Saavutettavuus

Saavutettavuusseloste

Leppävaaran lukio pyrkii takaamaan verkkosivustojensa saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain ja EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaisesti. Tämä saavutettavuusseloste koskee www.leppavaaranlukio.fi-verkkosivustoa.

Vaatimustenmukaisuus

Leppävaaran lukion verkkosivusto vastaa pääosin osin Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1:ssä esitettyjen vaatimusten tasoja A ja AA.

Ei-saavutettava sisältö

Leppävaaran lukion verkkosivusto sisältää liitetiedostoja (pdf), joista kaikki eivät ole saavutettavia.

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 16.5.2020. Seloste perustuu käyttäjätestaukseen ja itsearvioon.

Palaute ja yhteystiedot

Leppävaaran lukion verkkosivuston saavutettavuudesta voi antaa palautetta osoitteeseen leppavaaranlukio@gmail.com. Ei-saavutettavia sisältöjä voi pyytää saavutettavassa muodossa.

Saavutettavuuskantelu ja saavutettavuusselvityspyyntö

Mikäli saat saavutettavuuspalautteeseen epätyydyttävän vastauksen Leppävaaran lukiolta tai et saa pyydettyä sisältöä saavutettavassa muodossa, voit tehdä sivustosta saavutettavuuskantelun tai saavutettavuusselvityspyynnön. Suomessa saavutettavuutta valvoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI). ESAVIn Saavutettavuusvaatimukset.fi -sivuilla on ohjeet ja osoitteet ilmoituksen tekemiseen.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus@avi.fi

puh. 0295 016 000 (vaihde)