Luva


MIKÄ ON LUVA?

LUVA -koulutus on suunnattu maahanmuuttajille ja vieraskielisille opiskelijoille, joiden tavoitteena on hakea lukioon. Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle kielelliset ja muut tarvittavat valmiudet lukioon siirtymistä varten, joten se soveltuu opiskelijoille, jotka tarvitsevat suomen kielen vahvistamista lukio-opintoja varten.

Lukioon valmistava koulutus kestää yhden lukuvuoden ja on laajuudeltaan 25 kurssia. Koulutus sisältää erityisesti suomen kielen opintoja sekä kehittää lukio-opiskelussa vaadittavia tietoja ja taitoja. Opiskelijalla on mahdollisuus korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja ja/tai suorittaa lukion kursseja.

MITÄ LUVALLA OPISKELLAAN?

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma lukuvuoden alussa yhdessä opinto-ohjaajan kanssa. Lukuvuoden opinnot koostuvat kolmesta osasta:

  1. LUVA-opinnoista

  2. Lukio-opinnoista

  3. Perusopetuksen korotusaineista

HAKEMINEN JA VALINTAPERUSTEET

Koulutukseen voivat hakea perusopetuksen päättäneet nuoret, joiden päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo on vähintään 7,00. Opiskelijaksi voidaan ottaa myös nuori, joka on suorittanut perusopetuksen oppimäärää vastaavat opinnot ulkomailla ja jolla katsotaan olevan riittävät edellytykset suoriutua opinnoista.

Koulutukseen voivat hakea myös jo lukiopaikan saaneet nuoret, jotka haluavat tukea suomen kielen opiskeluun, opiskeluvalmiuksien kehittämiseen sekä akateemisen kielitaidon saavuttamiseen lukio-opintoja varten. Koulutukseen hakevat lukiolaiset eivät menetä paikkaansa lukiossa.

Lukuvuoden 2021-2022 haku perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin:

1. Hae koulutukseen hakuaikana 23.2.- 7.4.2021 (Huom! pidennetty aika) sähköisellä lomakkeella www.opintopolku.fi.

Lukioon valmistavan opetuksen opiskelijoiden valintakoe pidetään 17.5.2021 klo 15.00. Valintakokeeseen osallistuminen on edellytys lukioon valmistavaan opiskeluun pääsemiseen. Valintakokeeseen ei lähetetä kutsua hakijalle. Mukaan kokeeseen tarvitaan kaikki tutkintotodistukset, oleskelulupa ja kuvallinen henkilöllisyystodistus (passi). Valintakoe lisähakuun osallistuneille on maanantaina 9.8.2021 klo 13. Lisähaku aukeaa 18.6.2021.

2. Kaikki hakukelpoiset hakijat haastatellaan valintakokeen yhteydessä. Haastattelussa arvioidaan hakijan opiskelutaitoja ja kykyä seurata suomenkielistä opetusta. Lisäksi arvioimme opiskelijan motivaatiota opiskelun suhteen.

3. Koulutuksen järjestäjät ilmoittavat opiskelijaksi ottamisen tulokset hakijoille. Jos olet antanut sähköpostiosoitteesi hakulomakkeella, saat tulokset myös sähköpostiisi. Hakijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta koulutuksen järjestäjälle.

INFOA

LUVA-koulutus alkaa lukuvuoden 2021-2022 alkaessa elokuussa 2021. Koulutus noudattaa lukion jaksojärjestelmää ja loma-aikoja. Koulutus on kokopäiväistä.

Lukion esittelyvideot

Lisätietoja:

Rehtori Ismo-Olav Kjäldman p. 050-5699337

Opinto-ohjaaja Heidi Hyyryläinen p. 046-8773707