Järjestyssäännöt

LEPPÄVAARAN LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Järjestyssääntöjen tarkoituksena on taata turvallinen ja viihtyisä opiskeluympäristö, johon eivät kuulu syrjintä ja kiusaaminen.

Yleistä

  • Noudata koulutyöskentelyssä hyviä tapoja. Pidä koulun ympäristö ja koulun tilat siisteinä ja välineet ehjinä. Lajittele roskat ja kierrätä pullot ja tölkit.

  • Koulupäivä ja koulun tilaisuudet ovat päihteettömiä. Tupakointi ja tupakkatuotteiden, huumeiden ja päihteiden käyttö sekä päihtyneenä oleskelu koulun alueella on kielletty.

  • Noudata ruokailussa hyviä tapoja, ota huomioon muut ruokailijat ja osoita huomaavaisuutta keittiöhenkilökunnalle.

  • Kulkuvälineet jätetään niille varatuille paikoille.


Opiskelua koskevat säännöt

  • Oppitunnit alkavat ja päättyvät työjärjestyksen mukaisesti. Oppitunneille on saavuttava ajoissa, sillä myöhästyminen häiritsee oppituntia.

  • Oppitunneilla on oltava mukana tarvittavat opiskeluvälineet. Opiskeluun tarvittavia sähköisiä välineitä käytetään opettajan ohjeistuksen mukaisesti.

  • Poissaolot on selvitettävä asianmukaisesti Wilmassa. Alle 18-vuotiaan opiskelijan osalta selvityksen tekee huoltaja.

  • Oppitunneilla edellytetään työrauhaa ja opiskelemista sekä yhteisen opetussuunnitelman noudattamista.


Leppävaaran lukion johtokunta on hyväksynyt kokouksessaan nämä järjestyssäännöt 27.5.2015.