Opiskelijahuolto

Koulussa toimii opiskelijahuoltoryhmä, jonka jäseniä ovat apulaisrehtori, kuraattori, opinnonohjaajat, psykologi, rehtori ja terveydenhoitaja. Lisäksi koulussa toimii kriisiryhmä.

Opinto-ohjaus

Opinto-ohjauksen tiedot löytyvät kohdasta Opiskelijalle - Opinto-ohjaus.

Opinto-ohjaajat ovat Heidi Hyyryläinen ja Saimi-Helena Kytölä.

Erityisopetus

Erityisopettaja kartoittaa mahdollisia lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeuksia ensimmäisten kouluviikkojen aikana. Lukiseula tehdään kaikille ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille.

Erityisopettaja kutsuu opiskelijoita haastatteluun ja mahdolliseen tarkempaan yksilölliseen lukitestiin seulatulosten perusteella. Oppimiseen liittyvissä erityisvaikeuksissa on mahdollista saada yksilöohjausta ja tukea.

Päävastuu lukitestaukseen osallistumisesta ja erityisjärjestelyjen hakemisesta on opiskelijalla ja huoltajalla. Rehtori neuvoo erityisjärjestelyjen hakemisessa.

Jos oppimisvaikeudet ilmenevät myöhemmin lukioaikana, ota yhteyttä erityisopettajaan.

Tarkempia menettelyohjeita kannattaa kysyä lukion erityisopettajalta tai opintojen ohjaajalta.

Lisätietoja erityisjärjestelyistä ylioppilaskirjoituksissa löytyy sivulta www.ylioppilastutkinto.fi.

Leppävaaran lukion erityisopettaja on Jyri Puhakka.

Terveydenhoitaja

Opiskeluterveydenhuolto sekä edistää opiskelijoiden terveyttä että vastaa heidän sairauksiensa hoidon järjestämisestä yhteistyössä terveysasemien kanssa.

Kaikille 1. vuoden opiskelijoille tehdään terveystarkastus, johon kuuluu terveyskysely, painon ja pituuden mittaaminen, näöntarkastus sekä verenpaineen mittaaminen.

2. vuosiluokan opiskelijoilla on lääkärintarkastus, pojilla kutsuntatarkastus. Samalla saat myös nuorisoterveystodistuksen mahdollista ajokorttia varten.

Opiskeluterveydenhuollon lääkärin vastaanotolle opiskelija voi hakeutua terveydenhoitajan kautta. Tarvittaessa opiskelija ohjataan lisätutkimuksiin tai erikoissairaanhoitoon.

Tapaturmien ensiavusta huolehditaan yhdessä muun oppilaitoksen henkilöstön kanssa. Ensiaputilanteessa huoltajalla on vastuu opiskelijan saattamisesta jatkohoitoon.

Terveydenhoitajan puoleen voit kääntyä kaikissa terveyteen, mielen hyvinvointiin ja elämänhallintaan liittyvissä asioissa. Puh. 050 4134627

Terveydenhoitaja Anne Rantanen-Iskalachi on tavattavissa lukiossa torstaisin klo 8.00 – 16.00.

Sähköposti: anne.rantanen-iskalachi@espoo.fi

Lukiopsykologi

Lukiopsykologi ohjaa, neuvoo ja tukee opiskelijoita hyvinvointiin, opiskeluun ja elämäntilanteisiin liittyvissä asioissa. Tavoitteena on opiskelijoiden myönteisen nuoruusiän kehityksen, toimintakyvyn ja mielenterveyden tukeminen. Lukiopsykologin asiakastyön periaatteita ovat luottamuksellisuus, vapaaehtoisuus, opiskelijalähtöinen yhteistyö sekä maksuttomuus. Vastaanotolle hakeutumisen syinä voivat olla esim. väsymys, stressi, ahdistus, jännittäminen, sosiaalisten tilanteiden pelko, masennus, ihmissuhteet, opintojen sujumiseen liittyvät asiat, äkilliset elämän muutos- ja kriisitilanteet sekä tulevaisuuden suunnitelmat.

Opiskelija voi hakeutua vastaanotolle itse, huoltajan tukemana tai mm. terveydenhoitajan, ryhmänohjaajan tai opinto-ohjaajan suosituksesta. Käyntimäärät ja toteuttamistavat sovitaan opiskelijan kanssa. Psykologi osallistuu sovitusti opiskelijan asioiden käsittelyyn monialaisessa asiantuntijaryhmässä.

Lukiopsykologi kirjaa asiakastiedot asiakastietojärjestelmä AURAan. Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä.

Lukiopsykologina toimii Minna Niinimäki. Hän tapaa opiskelijoita sovitusti koululla. Tapaamisajan voi varata psykologilta puhelimitse tai tekstiviestinä 050 5443136, Wilma-viestillä tai sähköpostilla minna.niinimaki@espoo.fi

Lukiokuraattori

Lukiokuraattori on lukion sosiaalityöntekijä.

Hänen kanssaan voi keskustella kaikkiin sosiaalisiin suhteisiin liittyvistä asioista, kuten ihmis- ja perhesuhteista sekä erilaisista elämänmuutoksista ja sosiaaliturvasta. Opiskelija on tervetullut keskustelemaan myös, jos nuoren oma kehitys tai itsenäistyminen mietityttää.

Kuraattorin pääasiallisimmat työskentelytavat ovat keskustelu ja ratkaisujen etsiminen yhdessä opiskelijan kanssa. Tarvittaessa kuraattori on yhteydessä myös nuoren vanhempiin tai muihin ammattiryhmiin, sekä ohjaa nuoren jatkohoitoon tai muiden palvelujen piiriin.

Airi Kajander tapaa opiskelijoita sovitusti lukiolla. Hän on tavattavissa keskiviikkoisin. Hänet tavoittaa puhelimella tai tekstiviestillä numerosta 050 5721143 sekä Wilma-viestillä tai sähköpostilla airi.kajander@espoo.fi. Kiireellisissä tapauksissa yhteydenotto puhelimitse ajan varaamiseksi.

Myös lukiolaisen vanhemmat voivat olla kuraattoriin yhteydessä, jos ovat huolissaan omasta nuoresta tai perheen tilanteesta.