Seuraavat tapahtumat

Oppilaanohjaus

Opintojen ohjaajat

Martti Parikka
Heidi Hyyryläinen (Leppävaaran lukiossa maanantaisin, keskiviikkoisin ja joka toinen perjantai)

Opinto-ohjauksen tehtävänä on tukea opiskelijaa opinnoissa koko lukioajan ja huolehtia siitä, että opiskelijalla on riittävästi sellaisia tietoja ja taitoja, joita hän tarvitsee siirtyessään jatko-opintoihin ja työelämään. Opinto-ohjauksen tavoitteena on ohjata opiskelijaa itsenäisyyteen ja vastuullisuuteen siten, että hän pystyy suunnittelemaan oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa, tunnistamaan opiskeluunsa liittyviä ongelmia ja etsimään tietoa, miten hän saa apua näihin ongelmiin.

Oppilaanohjaus on tarkoitettu tukemaan lukion opiskelijaa kaikissa opintoihin ja ammatinvalintaan liittyvissä kysymyksissä. Opokurssi on hajautettu kaikille kolmelle kouluvuodelle ja on jokaiselle opiskelijalle pakollinen.


Oppilaanaohjauksen kurssit Leppävaaran lukiossa

Kurssi 1 (pak) Koulutus, työ ja tulevaisuus (opo 1)

Opinto-ohjauksen pakollinen kurssi on hajautettu kolmelle lukiovuodelle. Sen tavoitteena on, että opiskelija saa lukio-opintojen aloittamiseen ja suorittamiseen sekä jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyvät keskeiset tiedot ja taidot.

Kurssi 2 (pak) Opiskelu, työelämä ja ammatinvalinta (opo2)

Kurssi on tarkoitettu niille, jotka haluavat saada syvälliset tiedot työelämästä ja omista ammatinvalintamahdollisuuksistaan. Kurssilla perehdytään monipuolisesti työelämään ja oppilaitoksiin, sekä harjoitellaan pyrkimistä, työhakemuksen ja työsopimuksen tekoa, työnhakua ja käyttäytymistä työnhakutilanteissa.

Kurssi 3 (sov) Tutorkurssi (opo 3)(1/2 kurssia)

Kurssi on tarkoitettu niille, jotka haluavat ohjata ja opastaa tulevia ykkösluokkalaisia lukio-opintoihin ja olla mukana markkinoimassa omaa lukiota ysiluokkalaisille. Siinä samalla on tarkoitus myös kehittää omaa opiskelunhallintaa ja paneutua omaan ammatinvalintaan.

Kaikki ammatinvalintaan liittyvä kirjallinen materiaali löytyy OPOTORILTA kouluruokalan kapeasta osasta. Tärkeää tietoa löydät myös kaikilta koulun ilmoitustauluilta. Niitä kannattaakin seurata aktiivisesti. Olet myös tervetullut keskustelemaan kaikista opintoihin liittyvistä ongelmista molempien opojen kanssa.

HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ OPOILUUN
(huom! palaa näihin linkkeihin aina uudelleen koko lukio-opintojesi ajan!)

KOULUMATKAT
Opiskelijatodistuksen matkakorttia varten saat kansliasta. Tietoa pääkaupunkiseudun matkakortista saat osoitteesta https://www.hsl.fi/ohjeita-ja-tietoja/matkakortti.

OPINTOJEN RAHOITUS
Opintotukea voi hakea 17 vuotta täyttänyt henkilö; opasvihkon saa koulun kansliasta, lisätietoja www.kela.fi.

ASUMINEN
www.soa.fi
www.hoas.fi

OPISKELUTAIDOT
Tietoa lukivaikeuksista: www.lukihero.fi
Tiedonhankintataitoja: www.uta.fi/tyt/verkkotutor
Ylioppilaskirjoitustreenejä: www.yle.fi/opinportti

JATKO-OPINNOT JA AMMATINVALINTA

Yleishyödyllisiä avo-osoitteita ovat  www.opintopolku.fi sekä www.ammattinetti.fi ; sieltä löytyy lähes kaikki mahdollinen opoiluun liittyvä linkistö:


ENTÄ, JOS ET PÄÄSE OPISKELEMAAN?

Kansanopistot www.kansanopistot.fi/
Kesäyliopistot www.kesäyliopistot.fi/
Avoimet yliopistot http://www.avoinyliopisto.fi/

Päästäksesi oppisopimusopiskelijaksi sinun täytyy aluksi hankkia itsellesi työpaikka, johon liittyen voit alkaa opiskella itsellesi oppisopimusammattia.

OPISKELU ULKOMAILLA

www.cimo.fi/
www.alli.fi/
www.studyabroad.com/
www.eoropa.eu.int/PLOTEUS/PORTAL

Opiskelu Ruotsissa www.studera.nu/
Englannissa www.britishcouncil.fi/
Kanadassa ja Usassa www.fulbright.fi/
Saksassa www.helsinki.diplo.de/
Italiassa www.iichelsinki.net/

ENTÄPÄ MISTÄ SAADA TÖITÄ?

Harjoittele työnhakua http://www.te-palvelut.fi/te/fi/. Samasta osoitteesta löytyvät yleensäkin kaikki työministeriön ja työvoimatoimistojen palvelut. Hesarin työpaikkailmoitukset löytyvät www.oikotie.fi/. Kattavat tiedot työnhausta löydät osoitteesta www.suomi.fi/.