Muutoksia

Vanha OPS

- Kurssi

-Opintojen laajuus 75 kurssia

-Jakso (5 kpl)

-Arviointiviikko

-Syventäviä ja soveltavia opintoja


Uusi OPS (voimaan 1.8.2021, koskee uusia opiskelijoita)

- Opintojakso (1, 2 tai 3 opintopistettä op)

- Opintojen laajuus 150 opintopistettä

- Periodi (5 kpl)

- Päättöviikko (toteutus erilainen kuin ennen)

- Valinnaisia opintoja

- Projektiviikko periodin puolessa välissä (ei 3. periodissa)

- Opintojakso voi jakaantua moduuleihin


Muita muutoksia:

Uusi tuntikaavio


Oppivelvollisuus ja opiskelun maksuttomuus

Opiskelu maksutonta lukion aloittaville,

1.1.2021 jälkeen perusopetuksen päättäneille opiskelijoille.

Maksuttomuus jatkuu siihen vuoteen asti,

jolloin täyttää 20 vuotta.

Oppivelvollisuus jatkuu 18-ikävuoteen asti.

Koskee 1.1.2021 jälkeen perusopetuksen päättäneitä.


YO-kirjoitukset

Pakollisten kirjoitettavien aineiden määrä nousee neljästä viiteen keväästä 2022 alkaen.

Uusiminen

- Hyväksyttyjä kokeita saa uusia rajoituksetta.

- Tutkinnon suorittanut saa uusia hylätyn kokeen rajoituksetta.

- Tutkinnon ollessa kesken hylätyn kokeen saa uusia kolme kertaa.