Leppävaaran lukio

TIEDOTE ETÄOPISKELUSTA (16.3. - 13.5.)

Hyvät Opiskelijat, Hallituksen ohjeen mukaan lukiot pysyvät suljettuina 13.5. saakka.

Opetus ja arviointi toteutetaan vaihtoehtoisin menetelmin, siten kuin opettajat ohjaavat.


Lukiosta:

Leppävaaran lukio on noin 380 opiskelijan tehokas yleislukio.

Lukion esittelyvideot

Lukioon hakeminen

Väistötilat lukuvuonna 2019-2020

Leppävaaran lukio on tällä hetkellä väliväistössä Laajalahden koululla, osoite Elisenvaarankuja 9. 5.jakson alusta (6.4.) siirrymme väistötilaan Karamalmille, osoitteeseen Karaportti 2.

Tilapalvelujen tiedote hätäväistötiloista.

Koulumme tarveselvitys hyväksyttiin esityksen mukaisena opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa 20.3. Linkki tarveselvitykseen

Koulumme kunto- ja sisäilmatutkimukset valmistuivat helmikuussa 2019. Koulussamme on todettu laajoja rakennevaurioita ja sisäilmaongelmia.

Linkki raporttiin.