Seuraavat tapahtumat
Liikuntakurssit
Pakolliset valtakunnalliset kurssit (2)

LI 1 energiaa liikunnasta
LI 2 aktiivinen elämäntapa

Syventävät valtakunnalliset kurssit (3)

LI 3 terveyttä liikkuen
LI 4 hyvinvointia liikkuen
LI 5 yhdessä liikkuen

Soveltavat koulukohtaiset kurssit (11)

LI 6 mailapelikurssi
LI 7 palloilukurssi
LI 8 uudet liikuntalajit
LI 9 vanhat tanssit
LI 10 kuntosalikurssi
LI 11 rentoutuskurssi
LI 12 retkeilykurssi
LI 13 liikunnan harrastekurssi
LI 14 liikuntakerho
LI 15 hiihto- ja laskettelukurssi

Tanssin lukiodiplomikurssit (2)

LI 16 tanssin esittämisenkurssi
LI 17 tanssin koreografiakurssi

Liikunnan kurssikuvaukset:

Pakolliset kurssit

Energiaa liikunnasta (LI1)

Keskeiset sisällöt:
 • fyysisen kunnon harjoittelu, oman fyysisen kunnon mittaaminen ja arviointi
 • lihashuolto ja rentoutus sisä- ja ulkopalloilu, mailapelit
 • voimistelu eri muodoissaan
 • tanssi eri muodoissaan
 • uinti ja vesipelastus
 • yleisurheilu
 • suunnistus ja luontoliikunta

Aktiivinen elämäntapa (LI2)

Keskeiset sisällöt:
 • fyysisen kunnon harjoittelu, lihashuolto ja rentoutus
 • sisä- ja ulkopalloilu, mailapelit
 • voimistelu eri muodoissaan
 • tanssi eri muodoissaan
 • kuntouinti ja vesiliikunta
 • luontoliikunta
 • jokin uusi liikuntalaji


Syventävät kurssit

Virkisty liikunnasta (LI3)


Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta. Kurssi koostuu useammasta, erilaisesta liikuntamuodosta. Opettaja suunnittelee ja tarkentaa yhdessä kunkin opiskelijaryhmän kanssa kurssin sisällön.

Yhdessä liikkuen (LI4)

Kurssin tavoitteena on edistää opiskelijoiden yhteisiä liikuntaharrastuksia. Työtavoissa painottuu opiskelijaryhmän yhteistoiminta. Kurssin sisältöihin kuuluu erilaiset palloilun joukkuelajit sekä muut yhteistoiminnalliset liikuntamuodot. Liikuntamuotojen valintaan vaikuttaa eri vuodenaikojen tarjoamat mahdollisuudet.

Kuntoliikunta (LI5)

Kurssin tavoitteena on opiskelijan oman liikkumisen tehostaminen, kunnon kohottaminen ja seuraaminen sekä säännöllisen liikunnan harrastamisen merkityksen ymmärtäminen. Jokainen opiskelija laatii itselleen henkilökohtaisen liikuntasuunnitelman. Kuntoa kohotetaan kurssin aikana sekä itsenäisesti, että ryhmän kanssa yhdessä. Opettaja tarkentaa sisällön yhdessä opiskelijaryhmän kanssa.


Lukion omat kurssit

Mailapelikurssi (LI 6)

Kurssin tavoitteena on tutustua ja/tai syventää eri mailapelien sääntötuntemusta ja tekniikkaa. Keskeisinä mailapeleinä ovat sulkapallo, tennis, pöytätennis, squash ja salibandy.

Palloilukurssi (LI 7)

Kurssin tavoitteena on syventää jo tuttuja pallopelejä ja niiden sovellutuksia, viitepelejä ja pelitaktiikoita sekä tutustua uusiin palloilulajeihin. Kurssin pallopelejä ovat jalkapallo/futsal, koripallo, lentopallo, käsipallo, pesäpallo ja salibandy.

Uudet liikuntalajit (LI 8)

Tavoitteena on tutustua opiskelijoille uusiin tai vähemmän harrastamiin liikuntamuotoihin ja/tai paikkoihin. Opiskelijoiden toiveet, vuodenajan tarjoamat mahdollisuudet ja kulkuyhteydet vaikuttavat siihen, mihin lajeihin tutustutaan. Osa lajeista on maksullisia.

Vanhat tanssit (LI 9)

Kurssin tavoitteena on harjoittaa laaja-alaisesti opiskelijoiden tanssitaitoa. Siihen kuuluu: rytmikyvyn, askelten, ryhdin, tanssikuvioiden ja tilankäytön harjoittaminen sekä tanssimiseen liittyvät etiketti-säännöt, kuten tanssipartnerin huomioiminen. Kurssin aikana valmistellaan vanhojen päivän tanssiesitys, joka koostuu 12-15 eri tyylisestä tanssista.

Kuntosalikurssi (LI10)

Kurssin keskeiset sisällöt ovat kuntosaliharjoittelu ja monipuolinen lihaskuntoharjoittelu. Kurssin aikana käydään läpi henkilökohtaisen kuntosaliohjelman suunnittelu ja toteutus. Opiskelijoille tehdään lihaskunnon alku- ja lopputestit ja annetaan ohjeet omatoimiseen lihaskuntoharjoitteluun.

Rentoutuskurssi (LI11)

Rentoutuskurssin tavoitteena on se, että jokainen opiskelija löytää itselleen parhaiten sopivan rentoutumistavan. Kurssilla harjoitellaan useita erilaisia rentoutumismenetelmiä sekä tutustutaan rentoutumisen teoriaan. Tavoitteena on oppia mielen ja tunteiden hallintaa sekä vahvistaa nuoren itsetuntoa. Niitä kehitetään mielikuvien ja myönteisen ajattelun avulla.

Retkeilykurssi (LI12)

Retkeilykurssilla käydään läpi etukäteen vaellukseen valmistautuminen ja tehdään yhden viikonlopun vaellusretki Nuuksion kansallispuistossa. Kurssilla opetetaan käytännön retkeily- ja erätaitoja sekä luonnontuntemusta.

Liikunnan harrastekurssi (LI13)

Harrastekurssi on liikuntaa aktiivisesti ja tavoitteellisesti harrastavan omatoimisen harjoittelun perusteella suoritettava liikuntakurssi. Opiskelija laatii kirjallisen liikuntasuunnitelman oman lajin harjoittelusta ja tavoitteista lajissaan. Liikuntaharrastuksen on oltava ohjattua ja/tai valvottua ja se toteutetaan yhden lukuvuoden aikana. Harrastekurssista laaditaan portfolio, johon liitetään todistus harjoittelusta.

Liikuntakerho (LI 14)

Lukion liikuntakerho kokoontuu keskiviikkoisin oppituntien jälkeen lukion salissa. Kerhossa voi pelata opiskelijoiden valitsemia liikuntalajeja tai harjoitella lukion kuntosalilla. Kurssisuorituksen saa 15 x 120 min osallistumisen jälkeen.

Hiihto- ja laskettelukurssi (LI 15)

Hiihto- ja laskettelukurssi toteutetaan matkana Pohjois-Suomen laskettelukeskukseen. Kurssin kesto on 3-5 vuorokautta ja sen aikana toteutetaan yksi kaikille yhteinen maastohiihtoretki. Muita kurssin sisältöön kuuluvia lajeja ovat lautailu, laskettelu ja telemark, joita toteutetaan sekä itsenäisesti että yhdessä liikkuen. Kurssi on maksullinen ja se toteutetaan opiskelijoiden valintojen mukaan joka vuosi.

Tanssin esittämisen kurssi (LI 16)

Kurssin tavoitteena on tanssillisen kokonaisilmaisun ja viestintäkykyjen kehittäminen eri tanssityylejä harjoittamalla. Tanssikurssi on osa lukion tanssidiplomin suorittamista.

Tanssin koreografian kurssi (LI 17)

Kurssin tavoitteena on oppia tekemään tanssiesityksen koreografia. Oman koreografisen idean pohjalta kehitetään liikemateriaali, johon yhdistetään ääni ja visuaalinen ympäristö. Tanssikurssi on osa lukion tanssidiplomin suorittamista.