Seuraavat tapahtumat
Arviointiviikot ja kokeiden uusiminen

ARVIOINTIVIIKKO

 

Arviointiviikon aikana arvioidaan jakson kursseja eri tavoin. Kurssin opettaja kertoo, millä tavalla kurssia arviointiviikolla arvioidaan. Kunakin arviointiviikon päivänä arvioidaan tietyn palkin/palkkien kursseja.

 

HYLÄTYN KURSSIN SUORITTAMINEN JA UUSINTAKUULUSTELU

 

Hylätyn kurssin voi suorittaa uusintakuulustelussa tai käymällä kurssin uudelleen. Hylättyä kurssia voi yrittää suorittaa uusintakuulustelussa vain kerran. Uusintaoikeus katsotaan käytetyksi, jos opiskelija on poissa uusintakokeesta ilman hyväksyttävää syytä. Kunakin uusintapäivänä voi osallistua kahden kurssin uusintaan. Uusintakoeaika on kolme tuntia. Osa uusintakokeista järjestetään sähköisesti. Järjestäytyminen uusintakokeeseen alkaa 14.45. Uusinnat järjestetään luokissa 2, 3 ja 6. Ennen uusintaa tulee aulan fläppitaululle lista, josta selviää, missä luokissa mitkäkin aineet uusitaan.

 

Uusintakuulusteluihin ilmoittaudutaan Wilma-järjestelmän kautta. Uusintakuulusteluun on ilmoittauduttava määräaikaan mennessä, katso ajat opinto-oppaasta. Uusintailmoittautuminen on sitova. Sen voi peruuttaa vain painavasta syystä. Jos opiskelija sairastuu uusintapäivänä, ilmoittautuminen voidaan peruuttaa soittamalla kansliaan. Muussa tapauksessa peruminen tehdään ao. opettajalle, joka ratkaisee, voidaanko uusintailmoittautuminen mitätöidä.

 

Uusintaoikeus on käytettävä vuoden sisällä. Uusintakokeen arvosana merkitään kurssiarvosanaksi. Arvosanassa otetaan huomioon myös opiskelun aikana annettu jatkuva näyttö.

 

 

HYVÄKSYTYN KURSSIN KOROTTAMINEN JA KATUMUSTENTTI

 

Jos olet suorittanut kurssin hyväksytysti, mutta olet tyytymätön suoritukseesi, voit korottaa kurssiarvosanaasi osallistumalla uudelleen kurssin opetukseen, mikäli opetus­ryhmässä on tilaa. Kurssin uusimisesta tulee neuvotella ennakolta opettajan kanssa.

 

Katumustentissä voit korottaa edellisen lukukauden yhden kurssin hyväksyttyä arvosanaa. Katumustentissä et kuitenkaan voi korottaa taito- tai taideaineiden kursseja, koska niiden kurssiarvosanat perustuvat jatkuvaan näyttöön. Katumustentit järjestetään elokuussa ja tammikuussa. Katumustenttiin ilmoittaudutaan kirjallisesti kansliaan. Kurssiarvosanaksi tulee parempi saaduista arvosanoista.