Ryhmänohjaus

Ryhmänohjaus

Ryhmänohjauspäivinä keskiviikkoisin ryhmänohjaus klo 13 - 13.45 ja loppupäivän tunnit 13.45 - 15 ja 15 - 16.15

Ryhmänohjaustunnin tarkoituksena on tiedottaa opiskelijoille opiskeluun liittyviä ajankohtaisia asioita sekä tehostaa opiskelua ja ylläpitää ryhmäytymistä.

RO-tunti on ensisijainen informaation lähde kouluun ja opiskeluun liittyvissä asioissa. Ryhmänohjaus on opiskelijan opinto-ohjelmaan kuuluvaa opiskelua, johon tulee osallistua.

Ryhmä Ryhmänohjaaja ja kotiluokka

1a Kytömäki Saara

1b Pernu Sanna

1c Vesala Satu

1d Jämsén Sari

1e Haranen Helena

2a Leino Annika

2b Katainen Tiina

2c Hyvärinen-Andersson Anna-Maria

2d Lukkarila Antti

2e Ropponen Tytti

3a Saloranta Heikki

3b Kaitarinne Niko

3c Kylliäinen Janne

3d Vuorio Annami

3e Sorjonen Jukka

4a Kytölä Saimi-Helena

LUVA Outinen Essi