LUVA-linjalle

MIKÄ ON LUVA?

LUVA -koulutus on suunnattu maahanmuuttajille ja vieraskielisille opiskelijoille, joiden tavoitteena on hakea lukioon. Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle kielelliset ja muut tarvittavat valmiudet lukioon siirtymistä varten, joten se soveltuu opiskelijoille, jotka tarvitsevat suomen kielen vahvistamista lukio-opintoja varten.

Lukioon valmistava koulutus kestää yhden lukuvuoden ja on laajuudeltaan 25 kurssia. Koulutus sisältää erityisesti suomen kielen opintoja sekä kehittää lukio-opiskelussa vaadittavia tietoja ja taitoja. Opiskelijalla on mahdollisuus korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja ja/tai suorittaa lukion kursseja.

MITÄ LUVALLA OPISKELLAAN?

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma lukuvuoden alussa yhdessä opinto-ohjaajan kanssa. Lukuvuoden opinnot koostuvat kolmesta osasta:

  1. LUVA-opinnoista
  2. Lukio-opinnoista
  3. Perusopetuksen korotusaineista

HAKEMINEN JA VALINTAPERUSTEET

Koulutukseen voivat hakea perusopetuksen päättäneet nuoret, joiden päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo on vähintään 7,00. Opiskelijaksi voidaan ottaa myös nuori, joka on suorittanut perusopetuksen oppimäärää vastaavat opinnot ulkomailla ja jolla katsotaan olevan riittävät edellytykset suoriutua opinnoista.

Koulutukseen voivat hakea myös jo lukiopaikan saaneet nuoret, jotka haluavat tukea suomen kielen opiskeluun, opiskeluvalmiuksien kehittämiseen sekä akateemisen kielitaidon saavuttamiseen lukio-opintoja varten. Koulutukseen hakevat lukiolaiset eivät menetä paikkaansa lukiossa.


  1. Hae koulutukseen hakuaikana 22.5. – 24.7.2018. Sähköisellä lomakkeella www.opintopolku.fi
  2. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan haastatteluun. Haastattelussa arvioidaan hakijan opiskelutaitoja ja kykyä seurata suomen kielistä opetusta. Lisäksi arvioimme opiskelijan motivaatiota opiskelun suhteen.
  3. Koulutuksen järjestäjät ilmoittavat opiskelijaksi ottamisen tulokset hakijoille aikaisintaan 3.8.2018. Hakijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta koulutuksen järjestäjälle viimeistään 17.8.2018.

INFOA

LUVA-koulutus alkaa 9.8.2018. Koulutus noudattaa lukion jaksojärjestelmää ja loma-aikoja. Koulutus on kokopäiväistä.

Hae koulutukseen 22.5. - 24.7.2018 osoitteessa www.opintopolku.fi.

9.4.2018 klo 13.30. LUVA-linjan tutustumistilaisuus kaikille opiskelijoille ja opinto-ohjaajille Leppävaaran lukiolla. (Veräjäpellonkatu 10.)

Lisätietoja:

Rehtori Ismo-Olav Kjäldman p. 050-5699337

Opinto-ohjaaja Heidi Hyyryläinen p. 046-8773707