Seuraavat tapahtumat

Opinto-opas

Opinto-opas 2017-2018

Infoa LUVA-linjasta

Lukujärjestykset 2017-2018 (jaksot ja koeviikot)
1. jakso
2. jakso
3. jakso
4. jakso
5. jakso

 

Päivittäiset työajat:

1. 8.15 - 9.30

2. 9.45 - 11.00

11.00 - 11.45 ruokailu

3. 11.45 - 13.00

4. 13.15 - 14.30

5. 14.45 - 16.00

Ryhmänohjauspäivinä ryhmänohjaus klo 13 - 13.45 ja loppupäivän tunnit 13.45 - 15 ja 15 - 16.15

Ryhmänohjauspäivät tiistaisin opinto-oppaan mukaan.

Kurssitarjotin 2017-2018

Esivalintadiat, 1.vuosikurssi
Esivalintadiat, 2.vuosikurssi

Opiskelijat noudattavat Leppävaaran lukion opetussuunnitelmaa. Kaikki, mitä yhdessä oppiaineessa lukion aikana opiskellaan, muodostaa aineen oppimäärän. Jokaisen aineen oppimäärä on jaettu kursseihin. Yhden kurssin laajuus on 38 tuntia. Tämä jakaantuu 16-18 opetuskertaan jaksossa. Kurssi on itsenäinen kokonaisuus, joka arvioidaan muista kursseista riippumatta.

 

Oppiaineisiin kuuluu pakollisia, syventäviä ja soveltavia kursseja. Pakolliset ja syventävät kurssit ovat samat kaikissa lukioissa. Ylioppilaskirjoitukset perustuvat näihin kursseihin. Soveltavat kurssit ovat Leppävaaran lukion omia koulukohtaisia kursseja.

Lukio-opiskelun kesto on kolme vuotta. Pakollisten kurssien lisäksi opiskelijan tulee valita opinto-ohjelmaan niin paljon syventäviä (vähintään 10) ja soveltavia kursseja, että hän lukioaikanaan suorittaa vähintään 75 kurssia. Opiskelija voi laskea kokonaiskurssimääräänsä myös ne muissa oppilaitoksissa suorittamansa kurssit, jotka rehtori hyväksyy.

 

Ensimmäiselle vuodelle tulee valita kursseja vähintään 30, samoin toiselle opintovuodelle 30 ja kolmannelle vuodelle noin 15. Lukion suorittaminen edellyttää opiskelijan aktiivista ja vastuullista osallistumista omaan opinto-ohjelmaansa sisältyvien kurssien suorittamiseen. Tämä tarkoittaa vähintään kuuden kurssin suorittamista jokaisessa jaksossa. Saadakseen Kelan opintotukea on suoritettava lukukaudessa vähintään 10 kurssia tai kaksi ylioppilaskoetta.

 

Laske kurssisi ainevalintakortista. 1.vsk:n opiskelijat siirtävät viiden jakson valinnat 1. jakson ensimmäisten koulupäivien aikana Wilmaan. 2. ja 3. vsk:n opiskelijat tarkistavat viiden jakson valinnat Wilmassa 1. jakson ensimmäisten päivien aikana. Lukion opinto-ohjaaja ja ryhmänohjaajat auttavat. Ryhmänohjaajat seuraavat opiskelijoiden opintojen etenemistä yhdessä opinto-ohjaajien kanssa. Kunkin jakson sitovat kurssivalinnat tehdään netissä Wilmaan ennen jakson alkamista. Vain erityisen painavin perustein lukion voi suorittaa neljässä vuodessa.