Opiskelijahuolto

Koulussa toimii opiskelijahuoltoryhmä, jonka jäseniä ovat rehtori, apulaisrehtori, kuraattori, opinnonohjaajat, psykologi ja terveydenhoitaja. Lisäksi koulussa toimii kriisiryhmä.

Terveydenhoitajan, kuraattorin ja psykologin vastaanottotilat ovat 3. kerroksessa, hallintosiivessä. Erityisopettajan huone on 3. kerroksessa ja opojen tilat 1. kerroksessa.


Opinto-ohjaus

Opinto-ohjauksen tiedot löytyvät kohdasta Opiskelijalle - Opinto-ohjaus.

Opinto-ohjaajat ovat Heidi Hyyryläinen ja Saimi-Helena Kytölä (virkavapaalla lukuvuoden 2020-2021, sijainen Emmi Klink)

Erityisopetus

Erityisopettaja kartoittaa mahdollisia lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeuksia ensimmäisten kouluviikkojen aikana. Lukiseula tehdään kaikille ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille.

Erityisopettaja kutsuu opiskelijoita haastatteluun ja mahdolliseen tarkempaan yksilölliseen lukitestiin seulatulosten perusteella. Oppimiseen liittyvissä erityisvaikeuksissa on mahdollista saada yksilöohjausta ja tukea.

Päävastuu lukitestaukseen osallistumisesta ja erityisjärjestelyjen hakemisesta on opiskelijalla ja huoltajalla. Rehtori neuvoo erityisjärjestelyjen hakemisessa.

Jos oppimisvaikeudet ilmenevät myöhemmin lukioaikana, ota yhteyttä erityisopettajaan.

Tarkempia menettelyohjeita kannattaa kysyä lukion erityisopettajalta tai opintojen ohjaajalta.

Lisätietoja erityisjärjestelyistä ylioppilaskirjoituksissa löytyy sivulta www.ylioppilastutkinto.fi.

Leppävaaran lukion erityisopettaja on Jyri Puhakka.

Terveydenhoitaja

Terveydenhoitajan työn ja opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on opiskelijoiden terveyden ja hyvinvoinnin sekä opiskelukyvyn ylläpitäminen ja edistäminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja omahoitoon opastaminen. Terveydenhoitajan puoleen voi kääntyä rokotus-, seksuaalineuvonta-, raskaudenehkäisy-, päihde- ja mielenterveysasioissa sekä muissa terveyteen liittyvissä asioissa.

Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana järjestetään terveystarkastus. Yksilöllisen tarpeen mukaan terveydenhoitaja voi ohjata opiskelijan lääkärin tai muiden asiantuntijoiden vastaanotolle.

Avovastaanotolle voi hakeutua ilman ajanvarausta. Avovastaanotto on niinä päivinä, jolloin terveydenhoitaja on paikalla. Avokäynnillä annetaan ohjausta ja neuvontaa akuutteihin asioihin.

Opiskeluterveydenhuollon lääkärin terveystarkastukseen tarjotaan mahdollisuus pääsääntöisesti toisen opiskeluvuoden aikana. Tarkastus painottuu sairauksien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen terveydentilan ongelmien havaitsemiseen. Kutsuntojen ennakkoterveystarkastus tehdään omassa lukiossa.

Sairauksien tarkempi diagnostiikka, hoito ja seuranta eivät sisälly oppilaitoksessa toteutettavaan opiskeluterveydenhuoltoon, vaan tarvittaessa opiskelija ohjataan joko terveysasemalle tai erikoissairaanhoidon arvioon. Opiskeluterveydenhuollossa ei kirjoiteta sairaslomatodistuksia.

Tapaturmien ensiavusta huolehditaan yhdessä muun oppilaitoksen henkilöstön kanssa.

Terveydenhoitaja

Liisa Luostarinen

liisa.luostarinen@espoo.fi

puh. 040 5079607

Paikalla pääsääntöisesti torstaisin

Lisätiedot Espoon kaupungin sivuilla.

Lukiopsykologi

Lukiopsykologi ohjaa, neuvoo ja tukee opiskelijoita hyvinvointiin, opiskeluun ja elämäntilanteisiin liittyvissä asioissa. Tavoitteena on opiskelijoiden myönteisen nuoruusiän kehityksen, toimintakyvyn ja mielenterveyden tukeminen. Lukiopsykologin asiakastyön periaatteita ovat luottamuksellisuus, vapaaehtoisuus, opiskelijalähtöinen yhteistyö sekä maksuttomuus. Vastaanotolle hakeutumisen syinä voivat olla esim. väsymys, stressi, ahdistus, jännittäminen, sosiaalisten tilanteiden pelko, masennus, ihmissuhteet, opintojen sujumiseen liittyvät asiat, äkilliset elämän muutos- ja kriisitilanteet sekä tulevaisuuden suunnitelmat.

Opiskelija voi hakeutua vastaanotolle itse, huoltajan tukemana tai mm. terveydenhoitajan, ryhmänohjaajan tai opinto-ohjaajan suosituksesta. Käyntimäärät ja toteuttamistavat sovitaan opiskelijan kanssa. Psykologi osallistuu sovitusti opiskelijan asioiden käsittelyyn monialaisessa asiantuntijaryhmässä.

Lukiopsykologi kirjaa asiakastiedot asiakastietojärjestelmä AURAan. Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä.

Lukiopsykologina toimii Minna Niinimäki. Hän tapaa opiskelijoita sovitusti koululla. Tapaamisajan voi varata psykologilta puhelimitse tai tekstiviestinä 050 5443136, Wilma-viestillä tai sähköpostilla minna.niinimaki@espoo.fi

Lukiokuraattori

Leppävaaran lukion kuraattori Liisa Nybacka, 050 572 1134, liisa.nybacka@espoo.fi (elokuusta 2020 alkaen)

Airi Kajander 050 572 1143 (lukuvuosi 2019-2020)

Paikalla: päivä selviää syksyllä 2020

Kuraattori on koulussa toimiva sosiaalityön ammattilainen. Kuraattorin työ kattaa yksilöllisen opiskeluhuoltotyön lisäksi ennaltaehkäisevän yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön ja tavoitteena on koko opiskeluyhteisön hyvinvoinnin tukeminen.

Kuraattori toimii yhteistyössä opiskelijoiden, perheiden ja henkilöstön kanssa. Työn painopisteenä on koulussa esiin tulevien vaikeuksien havaitseminen ja varhainen tukeminen tilanteen ratkaisemiseksi. Kuraattorin yhteydenotto on kutsu yhteistyöhön tarvittavien muutosten ja tukitoimien yhteiseen pohdintaan.

Milloin kuraattorin luo?

Opiskelijana voit ottaa yhteyttä kuraattoriin, jos sinulla on mielessäsi asioita, joista haluaisit keskustella. Jo huoleen tarttuminen niin, että kertoo asiasta, voi helpottaa oloa ja selkiinnyttää tilannetta. Kuraattorin kanssa keskusteleminen voi tuoda uutta näkökulmaa ja tarvittaessa hän ohjaa eteenpäin mahdollisen muun tuen saamiseksi.

Kuraattoriin voit ottaa yhteyttä esimerkiksi, kun

• koulussa tai vapaa-ajalla on vaikeaa: kaverisuhteet, kiusaaminen, kouluun tuleminen, opintojen etenemättömyys

• kotona on riitaa perheenjäsenten kesken, päihteiden käyttöä tai mielenterveysongelmia

•omat jutut, kuten yksinäisyys tai alakuloisuus, painavat mieltä

•itsenäistyminen ja opintoetuudet ovat ajankohtaisia


Vanhempana voit ottaa yhteyttä kuraattoriin, jos sinulla on huoli lapsesi tai perheesi tilanteesta. Kuraattorin kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia.