Seuraavat tapahtumat
Opiskelijahuolto

OPPILAANOHJAUS

 

Opiskelijoille yhteisiin oppiaineisiin kuuluu oppilaanohjaus. Oppitunnit on hajautettu eri jaksoille. Opinto-ohjaajat antavat lisäksi yksilö- ja pienryhmäohjausta läpi lukuvuoden. Voit varata ohjausajan missä vaiheessa opintojasi vaan. Vapaat ohjausajat näkyvät lopojen työhuoneiden ulkopuolella olevissa ajanvarauslistoissa. Opinto-ohjaajien työhuoneet ovat alakerrassa, toinen ruokalan puoleisessa päädyssä ja toinen lähellä terveydenhoitajan huonetta.

Oppilaanohjauksen tarkoituksena on auttaa sinua lukio-opintojen ja ylioppilaskirjoitusten suunnittelussa ,  perehdyttää sinut persoonalli­suutesi ja ihmissuhteittesi kehitykseen sekä luoda pohjaa lukion jälkeiselle uranvalinnalle.

Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden tukena on myös tutor-opiskelijoita, jotka auttavat mielellään kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa.

 

RYHMÄNOHJAUS

 

Ryhmänohjaustuokiot ovat tiistaisin opinto-oppaassa ilmoitettuina päivinä.

Ryhmänohjaustuokion tarkoituksena on tiedottaa opiskelijoille opiskeluun liittyviä ajankohtaisia asioita sekä tehostaa opiskelua ja ylläpitää ryhmäytymistä.

RO-tuokio on ensisijainen informaation lähde kouluun ja opiskeluun liittyvissä asioissa, ja ryhmänohjaus on opiskelijan opinto-ohjelmaan kuuluvaa opiskelua ja siihen tulee osallistua.

ERITYISOPETUS

 

Erityisopettaja kartoittaa mahdollisia lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeuksia ensimmäisten kouluviikkojen aikana. Lukiseula tehdään kaikille ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille.

Erityisopettaja kutsuu opiskelijoita haastatteluun ja mahdolliseen tarkempaan yksilölliseen lukitestiin seulatulosten perusteella. Oppimiseen liittyvissä erityisvaikeuksissa on mahdollista saada yksilöohjausta ja tukea.

Päävastuu lukitestaukseen osallistumisesta ja erityisjärjestelyjen hakemisesta on opiskelijalla ja huoltajalla. Rehtori neuvoo erityisjärjestelyjen hakemisessa.

Tarkempia menettelyohjeita kannattaa kysyä lukion erityisopettajalta, rehtorilta tai opintojen ohjaajalta.

Lisätietoja erityisjärjestelyistä ylioppilaskirjoituksissa löytyy sivulta www.ylioppilastutkinto.fi.

Leppävaaran lukion erityisopettaja on Ismo-Olav Kjäldman puh. 050 569 9337

 

TERVEYDENHOITAJA

 

Kaikille 1. vuoden opiskelijoille tehdään terveystarkastus, johon kuuluu terveyskysely, painon ja pituuden mittaaminen, näöntarkastus sekä verenpaineen mittaaminen.

2. vuosiluokan opiskelijoilla on lääkärintarkastus, pojilla kutsuntatarkastus. Samalla saat myös nuorisoterveystodistuksen mahdollista ajokorttia varten.

Terveydenhoitajan puoleen voit kääntyä kaikissa terveyteen, mielen hyvinvointiin ja elämänhallintaan liittyvissä asioissa. Puh. 050 4134627

Terveydenhoitaja Anne Rantanen-Iskalachi on tavattavissa lukiossa torstaisin klo 8.00 – 16.00.

E-mail: etunimi.sukunimi@espoo.fi

 

LUKIOPSYKOLOGI

Lukiopsykologi ohjaa, neuvoo ja tukee opiskelijoita hyvinvointiin, opiskeluun ja elämäntilanteisiin liittyvissä asioissa. Tavoitteena on opiskelijoiden myönteisen nuoruusiän kehityksen, toimintakyvyn ja mielenterveyden tukeminen. Lukiopsykologin asiakastyön periaatteita ovat luottamuksellisuus, vapaaehtoisuus, opiskelijalähtöinen yhteistyö sekä maksuttomuus. Vastaanotolle hakeutumisen syinä voivat olla esim. väsymys, stressi, ahdistus, jännittäminen, sosiaalisten tilanteiden pelko, masennus, ihmissuhteet, opintojen sujumiseen liittyvät asiat, äkilliset elämän muutos- ja kriisitilanteet sekä tulevaisuuden suunnitelmat.

Opiskelija voi hakeutua vastaanotolle itse, huoltajan tukemana tai mm. terveydenhoitajan, ryhmänohjaajan tai opinto-ohjaajan suosituksesta.

Lukiopsykologi kirjaa asiakastiedot asiakastietojärjestelmä AURAan. Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä.

Lukiopsykologina toimii Minna Niinimäki. Vastaanotto on Espoon keskuksessa, Kamreerintie 3 B, 11. kerros. Tapaamisajan voi varata psykologilta puhelimitse 050 5443136 tai tekstiviestinä (050-5443136), Wilma-viestillä tai sähköpostilla (etunimi.sukunimi@espoo.fi)

LUKIOKURAATTORI

Lukiokuraattori on lukion sosiaalityöntekijä.
Hänen kanssaan voi keskustella kaikkiin sosiaalisiin suhteisiin liittyvistä asioista, kuten ihmis- ja perhesuhteista sekä erilaisista elämänmuutoksista ja sosiaaliturvasta. Opiskelija on tervetullut keskustelemaan myös, jos nuoren oma kehitys tai itsenäistyminen mietityttää.


Kuraattorin pääasiallisimmat työskentelytavat ovat keskustelu ja ratkaisujen etsiminen yhdessä opiskelijan kanssa. Tarvittaessa kuraattori on yhteydessä myös nuoren vanhempiin tai muihin ammattiryhmiin, sekä ohjaa nuoren jatkohoitoon tai muiden palvelujen piiriin.

Lukiokuraattori Tuuli Jokivartio tapaa opiskelijoita sovitusti lukiolla. Hänet tavoittaa puhelimella tai tekstiviestillä numerosta 050 5721143.

Myös lukiolaisen vanhemmat voivat olla kuraattoriin yhteydessä, jos ovat huolissaan omasta nuoresta tai perheen tilanteesta.