LUVA-linjalle

MIKÄ ON LUVA?

LUVA -koulutus on suunnattu maahanmuuttajille ja vieraskielisille opiskelijoille, joiden tavoitteena on hakea lukioon. Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle kielelliset ja muut tarvittavat valmiudet lukioon siirtymistä varten, joten se soveltuu opiskelijoille, jotka tarvitsevat suomen kielen vahvistamista lukio-opintoja varten.

Lukioon valmistava koulutus kestää yhden lukuvuoden ja on laajuudeltaan 25 kurssia. Koulutus sisältää erityisesti suomen kielen opintoja sekä kehittää lukio-opiskelussa vaadittavia tietoja ja taitoja. Opiskelijalla on mahdollisuus korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja ja/tai suorittaa lukion kursseja.

MITÄ LUVALLA OPISKELLAAN?

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma lukuvuoden alussa yhdessä opinto-ohjaajan kanssa. Lukuvuoden opinnot koostuvat kolmesta osasta:

  1. LUVA-opinnoista
  2. Lukio-opinnoista
  3. Perusopetuksen korotusaineista

HAKEMINEN JA VALINTAPERUSTEET

Koulutukseen voivat hakea perusopetuksen päättäneet nuoret, joiden päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo on vähintään 7,00. Opiskelijaksi voidaan ottaa myös nuori, joka on suorittanut perusopetuksen oppimäärää vastaavat opinnot ulkomailla ja jolla katsotaan olevan riittävät edellytykset suoriutua opinnoista.

Koulutukseen voivat hakea myös jo lukiopaikan saaneet nuoret, jotka haluavat tukea suomen kielen opiskeluun, opiskeluvalmiuksien kehittämiseen sekä akateemisen kielitaidon saavuttamiseen lukio-opintoja varten. Koulutukseen hakevat lukiolaiset eivät menetä paikkaansa lukiossa.

Kesän 2020 haku perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin:

1. Hae koulutukseen hakuaikana 19.5. – 21.7.2020 sähköisellä lomakkeella www.opintopolku.fi . Haku päättyy 21.7.2020 klo 15.00.

Lukioon valmistavan opetuksen opiskelijoiden valintakoe pidetään 24.6. klo 10.00 tai 23.7. klo 10.00. Valintakokeeseen osallistuminen on edellytys lukioon valmistavaan opiskeluun pääsemiseen. Hakijat saavat valita, kumpanako päivänä osallistuvat kokeeseen. Valintakokeeseen ei lähetetä kutsua hakijalle, vaan hakija tulee jompanakumpana päivänä paikalle. Hakijan ei tarvitse ilmoittaa etukäteen, kumpaan päivään hän osallistuu, mutta jompanakumpana päivänä täytyy osallistua, jotta voi tulla valituksi. Muista ottaa todistuksesi mukaan!

2. Kaikki hakukelpoiset hakijat haastatellaan valintakokeen yhteydessä. Haastattelussa arvioidaan hakijan opiskelutaitoja ja kykyä seurata suomenkielistä opetusta. Lisäksi arvioimme opiskelijan motivaatiota opiskelun suhteen.

3. Koulutuksen järjestäjät ilmoittavat opiskelijaksi ottamisen tulokset hakijoille aikaisintaan 31.7.2020. Jos olet antanut s-postiosoitteesi hakulomakkeella, saat tulokset myös s-postiisi. Hakijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta koulutuksen järjestäjälle viimeistään 14.8.2020.

INFOA

Luva-koulutuksen infotilaisuus 17.4. peruttu koronatilanteen vuoksi.

LUVA-koulutus alkaa lukuvuoden 2020-2021 alkaessa, torstaina 13.8. klo 9.00. Koulutus noudattaa lukion jaksojärjestelmää ja loma-aikoja. Koulutus on kokopäiväistä.

Lukion esittelyvideot

Hae koulutukseen 19.5. - 21.7.2020 osoitteessa www.opintopolku.fi.

LUVA-linjan tutustumistilaisuus kaikille opiskelijoille ja opinto-ohjaajille perjantaina 24.1. klo 13.00 osoitteessa Karaportti 2, auditorio.

Lisätietoja:

Rehtori Ismo-Olav Kjäldman p. 050-5699337

Opinto-ohjaaja Heidi Hyyryläinen p. 046-8773707