Opiskelijalle

Lukio-opiskelusta

Lukio-opiskelu vaatii järjestelmällisyyttä ja tietoa opintojen kulusta sekä opiskeltavista aineista. Kotisivuilta löydät tärkeimmät opiskelemiseen liittyvät tiedot.

Opiskelijat noudattavat Leppävaaran lukion opetussuunnitelmaa. Kaikki, mitä yhdessä oppiaineessa lukion aikana opiskellaan, muodostaa aineen oppimäärän. Jokaisen aineen oppimäärä on jaettu kursseihin. Yhden kurssin laajuus on 38 tuntia. Tämä jakaantuu 16-18 opetuskertaan jaksossa. Kurssi on itsenäinen kokonaisuus, joka arvioidaan muista kursseista riippumatta.

Oppiaineisiin kuuluu pakollisia, syventäviä ja soveltavia kursseja. Pakolliset ja syventävät kurssit ovat samat kaikissa lukioissa. Ylioppilaskirjoitukset perustuvat näihin kursseihin. Soveltavat kurssit ovat Leppävaaran lukion omia koulukohtaisia kursseja.

Lukio-opiskelun kesto on kolme vuotta. Pakollisten kurssien lisäksi opiskelijan tulee valita opinto-ohjelmaan niin paljon syventäviä (vähintään 10) ja soveltavia kursseja, että hän lukioaikanaan suorittaa vähintään 75 kurssia. Opiskelija voi laskea kokonaiskurssimääräänsä myös ne muissa oppilaitoksissa suorittamansa kurssit, jotka rehtori hyväksyy.

Ensimmäiselle vuodelle tulee valita kursseja vähintään 30, samoin toiselle opintovuodelle 30 ja kolmannelle vuodelle noin 15. Lukion suorittaminen edellyttää opiskelijan aktiivista ja vastuullista osallistumista omaan opinto-ohjelmaansa sisältyvien kurssien suorittamiseen. Tämä tarkoittaa vähintään kuuden kurssin suorittamista jokaisessa jaksossa. Saadakseen Kelan opintotukea on suoritettava lukukaudessa vähintään 10 kurssia tai kaksi ylioppilaskoetta.

Laske kurssisi opinto-oppaan ainevalintakortista. 1.vsk:n opiskelijat siirtävät viiden jakson valinnat 1. jakson ensimmäisten koulupäivien aikana Wilmaan. 2. ja 3. vsk:n opiskelijat tarkistavat viiden jakson valinnat Wilmassa 1. jakson ensimmäisten päivien aikana. Lukion opinto-ohjaaja ja ryhmänohjaajat auttavat. Ryhmänohjaajat seuraavat opiskelijoiden opintojen etenemistä yhdessä opinto-ohjaajien kanssa. Kunkin jakson sitovat kurssivalinnat tehdään netissä Wilmaan ennen jakson alkamista. Vain erityisen painavin perustein lukion voi suorittaa neljässä vuodessa.

Kurssikertymä

Lukion suorittaminen edellyttää 75 kurssia. Kaikkien pakollisten kurssien tulee olla suoritettuina. Kurssimääriin ei lasketa koulukohtaisia syventäviä ja koulukohtaisia soveltavia kursseja, mikäli niistä on hylätty arvosana. Jos niiden arvosana on hyväksytty, ne lasketaan kurssikertymään.

Syksyllä lakitettavat ylioppilaat voivat suorittaa kursseja vielä 1. jaksossa.

Kevään ylioppilaat voivat osallistua kursseille vielä 4. jaksossa.

Kurssikertymät jaksoittain:

1.jakso 2.jakso 3.jakso 4.jakso 5.jakso

1.opiskeluvuosi 5-6 10-12 16-18 22-24 28-30

2.opiskeluvuosi 34-36 40-42 46-48 52-54 58-60

3.opiskeluvuosi 63-65 68-70 75-

Koulusta eroaminen tai erottaminen

Jos paikkakunnalta muuton tai jonkin muun syyn takia joudut eroamaan Leppävaaran lukiosta, sinun tulee ennakkoon keskustella asiasta ryhmänohjaajasi ja opinto-ohjaajan kanssa sekä aina ehdottomasti rehtorin kanssa. Eroamisesta tulee lisäksi jättää vapaamuotoinen kirjallinen ilmoitus, jonka allekirjoittaa huoltaja tai täysi-ikäinen opiskelija itse. Rehtori voi erottaa opiskelijan lukiolain perusteella esimerkiksi luvattomien ja/tai selvittämättömien poissaolojen perusteella. Koulusta erotessa opiskelijan tulee huolehtia, että kirjaston kirjat palautuvat kansliaan.