Itsenäinen suoritus

Itsenäisellä opiskelulla tarkoitetaan opiskelua, joka tapahtuu kokonaan tai osittain ilman lähiopetusta. Lukio-opiskelijalla on oikeus suorittaa opintoja itsenäisesti, johon häntä myös kannustetaan.

Sinun tulee kuitenkin muistaa seuraavat asiat: oppiaineen aiemmin suoritettujen opintojen arvosanojen keskiarvon tulee olla hyvä. Aloitettua kurssia/opintojaksoa ei voi vaihtaa itsenäiseksi suoritukseksi. Kertaalleen arvosteltua tai keskeytynyttä kurssia/opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti. Oppiaineen ensimmäistä kurssia/opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti. Itsenäisen suorituksen arvosana ei voi olla 4.

Itsenäisestä suorituksesta ja tentin ajankohdasta sovitaan kirjallisesti ennakkoon hyvissä ajoin asianomaisen opettajan kanssa. Rehtori hyväksyy itsenäiset suoritukset. Itsenäisiä suorituksia tehdään pääosin Espoon Omnian aikuislukion nettikursseilla. Kaikki sopimukset itsenäisestä työskentelystä arkistoidaan.

Tentti suoritetaan päättöviikolla tai ensimmäisessä uusintakoetilaisuudessa. Jos tehtäviä ei ole tehty sovitun aikataulun mukaisesti, oikeus itsenäiseen suoritukseen raukeaa.