Opinto-ohjaus

Opintojen ohjaajat

Hyyryläinen Heidi: 1c, 1d, 1e, 2a, 2b, 2c, 3d, 3e, 4a, 20lu

Klink Emmi: 1a, 1b, 2d, 2e, 3a, 3b, 3c, 4b, 20lu

Opinto-ohjauksen tehtävänä on tukea opiskelijaa opinnoissa koko lukioajan ja huolehtia siitä, että opiskelijalla on riittävästi sellaisia tietoja ja taitoja, joita hän tarvitsee siirtyessään jatko-opintoihin ja työelämään. Opinto-ohjauksen tavoitteena on ohjata opiskelijaa itsenäisyyteen ja vastuullisuuteen siten, että hän pystyy suunnittelemaan oman opiskelunsa, laatimaan ylioppilaskirjoitussuunnitelman, tunnistamaan opiskeluunsa liittyviä ongelmia ja etsimään tietoa, miten hän saa apua näihin ongelmiin. Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden tukena on myös tutor-opiskelijoita, jotka auttavat mielellään kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa.

Opinto-ohjaus on tarkoitettu tukemaan lukion opiskelijaa kaikissa opintoihin ja ammatinvalintaan liittyvissä kysymyksissä. Opokurssi on hajautettu kaikille kolmelle kouluvuodelle ja on jokaiselle opiskelijalle pakollinen.

Opinto-ohjaajat antavat yksilö- ja pienryhmäohjausta läpi lukuvuoden. Voit varata ohjausajan missä tahansa opintojesi vaiheessa. Ajan voit varata Wilma-viestillä. Opinto-ohjaajien työhuoneet sijaitsevat ykköskerroksessa.


Opinto-ohjauksen kurssit Leppävaaran lukiossa

Kurssi 1 (pak) Koulutus, työ ja tulevaisuus (opo 1)

Opinto-ohjauksen pakollinen kurssi on hajautettu kolmelle lukiovuodelle. Sen tavoitteena on, että opiskelija saa lukio-opintojen aloittamiseen ja suorittamiseen sekä jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyvät keskeiset tiedot ja taidot.

Kurssi 2 (pak) Opiskelu, työelämä ja ammatinvalinta (opo2)

Kurssi on tarkoitettu niille, jotka haluavat saada syvälliset tiedot työelämästä ja omista ammatinvalintamahdollisuuksistaan. Kurssilla perehdytään monipuolisesti työelämään ja oppilaitoksiin, sekä harjoitellaan pyrkimistä, työhakemuksen ja työsopimuksen tekoa, työnhakua ja käyttäytymistä työnhakutilanteissa.

Kurssi 3 (sov) Tutorkurssi (opo 3) (1/2 kurssia)

Kurssi on tarkoitettu niille, jotka haluavat ohjata ja opastaa tulevia ykkösluokkalaisia lukio-opintoihin ja olla mukana markkinoimassa omaa lukiota ysiluokkalaisille. Siinä samalla on tarkoitus myös kehittää omaa opiskelunhallintaa ja paneutua omaan ammatinvalintaan. Tutorit tukevat myös ensimmäisen vuoden opiskelijoita.

Koulumatkat

Opiskelijatodistuksen matkakorttia varten saat kansliasta. Tietoa pääkaupunkiseudun matkakortista saat osoitteesta https://www.hsl.fi/ohjeita-ja-tietoja/matkakortti.

Opintojen rahoitus

Opintotukea voi hakea 17 vuotta täyttänyt henkilö; opasvihkon saa koulun kansliasta, lisätietoja www.kela.fi.

Opiskelutaidot

Tietoa lukivaikeuksista: www.lukihero.fi

Ylioppilaskirjoitustreenejä: www.yle.fi/opinportti

Jatko-opinnot ja ammatinvalinta

Yleishyödyllisiä avo-osoitteita ovat www.opintopolku.fi sekä www.ammattinetti.fi

Entä, jos et pääse opiskelemaan?

Kansanopistot www.kansanopistot.fi

Avoimet yliopistot www.avoinyliopisto.fi

Päästäksesi oppisopimusopiskelijaksi sinun täytyy aluksi hankkia itsellesi työpaikka, johon liittyen voit alkaa opiskella itsellesi oppisopimusammattia.

Opiskelu ulkomailla

www.cimo.fi

www.alli.fi

www.studyabroad.com


Opiskelu Ruotsissa www.studera.nu

Englannissa www.britishcouncil.fi

Kanadassa ja Usassa www.fulbright.fi

Saksassa www.helsinki.diplo.de

Entäpä mistä saada töitä?

Harjoittele työnhakua www.te-palvelut.fi. Samasta osoitteesta löytyvät yleensäkin kaikki työministeriön ja työvoimatoimistojen palvelut. Hesarin työpaikkailmoitukset löytyvät www.oikotie.fi. Kattavat tiedot työnhausta löydät osoitteesta www.suomi.fi.