Opiskelijalle

Lukio-opiskelusta

Lukio-opiskelu vaatii järjestelmällisyyttä ja tietoa opintojen kulusta sekä opiskeltavista aineista. Kotisivuilta löydät tärkeimmät opiskelemiseen liittyvät tiedot.

Opiskelijat noudattavat Leppävaaran lukion opetussuunnitelmaa. Kaikki, mitä yhdessä oppiaineessa lukion aikana opiskellaan, muodostaa aineen oppimäärän. Jokaisen aineen oppimäärä on jaettu kursseihin (LOPS2016) tai opintojaksoihin (LOPS2021). Ylioppilaskirjoitukset perustuvat koko oppimäärään.

Lukio-opiskelun kesto on kolme vuotta. Pakollisten opintojen lisäksi opiskelijan tulee valita opinto-ohjelmaan syventäviä sekä soveltavia kursseja (LOPS2016) tai valinnaisia opintojaksoja (LOPS2021). Lukio-opinnot sisältävät vähintään 75 kurssia (LOPS2016) tai 150 opintopistettä (LOPS2021). Kaikkien pakollisten kurssien/opintojaksojen tulee olla suoritettuina. Opintoihin ei lasketa koulukohtaisia syventäviä ja koulukohtaisia soveltavia kursseja tai valinnaisia opintojaksoja, mikäli niistä on hylätty arvosana. Jos niiden arvosana on hyväksytty, ne lasketaan opintoihin.

Opintoihin voidaan rehtorin päätöksellä hyväksilukea myös muissa oppilaitoksissa suoritettuja opintoja.

Lukion suorittaminen edellyttää opiskelijan aktiivista ja vastuullista osallistumista omaan opinto-ohjelmaansa sisältyvien opintojen suorittamiseen. Laske kurssisi ainevalintakortin avulla. Lukion opinto-ohjaaja ja ryhmänohjaajat auttavat opinto-ohjelman laatimisessa. Ryhmänohjaajat seuraavat opiskelijoiden opintojen etenemistä yhdessä opinto-ohjaajien kanssa. Kunkin periodin sitovat kurssivalinnat tehdään Wilmaan ennen periodin alkamista. Vain erityisen painavin perustein lukion voi suorittaa neljässä vuodessa.