettajan ohjeen mukaan.

Vessassa käydään välitunneilla ja oppitunneilta ei poistuta vessaan muusta kuin terveydellisistä syistä. Jätä päällysvaatteet luokan naulakkoon.

Syöminen ja juominen eivät kuulu oppitunnille.

Kunnioita muiden oikeutta häiriöttömään opiskeluun!

Lukiolaisen ammattitaito

Lukion käyminen vaatii suurta työpanosta. Työmäärän keventämiseksi tulisi jatkuvasti kehittää omaa ammattitaitoaan eli opiskelutekniikkaansa tehokkaammaksi. Voit auttaa itse itseäsi mm. seuraavilla tavoilla:

1. Käy koulussa säännöllisesti.

2. Kuuntele tunneilla, arvosta työrauhaa. Väittele, osallistu, kysele ja harjoittele. Etsi yhtymäkohtia elävään elämään koulun ulkopuolella.

3. Kehitä muistiasi, lukunopeuttasi ja ongelmanratkaisutaitojasi.

4. Tee kotitehtävät ja lue läksyt joka tunniksi (jatkuva näyttö). Näin valmistaudut parhaiten arviointiviikkoon.

5. Tee kotitöillesi (koulutehtävät, harrastukset jne.) aikataulu. Noudata sitä.

6. Kuntoile.

7. Pyri ymmärtämään lukemasi.

8. Muista, että lukiossa voit laatia itsellesi oman aikataulun. Olet itse vastuussa opiskelusi sujumisesta.

9. Ota tavaksesi kehittää omaa ammattitaitoasi. Se säästää aikaa ja voimia ja johtaa parempiin tuloksiin.

10. Jos tulee ongelmia, ota yhteys opinto-ohjaajaan, ryhmänohjaajaan tai kansliaan. Myös terveyden­hoitaja ja psykologi ovat käytettävissä.